Z tohoto Učení vychází i Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků. Nebudu sdělovat nic nového, když řeknu, že v současné době stále v naší společnosti přetrvává odmítavý a negativní postoj k smrti jako takové. Smrt je něco co se dotýká každého z nás, ať chceme nebo nechceme. Smrt je fenomén, který existuje v přírodě stejně dlouho jako život samotný, protože smrt je život a život je smrt.

Život a smrt jsou nerozlučná dvojčata, která jeden druhého potřebují k existenci. Smrt je podstatou Bytí. Blíží se doba, kdy lidé s konečnou platností pochopí mystérium smrti. Do myšlenky pozůstalých nevstoupí pomyšlení na smutek a smrtelná lůžka budou pokládána za stejně šťastnou událost, jako je narození. Možná, že si nyní myslíte, že nejsem plně při smyslech. Je to však věc úhlu pohledu a hlavně pochopení principu. Hraje zde roli mnoho, velmi mnoho faktorů. Vydejte se tedy se mnou, alespoň trochu poodhalit tajemství "Hádova".

Jednou z věci podstatné důležitosti je fakt, že existuje technika umírání. Této technice se lze během života učit. Tato technika je poměrně známá na "východě" , kdežto na "západě" se skoro zcela vytratila z povědomí. Velmi vyspělé Duše, které jsou již vymaněny z nutného cyklu inkarnace jsou nyní velmi zaneprázdněny přípravou lidstva na veliký krok. Tento krok přivodí kontinuitu Vědomí, která odstraní veškerý strach a propojí fyzický a astrální svět do tak těsného vztahu, že ve skutečnosti tyto dvě roviny budou vytvářet jednu. (Tato skutečnost souvisí s tzv. tajemstvím fialových Dévů, neboli Dévů léčitelů. Skupina fialových Dévů je v linii Sedmi evolučních rovin naší Sluneční soustavy nalézána na čtvrté podrovině fyzické roviny. Tedy v oblasti čtvrtého typu éteru, který je nejbližší námi fyzicky vnímanému světu. O této tématice pohovořím blíže až si budeme povídat o Dévech). Jednoduše se dá říci, že v současné době se začíná velmi rychle sjednocovat fyzický a astrální svět.

Existují čtyři základní pravidla, která když budou pravidelně trénována umožní aspirantu v době kdy nastane příchod smrti lépe a efektivněji se zbavovat jednotlivých vnějších obalů, které stojí za fyzickým tělem.

1) Doporučuje se být neustále zaostřen do centra hlavy pomocí vizualizace a meditace a nepřetržitého koncentrování. Toto pravidlo prý lze uplatňovat v každodenním životě. (Není to technika jednoduchá. Vyžaduje především čas a trpělivost. Málokdo se dokáže nepřetržitě na něco koncentrovat, i když je to možné. Dívejme se na toto první pravidlo jako na maximum, ke kterému se můžeme přibližovat volně dle svých schopností a možností po malých krůčcích).

2) Doporučuje se sloužit sobě a ostatním srdcem a netrvat na emocionální činnosti zaměřené na zasahování do záležitosti druhých.

To znamená, že před jakoukoliv akcí je potřeba si odpovědět na dvě otázky. Poskytuji službu jako jednotlivec jednotlivci, nebo jí poskytuji jako člen skupiny skupině? Je mým motivem ke službě impuls Duše, nebo mě popohání emoce a ctižádost zazářit, např., že chci být obdivován. Toto vás přivede k soustředění životních energií do center nad bránicí ( srdečního, krčního, centra adžna a centra hlavy) a tím i k negaci přitažlivé síly solárního plexu ( bohužel není nyní prostor, abych podrobněji, těm méně informovaným v problematice, vysvětlil, co je to ona "přitažlivá síla solar. plexu. Něco snad bude osvětleno tímto seriálem. Podrobněji pojednám o solar. plexu, až budu hovořit o energetické anatomii člověka). Poté toto centrum bude stále méně aktivní a nebude tu takové nebezpečí, že by se v této krajině protrhlo tkanivo. (Sutrátma, neboli kanál, který zásobuje energetické tělo člověka pránickou energií je v éterickém těle ukotven na dvou místech. Pokud bychom udělali jakýsi pokus o průnik do fyzického těla, tak jedno místo se nachází v blízkosti šišinky mozkové a druhé místo se nachází v blízkosti solar. plexu. Sutrátma je na těchto dvou místech ukotvena zvláštním pletivem o kterém bude podrobněji pojednáno v dalších dílech tohoto seriálu.

Během astrálního cestování, či vůbec při výstupu z těla, v případě kdy se nejedná o klasickou fyzickou smrt, jedinci mohou vidět stříbrnou pásku jakousi pupeční šňůru. To je právě ona Sutrátma. Vidí však pouze jedno její rameno, jelikož druhé se během akce výstupu z těla okamžitě uvolňuje z ukotvení – což v podstatě umožňuje průnik z fyzického těla a smršťuje se. Kam ? O tom je zatím předčasné hovořit. Kdyby se přetrhlo, či nějak uvolnilo i druhé rameno, zamezilo by to návratu do fyz. těla a tím pádem by nastala klasická fyzická smrt).

3) Doporučuje se stáhnout vědomí do hlavy, když osoba jde spát. Toto by se mělo cvičit jako zcela konkrétní cvičení, když se usíná. Člověk by se neměl nechávat do spánku unášet, ale měla by zde být snaha uchovávat si vědomí nedotčené, až se podaří vědomě přecházet do astrální roviny. První kroky je nutno vykonat s opatrností a v cvičení je třeba vytrvat i třeba po několik let, dokud se nedosáhne schopnosti se snadno stahovat.

