Zaplavují naše vědomí, naši celou bytost svou vibrací a energií. Pomáhají nám žít v přítomnosti a uvědomovat si své chování a své reakce na všechny události našich dní. Pomáhají nám žít vědomě. Esence dokáží pomoci léčit tyto negativní emoce u lidí, zvířátek, rostlinek.Mohou je užívat malé děti a těhotné, kojící ženy, esence se mohou užívat ke všemu, co užíváte ( léky, bylinky apod.). Nejsou žádné kontraindikace. Žádné závislosti apod.

Esence nenahrazují lékařskou péči, ale jsou skvělým doplňkem různých alternativních metod léčení nemocí.

Esence se užívají ve 30 ml lahvičkách. která může obsahovat až 7 esencí.

Užívají se  v kapkách, nejméně 4 kapky 4 x denně. mohou se aplikovat přímo do úst nebo do jakéhokoliv nápoje (horký, studený, alkoholický).

SEZNAM ESENCÍ : uvádím negativní projevy daných emocí, esence Vám pomohou zvládnout je, porozumět a vidět věci v jiném světle.

1. Řepík lékařský – AGRIMONY –  veselí, pohodoví a zdánlivě bezstarostní lidé. kteří schovávájí obavy a starosti pod usměvavou tváří. Avšak jsou li sami, objevují se  starosti, problémy a obavy.Problémy drží v sobě. Proto jsou neradi sami. Otázky na své starosti odbývají s úsměvem a zlehčují je. („To nestojí za řeč, pojďme se bavit o něčem jiném.")

2. Topol osika – ASPEN – strachy, obavy a předtuchy. které nelze definovat.Člověk se může třást.Uvažuje „něco se stane" Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami.

3. Buk lesní – BEECH –  netolerantní, kritický vůči druhým, je přesvědčený, že všechno dělá správně. Druhý ať udělá cokoliv, je to špatně. Chybí jim soucit a porozumění k ostatním lidem s jejich chybami. Má na všechno své argumenty.

4. Zeměžluč – CENTAURY – slabá vůle, podřízenost, nedokáže říci „ne" aniž by měli pocity viny. Nedokáže odmítnout pomoc, nechávají se ostaními využívat. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Jsou obvykle tiší, plaší a jemní lidé.

5. Rožec – CERATO –  nerozhodnost, nejistota ve vlastní rozhodnutí. Neustále hledá radu a potvrzení svých úsudků u druhých lidí. Často jsou zavedeni špatným směrem. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a opět se ptá všude okolo sebe. Nakonec to udělá, tak jak chtěl on sám, ale ztratí spoustu energie a času.

6. Slíva třešňová – CHERRY PLUM – obsažena v Krizové esenci. Hysterie, strach, že udělá něco ošklivého, že vypění. Vhodná pro choleriky. Tzv. „poslední kapka" kdy už člověk má strach, že provede opravdu nějakou pohromu. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je dobrá pro děti, kteří trpí záchvaty vzteku a křiku.

7. Poupě kaštanu – CHESTNUT BUD –  nepoučitelnost z vlastních chyb, které se neustále opakují. Nepoučí se ani z chyb, které vidí u druhých. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (např.partner podobného typu, podobná práce,atd.) nejsou schopni se posunout ve svém životě vpřed. Pro notorické začátečníky ( učení jazyků, cvičení, hubnutí apod.) Neustálý stav poupěte. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině.

8. Čekanka obecná – CHICORY –  manipulace , sobecká panovačnost, citový vyděrač. Musí mít pocit, že je má někdo rád. vyžadují neustálou pozornost. Touha vlastnit druhého a kontrolovat. Chtějí, aby ti které milují, jim byli neustále na blízku. Často je typický příklad rodič, co se nevyrovnal z odchodu děti z domova. Nebo pro děti, které vyžadují neustále blízkost rodičů. Pokud jim plány nevyjdou, jsou schopni předstírat i vážnou nemoc, pláčí.

