Co je to alternativní medicína? Proč vyvolává na tváři některých kolegů posměšný úšklebek, na tváři jiných hrůzu, jinde despekt, málokdy však respekt, pochopení a úctu? Proč je tak snadno zneužitelná?

Alternativní se odvozuje od latinského „alter“, tzn. jiný. Z tohoto pohledu je alternativní medicína každá jiná, než ta, kterou známe. Oficiálně jsou to tedy jiné postupy než ty, které užívá západní, tzv. konvenční medicína. Historicky vzato je však daleko starší a v mnoha kulturách známější a zakořeněnější. Naši dávní předkové, a nejen naši, neměli na vybranou a proto dovedli tyto metody do dokonalosti.

Neznám všechny druhy,a le jistě mezi alternativní postupy patří tradiční čínská medicína, informační medicína, homeopatie, akupunktura, akupresura, fytofarmakologie, aromaterapie, ayrveda, atd.

Z našeho pohledu mají tyto postupy jeden zápor. Jelikož působí  hlavně preventivně a dlouhodobě, nemají  kýžený rychlý efekt. V dnešní době totiž platí, že to co neléčí okamžitě, není to pravé. Mnoho z nás většinu svého života prevenci zanedbává, žije v překotném životním tempu, pojídá nemožnou stravu, o které moc dobře ví, že ho ničí, ale protože buď mu to chutná, nebo nemá čas přemýšlet o tom, co by jedl jiného a počíná si tak dále. Ve volném čase si raději lehneme na kanape s novinami či knihou nebo sedíme u počítače či u televize. Přitom moc dobře víme, že bychom měli vypadnout někam na vzduch, relaxovat, protáhnout se. Není třeba vyvíjet nějaké nadlidské sportovní výkony, unavené a přetížené, hlavě hodně pomůže i obyčejná procházka. A tak jednoho dne naše tělo řekne dost a prostě se začne stavět na zadní. Toto se projevuje tzv. akutními onemocněními, jako například infarkt myokardu, mozková příhoda, žaludeční vředy a podobně. Určité varovné signály, tzv. kontrolky, člověk vnímá jen velmi málokdy správně. Jsou to např. bolesti hlavy, vysoký tlak, cholesterol, nadváha, bolesti zad, kloubů. Vezme si Brufen, či prášek na tlak a vesele si počíná stejně dále. Protože Brufen okamžitě bolest ve většině případů do hodiny zlikviduje, antihypertenziva  většinou udrží vysoký tlak v mezích, je tento postup pro mnohé přijatelnější, protože je nenutí měnit svůj životní styl. Bolest sice není, ale naše tělo je stále jako papiňák, jsou vypnuty pouze kontrolky, a nebezpečí stále hrozí. Jakmile ale člověk přestane mít potíže, které ho limitují, přestane na sebe myslet a chová se k sobě dál jako dřív.

Zatímco alternativní medicína nemá tento akutní efekt, protože harmonizuje celý organismus, a to trvá déle, ztrácí v tomto smyslu body. Funguje nejlépe preventivně, používaná již od útlého dětství, ale s rozumem, nejlépe z rukou lékaře. Protože i v tomto oboru se najde hodně zlatokopů, kteří si hrají na odborníky a mnoho lidí odradí, protože jimi doporučené postupy samozřejmě nemají efekt.

Dá se také velmi snadno zneužít. Mnoho kolegů si myslí, že každý, kdo tyto postupy používá je šarlatán, a mámí z lidí peníze. Mohu Vám říci otevřeně, že mámit peníze se dají z lidí různým způsobem i za použití konvenční medicíny. Zneužitelná ovšem je, a to velmi snadno, a to proto, že o ní moc lidí mnoho neví. Každý ví, že když má horečku, má si vzít acylpyrin, či paralen. Ale ví, že výborným lékem na horečku je bílá vrba, či ženšen a že kromě toho, že sráží horečku, řeší i její příčinu? Ovšem pouze paralenem, či acylpyrinem příčinu nevyřešíte. A tato všeobecná neznalost vede k tomu, že je otevřené pole působnosti, pro různé podvodníky a zlatokopy.

Ve staré Číně například byl lékař honorován za počet zdravých pacientů, pakliže mu některý onemocněl, byl mu krácen honorář. V Americe bylo již před 10 lety spočteno, že 1 USD investovaný do prevence ušetří 3USD za léčbu.

Tyto návyky byly během několika posledních století pomalu vytlačeny úspěchy vědy a lidé na ně začali zapomínat. Nejsem nikterak proti pokroku, zůstávám s úžasem nad pokroky v medicíně, stejně jako ostatní.

Jenomže v poslední době se dostáváme čím dále, tím více, někam, kam jsme se asi původně vůbec dostat nechtěli. Farmaceutický trh je zaplaven tísíci preparáty. Jedna chemická látka je zpracována několikanásobně. Každý preparát se jinak jmenuje, farmaceutické firmy se perou o trh toho jejich, všemi prostředky. Šikovný farmaceut, který má vysokoškolský titul a který si sám připravuje léčebné preparáty, většinou na bázi fytofarmak, který úspěšně léčí tisíce lidí, je pohnán k soudu, že pacienty poškozuje. Přitom se nenajde jediný pacient, který by si na něj stěžoval. Lékárny jsou plné toxických léků, které jsou mnohdy i volně prodejné a jejichž vedlejší účinky jsou dobře zdokumentovány. Ale jelikož na příbalovém letáku je zázračná formulka ,,v případě nežádoucích účinků se poraďte se svým lékařem“, je vše v pořádku.

Pracovala jsem 10 let se starými, dlouhodobě nemocnými, ležícími a chronicky nemocnými lidmi. Musím říci, že ze 75 % jsem řešila vedlejší účinky léků, které tito lidé užívali. Z tohoto pohledu by bylo asi ideální, kdyby  jsme začali plošně kombinovat alternativní postupy již u mladých lidí. K dlouhodobému působení, s nejnovějšími poznatky lékařské vědy a pro případy akutní, hlavně život ohrožující stavy.

Přijde doba, kdy alternativní medicína bude nedílnou součástí každé ordinace, a kdo se bude ušklíbat, bude bohužel v medicíně outsider. Již dnes se totiž množí stavy, které jsou pouze konvenčními prostředky neřešitelné. Lékař prostě řekne, že se s tím nedá nic dělat, ale přitom to není 100% pravda. Pakliže by znal alternativní postupy, rozšířil by významně své terapeutické možnosti.

Někteří namítnou, že alternativní medicínu nehradí pojišťovna a tím omlouvají svůj nezájem. Ovšem tento názor již dávno není správný. Pojišťovna nehradí více věcí, jako léky na spaní, na hubnutí, vitaminy,n ěkteré léky na bolest a z některých životně důležitých léčiv hradí jen zlomek – lidé doplácí i několik set.

Ale dost už bylo řečí, bylo by to povídání na několik desítek stran. Účelem toho všeho je informovat  národ o možnostech, které maj a že mají začít přemýšlet o tom, jestli se chtějí dožít požehnaného věku a užít si penze, na kterou teď tak těžce vydělávají anebo …

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015