Na rozdíl od nám známějšího evropského zvěrokruhu, čínský zodiak používá dělení jednotlivých zvířat vždy k čínskému novému roku, nikoli po měsících. K dvanácti zvířatům čínského zvěrokruhu jsou přiřazovány jednotlivé živly (země, kov, voda, dřevo a oheň). Tyto živly přenášejí svou energii na vlastnosti jednotlivých zvířat, čímž vzniká široká charakterová pestrost jednotlivých znamení.

V průběhu staletí vznikla celá řada legend, vysvětlujících zařazení těchto zvířat do zodiaku i jejich vzájemné pořadí. Nejrozšířenější příběh tvrdí, že když nebeský Nefritový císař (v jiných verzích Buddha) pozval zvířata na poradu, přišlo jich pouze dvanáct. Ta se stala zástupci čínského zodiaku, každé z nich řídí záležitosti jednoho roku a to v pořadí, v jakém se dostavila na setkání. Chytrá myš se achovala za uši mocného buvola a těsně před cílem seskočila, takže dorazila na audienci jako první, proto celou řadu zahajuje.

Nyní si můžete přečíst základní charakteristiku jednotlivých zvířat zodiaku. Při vyhledávání vašeho znamení nezapomeňte, že čínský nový rok obvykle začíná v polovině února. Proto charakter lidí narozených na rozhraní jednotlivých znamení nemusí být přesně určen jenom charakteristikou jednoho roku.

Kaligrafie v e-shopu
Sošky Buddhy v e-shopu

MYŠ (šu) je spojována s vodou, charakterizuje ji černá barva, důstojnost a postavení. Je spojována s klidem, mírem a rozjímáním. Myš je šaramantní i agresivní, bystrá i vynalézavá, jinak by se nestala prvním zvířetem zodiaku.

Lidé narození v tomto znamení jsou pohotoví, schopní využívat situace, inteligentní, ambiciózní a odhodlaní. Myš je přičinlivá, okouzlující a energická, někdy až perfekcionistka. Je dobrý taktik a organizátor, najde východisko z každého problému. Myš je vždy čestná. Potřebuje pocit bezpečí a střeží své soukromí.

Pro staré Číňany byla symbolem píle a bohatství.

Ideálního partnera najde mezi zrozenci roku draka, tygra, psa nebo opice.

Pro ty jež se narodili v letech 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 a 1996.

BUVOL (niou) je spojený s prvkem země a posvátnou žlutou barvou, která přivolává slávu a úspěch. Je pečlivý a přemýšlivý. Buvol je statný, tvrdě pracuje a odhodlaně čelí protivenstvím osudu. Je konzervativní, spolehlivý, vždy drží slovo, je schopný organizátor s logickým myšlením.

Často je též umíněný, zatvrzelý a pomalý v přijímání nových názorů. Nemá rád překvapení. Není extravagantní, má silný sklon k introverzi.

Jako partner je něžný, touží po lásce a podpoře.

Pro Číňany byl vždy symbolem jara, byl oceňován pro svou sílu a vytrvalost.

Nejvhodnější partner pro Buvola se narodil v roce hada, králíka, vepře nebo kohouta.

Pro ty, jež se narodili v letech 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 a 1997.

TYGR (chu) žije ve znamení dřeva, jež předurčuje jeho silnou intuici. Z barev mu vládne zelená, symbol jara a relaxace. Tygr je personifikací síly, odvahy energie a všeho, co s tím souvisí. Je to rozený vůdce, plný optimismu a nápadů. Má rád překvapení a dokáže naplno užívat života.

Tygr je také náchylný dělat ukvapená rozhodnutí a může být netaktní až bezohledný.

Tygr lehce navazuje známosti a vyhledává stále nová dobreodružství. Ideálním partnerem jsou nezávisle konající odvážlivci narození ve znamení draka, myši, koně nebo psa.

V představách starých Číňanů byl tygr král suchozemských zvířat, partner draka (vládce vodních tvorů). Byl nejmocnějším a nejhrozivějším zvířetem, proto se stal vzorem odvahy a symbolem vojenské chrabrosti. Je účinným postrachem démonů a zlých duchů.

Pro zrozence let 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 a 1998.

KRÁLÍK (tchu) žije ve znamení dřeva a zelené barvy jara, spojované s novým životem. Je pečlivý a uvážlivý. Králík je poctěn šťastným osudem jako symbol dlouhověkosti, prý vznikl z měsíční esence, a proto je podřízen Luně. Je nadán dobrými způsoby, půvabem a velkou citlivostí.

Králík vystupuje uvážlivě a mluví jemně. Vede klidný a spokojený život, má rád klasické pohodlí. Je však též pesimistický, nejistý a nenávidí změny. Jako dobrý hostitel a bavič věří sám sobě. V podnikání může výt náladový a úskočný. Je schopen se lehce přenést přes problémy a stojí vždy oběma nohama pevně na zemi.