9. Bílá lesní réva – CLEMATIS –  obsažena v krizové esenci. Zasnění, neteční lidé. Jsou duchem nepřítomní, nejeví přílišný zájem o současný život. přítomnost. Zapomíná a nepamatuje si detaily. Často sní o ve svém vlastním světě fantazie, sní o budoucnosti. Často usíná, spí dlouho. je ospalý. Pro ženy, které nemohou otěhotnět a neustále sní o dítěti. Nerad se hádá. Ve nemoci se snaží málo. Mají spoustu nápadů i talentů, ale nejsou dostatečně uzemnění, aby je mohly uskutečnit.

10. Plané jablko – CRAB APPLE – obsažena v krizové esenci. Čistící esence. Pomáhá přijmout své tělo takové jaké je se všemi potřebami. Vhodné pro mladé v pubertě, kdy se jejich tělo mění. Pomáhá při anorexii a bulimii. Nenávist a ošklivost své osoby. Posedlost být čistý, puntičkářství, neustále uklízení a pocit čistoty sebe a domova. Zabývá se malichernostmi a detaily. např. kontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.

11. Jilm – ELM – Negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení. Nedokáže nával práce odmítnout.

12. Hořec podzimní – GENTIAN –  sklíčenost, pochybnosti, melancholie, ztráta odvahy. Sklíčenost ze známé příčiny. Pomáhá zvládat mírné formy depresí, které se objevují, když se věci nedaří, když se během uzdravování zhorší zdravotní stav apod. Snadno odratitelný a sklíčený v případě jakéhokoliv zpoždění nebo zhoršení stavu.

13. Hlodaš – GORSE – beznaděj, vzdali se víry, že se pro ně ještě něco dá udělat. Človek má zhaslo v očích, bez jiskry. Do beznaděje Hlodaše. se člověk může dostat, když je nemocný a lékaři mu sdělili, že se již nedá nic dělat. Nebo když vyzkoušel různé léky a terapie a žádná mu nepomohla. Typickou větou takové osoby je: „Stejně s tím nic neudělám." „Mně už nic nepomůže." Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Nevyzkouší jiné metody.

14. Skotský vřes – HEATHER –  přílišné zaměření na sebe, mluví jen o sobě já, já já. Jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoliv na počkání vyprávět o svých starostech. Hovoří blízko do tváře. Nenechají  druhou osobu vykládat o jeho potížích, neboť ho nezajímá. Hypochondrie. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat.

15. Cesmína ostrolistá – HOLLY –  nenávist, závist, pomstychtivost, žárlivost, podezření, zlost na druhého, žádné odpuštění. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence.

16. Zimolez kozí list – HONEYSUCKLE – žije v minulosti, hovoří o minulém životě, jaké to bylo, stýskání po minulých časech, nostalgie. Znovu prožívá minulého děje. Pomáhá lidem, co uvízli v minulosti a nežijí přítomný čas. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu. Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor a stále se jim stýská po domově.

17. Habr – HORNBEAM –  mentální únava, pocit „pondělního rána", nechuť a oddalování věcí, které má udělat. Pochybuje o tom, zda zvládne práci, která ho ten den čeká. Nemají dostatek sil, aby nosili břemeno života, a každodenní záležitosti se jim zdají být příliš velké na to, aby je splnili. Oddaluje věci a dlouho mu trvá, nežli s prací začne. Nicméně, jakmile jednou začne, práce mu jde od ruky a zjišťuje, že svou práci lehce zvládne. Chybí mu nadšení, spánek ho neosvěžuje. Může pomoci lidem, kteří se zotavují z nemoci a pochybují o tom, zda budou mít dost síly k vyléčení se.

18. Netýkavka žlázonosná – IMPATIENS –  obsažena v krizové esenci. Nervozita, netrpělivost, lidé jsou rychlí v činech, myšlení, rychle jí, myslí, myslí, chodí. Vadí jim pomalost kolegů. Proto si raději všechno dělají sami svým tempem. Mají tendence dokončovat věty, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění .

19. Modřín –  LARCH –  nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra, nevěří si. Ostatním přeje to nejlepší , ale o sobě neustále pochybuje. Pomáhá zvládat nedostatečnou sebedůvěru před zkouškami, pohovorem z budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Lidé, kteří Modřín potřebují, jsou často velice schopní a talentovaní, ale chybí jim sebedůvěra k tomu, aby se o cokoli vůbec pokusili.  Předem očekávají neúspěch. Výsledkem mohou být i deprese.

