Kompletní ztráta zubů může mít celou řadu příčin, ať už se ale jedná o následek rozvinuté parodontózy nebo jiného onemocnění či úrazu, ztráta značné části kvality života jí doprovází vždy, nemluvě o estetickém hledisku. Při snaze o nápravu kompletní ztráty zubů musí lékař často řešit problém nedostatečného objemu kosti, do které by se implantáty daly zavést. Řešením může být augmentace – dobudování – kosti, které je však náročné, pro organismus traumatické, a především se jedná o dlouhodobý proces, který celou terapii nepříjemně prodlužuje. Alternativu představuje moderní postup nazývaný „All on 4“ neboli „Vše na 4 implantátech“

Metoda „All on 4“

V rámci výše uvedené metody jsou do čelisti zavedeny 4 implantáty, na které je nasazována nesnímatelná můstková náhrada. Implantáty jsou do čelisti vsazovány šikmo mimo anatomické struktury a není tak třeba provádět plastiku kosti. Metoda „All on 4“ je šetrná, neboť nevyžaduje větší chirurgické zákroky, a umožňuje realizovat rekonstrukci úplné zubní řady za pouhé tři dny. V první fázi je provedena kompletní diagnostika a CT vyšetření, poté následuje vlastní zákrok zakončený fixací náhrady. Poslední fází je potom zhotovení kontrolního rentgenu a celkové vyhodnocení zákroku.

Výsledek zákroku

Tento i další zákroky provádějí na naší klinice lékaři s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Samozřejmostí je používání nejmodernějších technologií a nejnovějších postupů stejně jako maximální profesionalita a osobní přístup ke každému pacientovi. Výsledkem bude stoprocentně funkční, vysoce estetické řešení, které bude možné používat již první den po implantaci. Okamžitě dojde k výraznému zlepšení kvality vašeho života i sebevědomí. Využijte všech možností, které vám moderní stomatologie nabízí, metoda „All on 4“ je v případě totální ztráty zubů tím nejlepším řešením.