Ve vztazích s jinými vyžaduje důvěru, bezpečí a něžnost. Nejvhodnějšími partnery jsou pro něho lidé ve znamení ovce, hada, buvola nebo vepře.

Pro ty, jejichž rokem narození je rok 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 a 1999.

DRAK (lung) jako jediné mytologické zvíře čínského zodiaku je vtělením zázračné síly. Působí ve znamení klidné země a žluté císařské barvy spojované se šťěstím a dobrým osudem. Je pečlivý a přemýšlivý.

Drak je rozeným vládcem, reprezentantem čínského císařství, obdařen mocí a štěstím. Je v centru každé společnosti, nadaný přitažlivostí a nevyčerpatelnou energií. Může být bojechtivý a rozmarný, a také neracionální.

Upřímnost a poctivost spolu s vrozeným štěstím pomáhají drakovi zařídit vše podle vlastního přání. Umí vydávat příkazy, ale někdy zapomíná na ty podřízené, kteří nejsou schopni s ním udržet krok. Je perfekcionista a idealista, často podrážděný a tvrdohlavý. Dynamický i snobský.

Drak se nerad podřizuje, ale stejně tak nemá rád slabost, proto hledá partnera, jenž bude nezávislý a dá mu dostatek prostoru pro seberealizaci. Nejvhodnější jsou lidé narození ve znameních koně, tygra, opice či myši.

Číňané věří, že lidé narození v roce draka budou obdařeni vynikajícími vlastnostmi, proslaví se a získají vysoké postavení i bohatství.

Pro ty jež se narodili v letech 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 a 2000.

HAD (še) největší hádanka čínského zvířetníku, žije ve svém vlastním světě. Řídí se znamením ohně a červenou barvou, tradičně spojovanou se štěstím a dobrým osudem, sílou a rodinným blahobytem. Má schopnost odpočinku a intuice.

Had je mazaný, ale šarmantní taktik. Nenaslouchá radám od nikoho, ani to nemá zapotřebí, obvykle má totiž pravdu. Rád se inspiruje novými myšlenkami a intelektuálními rozhovory. Pracuje nezávisle a pružně řeší své úkoly, má vynikající paměť.

Had je velice společenský a oblíbil si život v luxusu. Rád ochraňuje své přátele a dává přednost dlouhotrvajícím vztahům. V lásce dokáže okouzlit každého, je romantický, ale též majetnický a žárlivý. Pro sebe ovšem žádá dostatek volnosti, proto musí hledat partnera, který mu to umožní, nejlépe narozeného v roce ovce, králíka, kohouta nebo buvola.

Číňané věří, že především dívky narozené v roce hada budou mít šťastný život.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 a 2001.

KŮŇ (ma) patří ohni a jihu a s nimi spojované červené barvě, přinášející štěstí, sílu a rodinný blahobyt. Je intuitivní, má schopnost relaxace, je symbolem rychlosti a trpělivosti. Kůň stojí pevně na zemi, je vřelý, usměvavý a povídavý, otevřený a proto často obdivovaný. Ale pozor na jeho proměnlivost ? přátelskost se může snadno změnit v neomalenost.

Jako dobrý vypravěč je rád v centru pozornosti, zajímá se o záležitosti druhých a ti se mu často svěřují. Někdy ovšem není schopen udržet tajemství. Je impulzivní, často se nadchne novými myšlenkami, ale ne vždy je dokáže realizovat. V práci se soustředí vždy jen na jeden problém. Má pevné zdraví a velkou psychickou odolnost.

Kůň je romantický, pod lehkovážností ukrývá vnitřní pochybnosti a vyžaduje povzbuzení, něžnost a pochopení, nejlépe od partnera zrozeného v roce opice, tygra, draka nebo psa.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 a 2002.

OVCE (nebo též koza) je spojována se zemí a žlutou barvou úrodné půdy, která přináší prosperitu a úspěch. K tomu napomáhá její rozvaha a pečlivost.

Vyznačuje se vřelostí, vlídností a tvůrčími schopnostmi. Někdy projevuje značnou dávku pesimismu. Je velice pečlivá a často myslí na jiné. Nerada vyvolává problémy a stane-li se to, snaží se ze všech sil situaci napravit. Vyhýbá se konfliktům, dává přednost klidnému řešení problémů a respektuje cizí názory. Bývá až příliš citlivá, nedělá ukvapená rozhodnutí, a tak někdy promešká vhodnou příležitost.

Ovce ráda cestuje, je to rozená tulačka. Sní o prostém životě ve volnosti a přírodě. V práci nemá ráda přesný rozvrh a stres, její kreativita žádá svobodu v rozhodování.

Ovce je emocionální, náchylná k slzám, stydlivá při setkání s neznámými lidmi. Partner musí být schopen ochraňovat její zranitelnost, ale současně jí též umožnit rozvíjet její tvůrčí schopnosti.

