Čemu věřímVěřím tomu, že všechny události, které prožíváme, byly způsobeny našimi myšlenkami a názory v minulosti. Myšlenky jsou mocné. Myšlenky jsou tvořivé. Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. To je zákon přírody, kterému se teprve začínáme učit, rozumět mu a uvádět do praxe. 
 
 

Moje filozofie je v podstatě velice jednoduchá – pro některé lidi až příliš jednoduchá. A přesto se stále znovu a znovu přesvědčuji o její funkčnosti.

Zde jsou některé hlavní zásady:

JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z NĚHO OZÝVÁ
Vždy. Lidé znají tuto zásadu odnepaměti. Vzpomeňte na zlaté pravidlo: „Chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se oni chovali k tobě „. Toto pravidlo nebylo vymyšleno k navození pocitu viny. Je to přirozený zákon, který se vztahuje i na naše myšlenkové pochody. Pokud ostatní odsuzujeme, kritizujeme, třeba jen v duchu, můžeme na to vzít jed, že i oni nás kritizují a odsuzují. Pokud ostatní bezpodmínečně milujeme, pak přitahujeme lidi, kteří nás obdaří stejnou bezpodmínečnou láskou a tolerancí. Nenávistné myšlenky přitahují nenávistné činy. Žárlivost je průvodcem ztrát a osamělosti. Na druhé straně přitahují myšlenky tolerance a odpuštění zdraví a prosperitu. Myšlenky plné radosti a lásky přinášejí do našich životů nejen lásku, ale také nekonečné dobro, které je odrazem našich niterných myšlenek.

TO, CO SI O SOBĚ MYSLÍME, SE PRO NÁS STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Právě proto je tak důležité zkoumat, čemu věříme. Příliš často slepě přejímáme zastaralé názory společnosti, ve které vyrůstáme nebo názory našich rodičů. Často lidem navrhuji, ať se na chvíli posadí a zamyslí se nad zásadními oblastmi svého života. Potom ať napíší své základní názory a postoje k těmto oblastem. Například: Co si myslíte o:

 • mužích 
 • ženách 
 • lásce 
 • sexu 
 • zdraví 
 • vašem těle 
 • nedostatku 
 • prosperitě 
 • dospívání 
 • práci 
 • úspěchu 
 • bohu

Je překvapující, kolik lidí si v těchto otázkách až do své dospělosti uchovává postoje a názory, přijaté ve věku pěti či šesti let. Je nepochybné, že řada názorů přijatých v raném dětství již nebude odpovídat naší současné životní situaci. Proto je občas užitečné udělat si v duši pořádek. Jelikož si všechny své myšlenky vybíráme, můžeme si nyní vybrat takové, které nás podporují a pomáhají nám v dalším rozvoji.

NAŠE MYŠLENKY JSOU TVOŘIVÉ
To je vlastně to nejzákladnější přírodní pravidlo, které je třeba si osvojit. Jedna umolousaná myšlenka, pravda, nikdy příliš paseky nenadělá. Ale myšlenky jsou jako kapky vody – hromadí se. Pozitivní myšlenky se rozrůstají v řeky a oceány života, které nás unášejí. Negativní myšlenky podemelou naše sebevědomí, naši osobnost a nechají nás zhroutit do oceánu zoufalství a utopit se v něm. Jakou máte zpravidla náladu když se ráno probudíte? Je vám nanic, koukáte jako kakabus? Potom není divu, že ani celý váš následující den nestojí za nic. Pokud se probouzíte plní síly a radostného očekávání, den vás jistě nezklame. Máte-li ráno špatnou náladu, naučte se přivstat si a věnovat chvíli tréninku svých myšlenek. Opravdu si chcete i nadále nechat takto otravovat život? Pokuste si vybrat takové myšlenky, které vám budou oporou.