20. Kejklířka  skvrnitá – MIMULUS –  strach, fobie  se známých věcí, strach ze skutečných věcí , pojmenovatelných. Strach ze tmy, samoty, o práci, nehody, chudoby, pavouků, neštěstí atd. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem. Tajně a tiše si nesou svou hrůzu, nejsou schopni o tom s ostatními volně hovořit.

21. Divoká hořčice – MUSTARD –  deprese bez důvodu, která se objeví jako těžký mrak. Nemá důvody, nemá logiku. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.

22. Dub – OAK –  vytrvalý bojovník, co nepřestává bojovat a přehlíží svoji únavu, nemoci a strasti. Nedokáže odpočívat, když vidí kolem sebe nějakou práci. Má tendence ignorovat potřeby svého těla, dělá dojem, že je silný, ale uvnitř je naprosto zhroucený. Má pocit nepostradatelnosti ( práce, firma, rodina) žádná dovolená. Pokud se necítí dobře a je nemocný, nepřestává usilovat o své zdraví, bojuje. 

23. Oliva – OLIVE – vyčerpanost, únava jak fyzická, tak i psychická. Vyčerpání až k slzám. Může následovat po dlouhé namáhavé práci, po těžké nemoci, po těhotenství, porodu. Únavový syndrom. Může pomoci při nespavosti, která je daná dlouhotrvajícím vyčerpáním a únavou, kdy je člověk natolik přetažený, že prostě usnout nemůže. Oliva mu dá jakýsi souhlas k tomu, aby si odpočinul a usnul.

24. Skotská sosna – PINE –  pocity viny, výčitky svědomí. Lidé se často omlouvají a trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života. Tvrdě pracují, obviňují se často.

25. Červený kaštan – RED CHESTNUT –  strach o naše blízké, milované, příbuzné. Příslišná obava, přehnaný strach, že se jim něco stane hrozného. Všechno zveličují a hned vidí to nejhorší. Také si dělají starosti s problémy druhých lidí. Často se nebojí o sebe samotné, ale kvůli těm, na nichž jim záleží mohou velice trpět, často se vciťují do to, že se jim stane něco ošklivého.

26. Devaterník penízkovitý – ROCK ROSE – obsažena v krizové esenci. Strach, hrůza, děs. Člověk znehybní hrůzou. Tento stav se často vyskytuje, jsme-li svědky nebo účastníky nehod, nebo když si uvědomíme, že nechybělo málo a mohlo se stát neštěstí. V tu chvíli se může opožděně dostavit hrůza, kterou Devaterník penízkovitý dokáže vyrovnat. Jeho negativní stavy se také mohou objevit uprostřed noci, kdy se probudíme z velice ošklivého snu nebo trpíme-li nočními můrami.

27. Voda z léčivých pramenů – ROCK WATER – sebepopření, perfekcionalismus, sebepotlačení. touha po vlastní dokonalosti. Člověk je na sebe příliš tvrdý a přísný, má na sebe nepřiměřené nároky, chce být ve všem dokonalý. Upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Nejsou hraví a spontánní. Nevnucuje ostatním své názory, ale doufá, že si ostatní vezmou příklad. Nepřijímá pochvalu. Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby .

28. Chmerek roční – SCLERANTHUS –  nejistota, nerozhodnost. Nedokáže se rozhodnout mezi dvěma věcmi. Neptá se druhého na názor či radu, svou volbu přebírá sám v sobě. Může velice trpět a jeho nerozhodnost v něm může vytvářet veliké napětí. Neustále zvažuje. Pomáhá při výkyvech nálad, klimakteriu, PMS, lidem, kterým je na cestách nevolno. Obvykle tiší lidé, kteří si nesou svou ptíž sami a netíhnou k povídání s ostaními.

29. Snědek okoličnatý – STAR OF  BETHLEHEM –  obsažena v krizové esenci. Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva, rozchod, apod.

30. Jedlý kaštan – SWEET CHESTNUT –  extrémní mentální trápení, zoufalství, skleslost, kdy má člověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh. Kladou si otázku „Proč?" . Má pocit, že došel na hranice toho, co se dá snést.

