Mantra je ohromně účinná duchovní pomůcka, používaná po staletí v rámci různých náboženských tradic. Její uživatelé si ji v duchu opakují při každé vhodné příležitosti, aby maximálně využili jejích hojivých a uklidňujících účinků; každé zopakovaní mantry totiž přispívá k jejich tělesné a duševní pohodě. V jistém smyslu je to vše, co je nutné o mantře říct. Na druhou stranu ale toho lze o používání mantry říct tolik! Ti, kdo si mantru vyzkoušeli, znají její podivuhodnou moc z vlastní zkušenosti.

Pouhým opakování mantry docilujeme hned několika pozoruhodných věcí. Postupně se zbavujeme tělesného i duševního napětí, jež způsobuje všeobecné vyčerpání i různé zdravotní potíže, a s radostí zjišťujeme, že skutečné zdraví je něco docela jiného než jenom nepřítomnost nemoci. Posiluje se naše vůle a začínáme odbourávat škodlivé návyky, kterým jsme podléhali celá dlouhá léta.

Mantra se stane naší oporou a s její pomocí obstojíme v každé životní zkoušce. Opakování mantry není samoúčelné. Je to prostředek k vnitřní očistě. Každým opakováním nabývají slova mantry nový smysl a víc a víc se jimi přibližujeme Bohu.

Mantru je nutné si vybrat pečlivě a uvážlivě. Bude vás koneckonců provázet po dlouhou dobu. Než se pro určitou mantru rozhodnete, zamyslete se na praktickým významem jejích jednotlivých slov.

Čas od času se mě někdo zeptá, jestli si může vymyslet svoji vlastní mantru a používat jako mantru třeba slovo mír. Mír je jistě krásné slovo, ale ne každé slovo se hodí pro mantru. Velmi důrazně doporučuji mantru, která je posvěcena dlouhým používáním a má prokázanou působivost. Díky svým hlubokým kořenům taková mantra prostoupí postupně i naše vědomí.

Pečlivě vybranou mantru za žádnou cenu neměňte.

Komentáře