Nejvhodnější k této roli je člověk narozený ve znamení kohouta, hada, králíka nebo vepře.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 a 2003.

OPICE (chou) je zrozená ve znamení kovu a bílé barvy, tradičně spojované s podzimem, čistotou a zralostí. Je přemýšlivá, tvořivá, agilní a chytrá.

Opice je často považována za nejinteligentnější bytost zvířetníku. Má dobrou paměť a neusiluje o maličkosti. Je velice společenská, plná šarmu a humoru. Neskrývá své emoce. Dokáže zachovat tajemství. Odpouští, ale nezapomíná. Je vždy ploná energie a tvůrčích nápadů.

Opice je přizpůsobivá a schopná osvojit si nové dovednosti. Rychle reaguje a málokdy nesplní své úkoly. Někdy bývá i ješitná a k druhým neuctivá.

Ideální je pro ni partner narození ve znamení psa, koně, draka nebo myši.

Pro ty, jež se narodili v letech 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 a 2004.

KOHOUT (ti) je ovlivňován prvkem kov a k němu patřící bílou barvou, související s podzimem, čistotou a uvážlivostí.

Kohout se vyznačuje elegancí, pohotovostí a inteligencí. Je rád v centru pozornosti a dbá o svůj zevnějšek. Jeho nedostatkem je až přílišná chvástavost a přehnaná kritičnost. Odmítá pracovat pod tlakem, je skeptický, rád věci promýšlí a dochází k unikátním řešením. Není příliš dobrý v udělování příkazů, ale vyniká jako individuální podnikatel. Drží slovo a je vždy spolehlivý.

Kohout je velký individualista podléhající emocím a nedbá příliš na dobře míněné rady. Jeho přímost ho často dostává do potíží. Je odvážný, přátelský a má rád zábavu a dobrou společnost. Rád se dvoří a neustále navazuje nové romantické vztahy, proto bude pro něj ideálním partnerem ten, kdo bude neustále podněcovat jeho lásku a obdiv, nejlépe narozený ve znamení hada, vepře, ovce či buvola.

Číňané připisují kohoutovi pět ctností. Na hlavě nosí korunu, to je znamení literárního ducha+ ostruhy na nohou označují jeho schopnost válčit+ je odvážný protože se nevyhýbá setkání s nepřáteli + když najde zrno, vždy svolá všechny slepice, čímž projevuje dobrosrdečnost a přejícnost+ nikdy také neztrácí smysl pro čas a je na něho spolehnutí.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 a 2005.

PES (kou) žije ve znamení země a císařské žluté barvy, která mu přináší štěstí a prosperitu. Je klidný a pečlivý. Pes je zřejmě nejlaskavějším symbolem čínského zvěrokruhu. Má silný pocit odpovědnosti, vše bere velice vážně. Starší pejsci jsou však pokládáni za nejhorší cyniky.

Pes je odvážný a vždy je připraven bránit nespravedlivě napadané. Je ve¨lice citlivý k problémům druhých, často přebírá jejich úkoly a projevuje velkou péči o svou rodinu a blízké. Je spolehlivým pracovníkem, vyhýbá se konfrontaci a dokáže úspěšně urovnávat konflikty. Je schopen pracovat v kolektivu, ale může být i dobrým vůdcem. K lidem se chová vždy přátelsky, málo kdy se jim však úplně otevře.

Nemá rád žárlivé scény, vyhovuje mu něžný a důvěryhodný partner, nejlépe narozený ve znamení tygra, myši opice nebo koně.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1934, 1946, 1958, 1970, 1982 a 1994.

VEPŘ (ču) je předznamenán klidným aspektem vody a černé barvy spojované s vážností a úctou. Je mírný a přemýšlivý.

Vepř je optimistický a myslí si o druhých jen to nejlepší. Není pomstychtivý a druhým vždy odpouští, toleruje cizí názory, nezklame důvěru a dokáže se zasadit o správnou věc. V práci není ambiciózní a dokáže udržet rovnováhu mezi prací a hrou. Někdy se ve své touze po společnosti nechá až zneužívat. Nerad riskuje a nespoléhá na sílu. Pracuje raději pomaleji ale spolehlivě. Vepř je intelektuál a rád získává vědomosti. Je též estetik se smyslem pro dobré způsoby a chutné jídlo.

Je to citlivý, romantický snílek, trochu naivní a pečlivý, jenž spoléhá na slovo druhých. Jeho ideální partner by měl být narozen ve znamení kohouta, buvola, králíka nebo ovce a neměl by od vepře vyžadovat projevy okázalých citů.

Pro Číňany je vepř symbolem blahobytu, nenáročnosti a plodnosti.

Pro ty, kteří se narodili v letech 1935, 1947, 1959, 1971, 1983 a 1995.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015