31. Sporýš lékařský – VERVAIN – přílišné nadšení, fanatismus. Člověk je zvídavý , všechno ho zajímá, ale brzy přejde.Jsou to lidé, kteří mají své pevné zásady, které neradi a těžko mění a opouštějí a jsou velice citliví na nespravedlnost. A je naprosto jedno, zda-li je jich to týká nebo ne, ale mají silný pocit, že musí něco udělat a říci, aby se nastolilo právo. Mají spoustu zájmů a koníčků, vše dělají s nadšením. Hyperaktivita. Chtějí ve svém nadšení druhé předělat dle sebe a svých zásad a víry. Mohou trpět nedostatkem spánku, neboť jejich mysl je stále zaneprázdněná, nebo pro své přílišné nadšení a své plány ani nejsou schopni odpočívat. Když se věci nedaří, jsou frustrovaní a snadno se podráždí.

32. Vinná réva – VINE –  dominantní, despotický až tyranský. Poroučí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost.Umí ubližovat i týrat.

33. Vlašský ořech – WALNUT –  přecitlivělost, nepřijetí změny v životě např.  začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění , opuštění od partnera atd. Zároveň je považována za průlomce spojení a je výbornou esencí, když chce, např. člověk přestat kouřit či jíst čokoládu. Pomáhá terapeutům nebrat si problémy klientů jako osobní. Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu Vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti ztrhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě.

34. Žebratka bahenní – WATER VIOLET – pyšní, vzdálení lidé, povýšení nad ostatní, nekomunikativní. Jsou rádi sami, introvertní. Téměř nemají názor na druhé. Neradi rozebírají své osobní věci s ostatními. Jdou si vlastní cestou. Neseznamují , jsou seznamováni. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost.

35. Bílý kaštan – WHITE CHESTNUT  –  nechtěné myšlenky, co krouží hlavou a nejdou zastavit.Mentální dohady, vyvolávají obavy, vrací se a zapříčiňují mentální mučení. Člověk v hlavě vymýšlí scénáře, tisíce možností. Velice často je jeho negativní stav příčinou nespavosti (i když ne vždy), neboť když si člověk lehne a zavře oči, místo aby usnul, začne se mu v hlavě přehrávat uplynulý den, rozhovor, který měl nebo který ho čeká a vymýšlí jeho různé varianty, nebo je jeho mysl zaneprázdněna ustrašenými myšlenkami.

36. Sveřep větevnatý – WILD OAT –  nerozhodnost, nejistota ohledně životní cesty. Člověk stojí na křižovatce života a neví, jakým směrem se dát. Lidé často vyzkoušejí několik zaměstnání, studují několik škol, zkoušejí nové věci, ale po nějaké době, je to začne nudit a jsou nespokojeni . Uvědomují si, že jim život utíká a to v  nich vyvolá frustraci. Často mají mnoho talentů a zájmů, jenom nejsou schopni se rozhodnout a uvědomit si svou životní cestu. Pomáhá studentům a dětem při výběru školy.

37. Planá růže – WILD ROSE –  apatie, rezignace,člověk rezignoval na svůj život. Osoba v jejím negativním stavu bere život a jeho události takové, jaké jsou. I když se jí třeba nelíbí dané okolnosti a stav jejího života, není schopna s tím cokoli udělat, protože věří, že to je osud a že se s tím nedá nic dělat. Lékařské výroky typu „musíte se s tím naučit žít" snadno přijímají a nesnaží se svůj stav jakkoli změnit. Díky své rezignaci a sklonu hovořit monotónním hlasem jsou považováni za nezajímavé společníky.

38. Žlutá vrba – WILLOW –  pesimismus, zatrpklost, zahořklost, plačtivost. Je ukřivděný, sebelítostivý, vše vidí černě( počasí, rodina, zdraví). Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje. Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.

39. Krizová esence – RESCUE REMEDY –  obsahuje 5 esencí a to : Slíva třešňová, Netýkavka žlázonosná, Bílá lesní réva, Devaterník penízkovitý, Snědek okoličnatý. Jak již její název napovídá, slouží k harmonizaci jakýchkoli krizových situací, jakými jsou například úmrtí, nehody, návštěva zubaře, před zkouškami, pohovor, hádka, tragické nehody, stav po obdržení špatné zprávy, operace apod. Skutečně může zachránit život. Doporučuji mít esenci doma! Aplikuje se 4 kapky do nápoje a pozvolna upíjet. Nebo lze potírat rty při bezvědomí apod.

