HooponoponoHo' oponopono se označuje za proces odpuštění, pokání a transformace. Při každém použití některého z jeho nástrojů přebíráme stoprocentní zodpovědnost a žádáme (pro sebe) o odpuštění. Učíme se, že všechno, co se děje v našem životě, je projekcí našich programů. 

 

Zajímalo mě, jak se Morrnahina upravená technika liší od tradičního ho' oponopono. Dr. Hew Len k tomu podal následující vysvětlení:

Nalezení vlastního Já pomocí hooponopono

Tradiční ho' oponopono

1. Interpersonální řešení problému

1. Interpersonální řešení problémů

2. Do procesu jste zapojeni pouze vy a Já

2. Starší člen ( stařešina ) provází procesem celou skupinu najednou

3. Fyzicky jste přítomni pouze vy

3. Každý, kdo je zapojen, musí být fyzicky přítomen

4. Pokání vůči Já

4. Všichni účastníci se kají mezi sebou a stařešina je prostředníkem, aby nedocházelo k osobnostním sporům

5. Odpuštění ze strany Já

5. Každý účastník je vyzván, aby prosil o odpuštění všechny ostatní účastníky


tradičním procesu ho' oponopono je stařešina vyškolený v dynamice řešení problémů zodpovědný za to, že každý z účastníků dostane příležitost vyjádřit se k tomu, co považuje za problém. To bývá často předmětem sporu, neboť každý účastník nahlíží na problém jinýma očima.

Musím se přiznat, že osobně prferuji novou a vylepšenou techniku, neboť se zde vše děje bez potřeby účasti další osoby. To považuji za nejsmysluplnější. Již jsem pochopil, že prostor pro změnu je uvnitř, nikoli vně či u jiné osoby.

Společně s obnovenou technikou ho' oponopono popsala Mornah tři části vlastního já, které tvoří klíč k vlastní totožnosti. Tyto části, jež se nacházejí v každé molekule hmoty, se nazývají:

  1. Unihipili ( dítě, podvědomí )
  2. Uhane ( matka, vědomí )
  3. Aumakua ( otec , nadvědomí )

Když je tyto vnitřní rodina v souladu, nachází se člověk v harmonii s Božstvím. S nastolením této rovnováhy začíná proudit život. Ho' oponopono tedy pomáhá nejprve zharmonizovat jednotlivce a následně celý svět.

K objasnění tohoto neuvěřitelného procesu:

Ho' oponopono je skutečně velmi jednoduché. Pro staré Havajce začínají všechny obtíže na úrovni myšlenky. Ale samotná myšlenka ještě nic neznamená. Problém je v tom, že všechny vzpomínky na osoby, místa či věci jsou prostoupeny bolestí.

Samostatně fungující intelekt dovede pouze organizovat. Nedokáže problémy řešit. Organizování věcí není způsob, jak řešit problémy. Je třeba je nechat odejít. Když používáme ho´ oponopono, Božství vezme bolestivou myšlenku a neutralizuje ji nebo očistí. Nečistíte však určitého člověka, místi, ani věc. Neutralizujete energii, kterou spojujete s konkrétní osobou, místem nebo věcí. První stupeň hooponopono tkví v čištění této energie

V této fázi nastane něco úžasného, energie se nejen zneutralizuje, ale také se uvolní, a tak přichází úplně nová zkušenost. Budhisté to nazývají Prázdno. Poslední krok je, že dovolíte Božství, aby vstoupilo a naplnilo prázdno světlem.

K tomu, abyste mohli provádět ho ´oponopono, nemusíte znát podstatu problému. Jediné, co se od vás vyžaduje, je všímat si problematických zážitků, ať na fyzické, mentální či emocionální úrovni. Jakmile je zaznamenáte, vaší zodpovědností je, abyste okamžitě začali čistit, abyste opakovali slova: "Omlouvám se. Prosím, odpusť mi".

 Iva Hédlová podle knihy: Svět bez hranic : Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len, Ph.D.

 
 

Komentáře