Čínský lunární kalendář

Čínský kalendář je odvozen od nebeského pohybu Luny, narozdíl od západního kalendáře, který je odvozen od nebeského pohybu Slunce. Všichni víme, že síla Měsíce, jako nejbližšího nebeského tělesa, se projevuje například vzedmutím vodních ploch, moří a oceánů. Je také všeobecně známo, že při úplňku vzrůstá nervozita, nespavost, ale i kriminalita a násilí. Vlivu Měsíce na život na Zemi si všímali již staří Číňané a vypracovali lunární kalendář. Čínští rolníci používali kalendáře jako ročenky, podle níž určovali nejvhodnější dny pro setbu a sklizeň, ještě dávno předtím než moderní věda vyvinula své metody předpovědi počasí.

Nejnižší jednotkou lunárního kalendáře je lunární den, což je doba mezi dvěma kulminacemi měsíce, na Zemi reprezentována například periodou přílivu a odlivu. Trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteřin. Základní jednotkou lunárního kalendáře není ale den, nýbrž lunární rok. Čínský lunární rok začíná obvykle koncem našeho ledna nebo začátkem února. Každému roku je v kalendáři přiřazeno jedno z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu. Periodicky se tak opakuje rok myši, buvola, tygra, králíka, draka, hada, koně, ovce, opice, kohouta, psa a vepře. Tato dvanáctiletá perioda se ještě kombinuje s pětiletou periodou, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země) a dvouletou periodou, kdy se střídá náboj (Yang a Yin). Každý zrozenec je pak ovlivněn čínským znamením roku, elementem roku, nábojem roku, ale i čínským znamením dvouhodiny ve které se narodil.

Čínský zvěrokruh

U lidí narozených pod vládou určitého znamení čínského zvěrokruhu můžeme rozpoznat jisté společné vlastnosti. Jejich velmi zjednodušený přehled najdete v následující tabulce. Podrobnější popis získáte z osobních nebo partnerských rozborů na titulní stránce.

ZnameníObecné vlastnostiLáska a partnerství
Myšokouzlující, společenská, vynalézavá, bystrá, ctižádostivá, lstiváromantická, pozorná, něžná
Buvolrozhodný, cílevědomý, ambiciózní, opatrný, trpělivý, tvrdohlavývěrný, milující, spolehlivý
Tygrasertivní, dobrodružný, nezávislý, vynalézavý, štědrý, nestálý, impulzivníupřímný, vášnivý, velmi romantický
Králíkspolečenský, ohleduplný, jemný, bystrý, vnímavý, citlivý, nestrannýromantický, vášnivý
Drakaktivní, odhodlaný, sebejistý, podnikavý, všestranný, zásadový, úspěšnývášnivý, věrný, upřímný, náročný
Hadpřemýšlivý, moudrý, bystrý, intuitivní, obezřetný, nezávislý, občas línývášnivý, svůdný, panovačný
Kůňaktivní, ostražitý, společenský, dobrodružný, výmluvný, vznětlivývášnivý, milující, věrný
Ovcetvůrčí, umělecky založená, ohleduplná, štědrá, přátelská, citlivá se sklonem k obavámláskyplná, milující, pečující
Opicenápaditá, okouzlující, přesvědčivá, zábavná, společenská, vychytraláfascinující
Kohoutpedantský, schopný, pečlivý, svědomitý, inteligentní, čestný, otevřenýupřímný, milující, věrný
Pesupřímný, spolehlivý, pracovitý, vnímavý, nesobecký, ohleduplný, pesimistickývelmi oddaný a věrný
Vepřupřímný, čestný, důvěryhodný, společenský, pracovitý, tvrdohlavývášnivý, smyslný, věrný