4) Důležitá je potřeba pozorovat všechny jevy spojené s procesem stahování, ať je to při meditační práci nebo při usínání. Například mnoho lidí se probouzí s takřka bolestným trhnutím a stejně tak s ním usínají.

Je to proto, že vyklouznou z vědomí tkanivem, které není dostatečně čisté, a otvorem, který je napůl uzavřen. Jiní zase třeba slyší hlasité cvaknutí v krajině hlavy. Ono cvaknutí způsobují vitální plyny, které si takřka neuvědomujeme. Vytváří to i vnitřní aurická senzitivita, pomocí které si uvědomujeme zvuky, které jsou vždy přítomné, ale zpravidla bez povšimnutí. Toto všechno jsou éterické jevy které nemají zvláštní význam. Všechny souvisí s vitálním tělem, s vyzařováním prány a se světleným síťovím.

Podle informací Mistrů dodržování těchto pravidel prý velice usnadní situaci v procesu samotného umírání, neboť ten kdo se naučil ovládat svoje tělo při usínání, má velikou výhodu před tím, kdo tomuto procesu nikdy nevěnoval pozornost.

Nepodceňujme analogie usínaní – umírání, spánek – smrt. Co se týče samotného procesu umírání, Mistři poskytují několik zajímavých informací. Především je třeba mít na vědomí, že umírající člověk často bývá v bezvědomí. Toto bezvědomí bývá zdánlivé, nikoliv skutečné. V devitistech případech z tisíce je sice mozek zcela schopen uvědomovat si v plném vědomí co se děje, ale vůle projevit se je naprosto ochrnutá a zcela neschopná aktivovat energii, která by ukázala, že je člověk na živu. Když je v místnosti ticho a porozumění, odcházející Duše se může svého nástroje držet až do poslední chvíle s jasností a řádně se připravit.

Až budou lidé vědět více o okultním mystériu barev, bude v místnosti nemocného a umírajícího povoleno oranžové světlo a toto světlo bude nainstalováno s patřičným obřadem teprve tehdy, když už určitě nebude žádná šance na zlepšení. Oranžová barva mimo jiné totiž pomáhá soustředit energii k energetickému centru hlavy, tak jako červená stimuluje solár. plexus a zelená má výrazný vliv na centrum srdce a životní proudy. Až lidé poznají okultní mystérium zvuku, bude se užívat i určitého typu hudby. Doposud však není objektivně používání žádná hudba, která by usnadnila Duši práci při stahování se z těla, i když například některé tóny varhan mohou být dost účinné. Zazní-li vlastní tón umírající osoby v přesný okamžik smrti, zkoordinují se oba proudy energie v Sutrátmě a nakonec dojde k přerušení nitě života. Podávat však toto poznání v současnosti, je zatím dost nebezpečné.

Lidé v blízké budoucnosti zjistí, že tlak na určitá nervová centra a na určité tepny tuto práci usnadní. Poznají např., že tlak na krční žílu, na určité velké nervy v krajině hlavy a na konkrétním místě prodloužené míchy je prospěšný a účinný. Temeno hlavy umírajícího člověka by mělo směřovat k východu, nohy a ruce by měly být překříženy. V místnosti by mělo hořet jenom santálové dřevo, jelikož santálové dřevo je kadidlo 1. Paprsku energie- tedy destruktora (bráno z určitého úhlu pohledu) a Duše je v procesu, kdy ničí svoje obydlí. (Problematika Sedmi Paprsků energie, což je základ Učení Bratrstva Světla bude probírána na naší stránce ve zvláštním velkém bloku ve velmi brzké době. Zatím je pár základních informací. Makro i mikrokosmos rezonuje v sedmičetné vibrační oktávě. Posvátné číslo Sedm má velmi hluboký okultní kořen.

Naše Sluneční soustava a blízký Kosmos je mimo mnoho jiných energetických prvků stimulována sedmi typy energií, které jsou velmi významné pro zachování harmonického evolučního vývoje přírody. Těchto sedm typů energií se tak trochu lyricky nazývá Sedm Paprsků. Tryskají ze sedmi hvězd v systému souhvězdí Velké Medvědice. Pro lepší orientaci dle jejich funkce a sektoru, který ovlivňují jsou pojmenovány následujícím způsobem:

Paprsky Aspektu:

1) Paprsek Síly a Vůle- Červený
2) Paprsek Lásky a Moudrosti- Modrý, Indigo
3) Paprsek Aktivní Inteligence- Zelený

Paprsky Atributů:

4) Paprsek Harmonie a Krásy- Žlutý
5) Paprsek Vědy-Konkr. znalostí- Oranžový
6) Paprsek Abstraktního Idealismu neboli, náboženství- Světle modrý
7) Paprsek Ceremonie a Řádů čili Uspořádání – Fialový

NEPODCEŇUJTE BAREVNÉ USPOŘÁDÁNÍ. DANÁ BARVA ODPOVÍDÁ ENERGETICKÉ FREKVENCI DANÉHO PAPRSKU. BARVA JE TAKÉ VYJADŘUJÍCÍM PRVKEM ENERGIE,TAK JAKO ZVUK !!!

Autor: Jaroslav Chvátal

Sdílet
Předchozí článekMONGOLSKO 3.
Další článekPRŮBĚH SMRTI

Komentáře