Bachová květová terapie pro zvířata:

Hlavním důvodem, proč se květové esence čím dál víc používají v léčbě je fakt, že za každou nemocí nebo neduhem stojí náš psychický stav. Osobnost a temperament každého jednotlivce je určujícím klíčem při výběru správné esence. Nabízí se tak otázka, jestli jsou květové esence vhodné i pro zvířata. V roce 1871 publikoval Charles Darwin názor, že "smysly a různé emoce, jako je láska, paměť, pozornost, zvědavost, napodobování, kterými se chlubí člověk, mohou být objeveny v počátečních nebo v dobře vyvinutých podmínkách už i u nižších živočichů".

Zdůrazňoval, že vyšší zvířata a člověk sdílejí ty samé základní emoce a poukazoval dokonce na to, že savci mají dokonale vyvinutý komplex emocí jako je nechuť, strach, touha po spravedlivé odplatě nebo dokonce smysl pro humor. V té době byly jeho názory přítěží pro tehdejší poznání, dnes se shodují s nejnovějšími vědeckými poznatky. Květové esence jsou důležité v léčbě zvířat, protože nastolují vyrovnanost a harmonii v jejich přirozené povaze, která velice citlivě reaguje na události v okolí. Jejich užívání vyžaduje pečlivé a systematické pozorování zvířecího chování, aby nedošlo k nesprávné interpretaci projevů. I u zvířat je možné esence používat s jiným druhem léčby- včetně alopatické nebo homeopatické medicíny. Existují už zkušenosti, že v homeopatické léčbě esence působí jako katalyzátor. Navíc tím, že jsou naprosto přírodní a netoxické, nevytvářejí ani u citlivých bytostí, jakými zvířata jsou, žádné vedlejší efekty.

Dva kroky pro výběr správné esence u zvířat:

1. naprosto důležité je pečlivé pozorování zvířete, typu, nálady, momentálního stavu, zvláštní signály, potřeby, rituály. V tomto bodě nesmíme opomenout vztah mezi zvířetem a jeho majitelem- ten je často východiskem k vyřešení problému. Z celkové situace je dobré si poznamenat klíčová slova.

2. podle klíčových slov vyberte co nejvhodnější esenci a srovnejte popis esence s profilem zvířete. Pokud symptomy poukazují na dvě esence, můžete je zkombinovat.

Užívání:

Kapky mohou být podány přímo do úst zvířete nebo rozetřeny kolem nosu. Mohou se také nakapat do vody, mléka nebo jiné tekutiny, kterou zvíře v průběhu dne upíjí. Obyčejně se používají 4 kapky esence, u větších zvířat (kůň, kráva) 10-15 kapek. Esence je také možné rozmíchat na způsob spraye a používat je přímo na tělo zvířete – tento způsob je zvlášť dobrý u ptáků, ryb nebo vylekaných zvířat, která odmítají přijmout jakoukoliv léčbu. Zvířata můžeme také i koupat nebo mýt ve vodě, do které jsme dali několik kapek příslušné esence.

Nejčastěji užívané esence pro zvířata:

Vyzkoušejte… Pokud…
 

Chestnut Bud Poupě jírovce, koňského kaštanu – zvíře nereaguje na vaše podněty, nepřijímá váš výcvik a nadále se drží svých vžitých zvyků

Larch Modřín opadavý – nedostatek důvěry, ve vztahu k jiným zvířatům je spíš vylekané a vyhýbavé

Mimulus Kejklířka skvrnitá – zvíře je plaché, vylekané příchodem cizí osoby nebo hlukem

Star Of Bethlehem Snědek okoličnatý – zvíře prožilo šok – může jít i o špatné zacházení ze strany bývalého majitele

Vervain Sporýš lékařský – zvíře má přehnaně plno energie, je podrážděné, napjaté

Walnut Vlašský ořech – má problémy přivyknout si na nový domov, těžko si zvyká na nové zvíře v domácnosti, esence vhodná i v období očekávání přírustků

Objednávky emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na mobilu: 737 151 843.

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015