Z principu provádění operace plynou i velké výhody takto prováděných operací. Artroskopická technika umožňuje diagnostiku a především operační výkony, které není možno provádět klasickým způsobem. Metoda významně snižuje invazivitu výkonu, která se projeví menší bolestivostí po operaci, krátkou dobou hospitalizace, rachlou rekonvalescencí a nižším rizikem možných komplikací.

Artroskopickou technikou se operují dnes již četné klouby. Kromě kolenního kloubu jsou prováděny výkony v kloubu ramenním, loketním, hlezenném a kyčelním. V poslední době díky modernizaci techniky jsou již k dispozici optiky a instrumentaria k operacím i drobných kloubů, např. zápěstí. Většina operačních výkonů na ramenním kloubu je v současné době prováděna artroskopicky.


Pacient připravený na operačním sále k artroskopii ramene


Operatér při artroskopii ramene

MUDr. Pavel Sadovský, České Budějovice
sadovsky@nemcb.cz

Komentáře