VŠICHNI SI ZASLOUŽÍME LÁSKU
Když říkám všichni, myslím tím úplně všichni Vy i já. Lásku si netřeba ničím zasloužit. Právo dýchat si také nemusíme ničím zasloužit. – dýcháme, protože žijeme a abychom žili. Jsme milováni, protože jsme. To je třeba si uvědomit a uvést ve skutečnost. Zrovna tak si zasloužíme vlastní lásku. Nenechte si zkazit radost ze života rodiči či společností. Pravda je taková, že jste milující a milované stvoření. Aby to však byla pravda, musíte to přijmout za své. Nezapomínejte na to, že myšlenky tvoří realitu. To, co si o vás myslí ostatní, není podstatné. Podstatné je to, co si myslíte sami. Řekněte sami sobě hned teď: „ JÁ SI ZASLOUŽÍM LÁSKU „.

SEBEPOTVRZENÍ A SEBEUZNÁNÍ JSOU ZÁKLADY POZITIVNÍCH ZMĚN
Máme-li sami na sebe vztek , když se sami hned za všechno odsuzujeme, kritizujeme a trestáme, když sami sebe týráme, vyzařují z nás jen samé negativní vibrace a náš život nestojí za nic. Je-li tomu tak, řekněme si, že je to jen starý zvyk a zbavme se ho. Jak můžeme očekávat, že nás jiní budou milovat a vážit si nás, když ani my sami si sebe nevážíme a nedokážeme se milovat? „ Miluji se a beru se takový(á), jaký(á) jsem.“ – to je ten nejmocnější nástroj, který nám pomůže vybudovat si kolem sebe svět plný radosti.

MUŽEME NECHAT MINULOST MINULOSTÍ A VŠEM ODPUSTIT
Minulost existuje pouze v našich vzpomínkách. Pěstujeme-li si trýznivé vzpomínky,pak se trestáme za něco, co je dávno pryč. Něco takového nemá žádný smysl. Příliš často se uzavíráme do vězení vlastního vzdoru a zatrpklosti. Život se nám tím mění v peklo a k ničemu nevede. Pokud se nám něco takového stalo, je třeba se osvobodit. Odpustíme-li, neznamená to, že souhlasíme se zavrženíhodným jednáním. Znamená to pouze, že my se dokážeme s nepřízní osudu vyrovnat. Osvobodíme se, abychom nezavdali příčinu k podobnému zážitku. Každý, včetně nás samotných, jedná vždy tak, jak nejlépe je schopen v daném okamžiku a na základě svých stávajících znalostí, zkušeností a vědomí. I když se vzdáme hořkosti a vzdoru,,osvobodíme sami sebe a uděláme tak místo pro porozumění. Odpuštěním prokazujeme dobro především sami sobě.

ODPUŠTĚNÍ OTEVÍRÁ DVEŘE LÁSCE
Láska je náš cíl. Bezpodmínečná láska. Jak se dobrat lásky? Přes brány odpuštění. Odpuštění je jako slupky cibule. Někdy je dobré začít tam, kde není příliš těžké odpustit a pomalu se přibližovat k tomu, co bolí nejvíc. Můžeme tak odhazovat staré rány jednu po druhé, dokud se nedostaneme k jádru porozumění. Tam na nás na všechny čeká láska. Odpuštění a láska jsou ruku v ruce.

LÁSKA JE TA NEJMOCNĚJŠÍ LÉČEBNÁ SÍLA
Láska stimuluje náš imunitní systém. Láska k sobě samým. Nemůžeme se zdravit v prostředí plném nenávisti. Když se naučíme milovat sami sebe, naše síly se zněkolikanásobí. Láska dokáže udělat z oběti vítěze. Naše sebeláska vede k tomu, že se přinutíme si pomoci. Lidé, kteří o sobě dobře smýšlejí a cítí, jsou pro ostatní přirozeně přitažliví.

OCHOTA JE TO HLAVNÍ
Není třeba čekat, až budeme přesně vědět „jak dělat „ to a ono. Nejprve je třeba projevit ochotu. Naše myšlenky jsou tvořivé. Jakmile si řekneme: „ Jsme ochotni vzdát se negativních myšlenek, odpouštět a milovat P“, otevíráme tím svou mysl. Opakováním této myšlenky se věci dají sami do pohybu a vy objevíte nové způsoby, jak si pomoci a podpořit vaše rozhodnutí. Buďte ochotni žít dobrý život.

Iva Hédlová podle Louise L. Hay