Antabus působí tak, že v kombinaci s alkoholem vyvolává poměrně výraznou, převážně oběhovou reakci (jedná se o bolesti hlavy, závratě, pocity ztíženého dýchání, pocity tepla v hlavě, mravenčení v prstech, kolapsové stavy apod., při masivní reakci může dojít i k úmrtí v důsledku útlumu dechového centra). Lék tedy funguje jako dvojí bariéra – chemická (vyvolává výše popsanou reakci) a psychologická (vědomí, že požití alkoholu vyvolává uvedené symptomy, mi má pomoci, abych se alkoholu nenapil).

Zavedení antabusové léčby není zcela snadnou záležitostí. Je nutno projít podrobným interním vyšetřením včetně odběrů krve, moči, EKG atd., které zjistí, jaký je tělesný stav pacienta. Cílem je eliminovat riziko vážnějších zdravotních komplikací v případě, že by se pacient alkoholu napil, přestože požil Antabus. Dále je nezbytné absolvovat tzv. alkohol-antabusovou reakci (klient po podání 2-3 dávek Antabusu dostane v ordinaci malé množství alkoholu a reakci alkoholu s Antabusem si vyzkouší sám na sobě. Tato procedura je považována za jediné „lege artis“ poučení před zahájením antabusové terapie).

Antabus je nutno podávat v ordinaci lékařem či zdravotní sestrou, a to nikoliv pro „kontrolu“, zda klient léky užívá, ale proto, aby byl klient ochráněn před možností, že vezme Antabus v momentě, kdy není zcela střízlivý (zdravotník by měl být schopen rozpoznat, že klient před podáním Antabusu požil alkohol, případně má možnost ověřit jeho plnou střízlivost dechovou zkouškou v ordinaci). Vzhledem k tomu, že Antabus se z těla odbourává poměrně pomalu, stačí jej podávat pouze 2× týdně (tzv. biologický poločas je asi 6 dnů). Dle údajů výrobce Antabusu je možné bezpečné požití alkoholu (bez rizika reakce) nejdříve po 2 týdnech od podání poslední dávky léku.

Otázku vyvolává možnost podávání léku Antabus jedním z partnerů. Tento postup je považován za velmi nevhodný a „neterapeutický“, je v podstatě použitelný jen po krátkou dobu (např. při společném odjezdu na dovolenou, pokud klient nechce antabusovou léčbu přerušit, což je jinak možné). Základním důvodem, proč tento postup nepoužívat, je fakt, že vztahové problémy v rodině, které často stojí v pozadí nadužívání alkoholu (respektive jsou jím způsobeny) se při podávání Antabusu partnerem dále zvýrazňují (podávání léku může být vnímáno jako revanš, trest, nástroj mocenské odplaty apod.). Vždy je nutno doporučit, aby lék podávala osoba neutrální (tedy nejlépe lékař nebo zdravotní sestra).

Antabus není v posledních třech letech hrazen zdravotní pojišťovnou. Znamená to, že pacient se jej musí hradit sám. Cena jednoho balení se pohybuje v současné době kolem 430 až 450 Kč. Balení obsahuje 50 tablet, tedy při běžné dávce 2×1 tableta týdně vystačí asi na půl roku. Měsíční náklady se tedy pohybují kolem 70 až 80 Kč.

Antabus je nutno užívat nejlépe po dobu jednoho roku, za minimální lze považovat dobu 6 měsíců. Je výhodné, když se konkrétní délka podávání Antabusu dohodne již při jeho nasazení. Výjimkou jsou situace, kdy je Antabus nasazován např. k zastavení pití a pojištění abstinence u klientů, kteří již byli v minulosti léčeni, prodělali kompletní léčbu a potřebují nyní jen krátkodobou „pojistku“ – pak je možno se dohodnout např. i na jeden až dvouměsíčním užívání.

Komentáře