ČÍNSKÁ ASTROLOGIE

Čínský lunární kalendář

Čínský kalendář je odvozen od nebeského pohybu Luny, narozdíl od západního kalendáře, který je odvozen od nebeského pohybu Slunce. Všichni víme, že síla Měsíce, jako nejbližšího nebeského tělesa, se projevuje například vzedmutím vodních ploch, moří a oceánů. Je také všeobecně známo, že při úplňku vzrůstá nervozita, nespavost, ale i kriminalita a násilí. Vlivu Měsíce na život na Zemi si všímali již staří Číňané a vypracovali lunární kalendář. Čínští rolníci používali kalendáře jako ročenky, podle níž určovali nejvhodnější dny pro setbu a sklizeň, ještě dávno předtím než moderní věda vyvinula své metody předpovědi počasí.

Nejnižší jednotkou lunárního kalendáře je lunární den, což je doba mezi dvěma kulminacemi měsíce, na Zemi reprezentována například periodou přílivu a odlivu. Trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteřin. Základní jednotkou lunárního kalendáře není ale den, nýbrž lunární rok. Čínský lunární rok začíná obvykle koncem našeho ledna nebo začátkem února. Každému roku je v kalendáři přiřazeno jedno z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu. Periodicky se tak opakuje rok myši, buvola, tygra, králíka, draka, hada, koně, ovce, opice, kohouta, psa a vepře. Tato dvanáctiletá perioda se ještě kombinuje s pětiletou periodou, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země) a dvouletou periodou, kdy se střídá náboj (Yang a Yin). Každý zrozenec je pak ovlivněn čínským znamením roku, elementem roku, nábojem roku, ale i čínským znamením dvouhodiny ve které se narodil.

Čínský zvěrokruh

U lidí narozených pod vládou určitého znamení čínského zvěrokruhu můžeme rozpoznat jisté společné vlastnosti. Jejich velmi zjednodušený přehled najdete v následující tabulce. Podrobnější popis získáte z osobních nebo partnerských rozborů na titulní stránce.

Znamení

 

Obecné vlastnosti

Láska a partnerství

Myš

okouzlující, společenská, vynalézavá, bystrá, ctižádostivá, lstivá

romantická, pozorná, něžná

Buvol

rozhodný, cílevědomý, ambiciózní, opatrný, trpělivý, tvrdohlavý

věrný, milující, spolehlivý

Tygr

asertivní, dobrodružný, nezávislý, vynalézavý, štědrý, nestálý, impulzivní

upřímný, vášnivý, velmi romantický

Králík

společenský, ohleduplný, jemný, bystrý, vnímavý, citlivý, nestranný

romantický, vášnivý

Drak

aktivní, odhodlaný, sebejistý, podnikavý, všestranný, zásadový, úspěšný

vášnivý, věrný, upřímný, náročný

Had

přemýšlivý, moudrý, bystrý, intuitivní, obezřetný, nezávislý, občas líný

vášnivý, svůdný, panovačný

Kůň

aktivní, ostražitý, společenský, dobrodružný, výmluvný, vznětlivý

vášnivý, milující, věrný

Ovce

tvůrčí, umělecky založená, ohleduplná, štědrá, přátelská, citlivá se sklonem k obavám

láskyplná, milující, pečující

Opice

nápaditá, okouzlující, přesvědčivá, zábavná, společenská, vychytralá

fascinující

Kohout

pedantský, schopný, pečlivý, svědomitý, inteligentní, čestný, otevřený

upřímný, milující, věrný

Pes

upřímný, spolehlivý, pracovitý, vnímavý, nesobecký, ohleduplný, pesimistický

velmi oddaný a věrný

Vepř

upřímný, čestný, důvěryhodný, společenský, pracovitý, tvrdohlavý

vášnivý, smyslný, věrný

Komentáře