Ale to jsou jen vrcholy ledovce, jeho větší část je skryta a známe ji jen jako komické důsledky okouzlujícího nápoje, oblíbeného v každé společnosti.

    Dnes se již neuznávají teorie o tom, že je tento návyk dědičně zakotven nebo vyvolán jen prostředím příznivým alkoholu, protože neschopnost ovládnout se při nabídce alkoholu a udržet se v „normálním“ stavu, jsou již určité známky choroby. Prvním krokem k vyléčení je však nejdříve přiznání skutečnosti,. Že máte problémy s pitím. Nejste-li si tím sami jisti, uvádíme dva vhodné dotazníky, které vám problém osvětlí.

První se nazývá CAGE test a skládá se ze čtyř otázek:

1. Cítili jste někdy potřebu snížit množství toho, co vypijete?

2. Rozzlobí vás to, když vám někdo řekne, že pijete příliš mnoho?

3. Cítíte se provinile, když více pijete?

4. Budíte se ráno po větším pití těžko nebo potřebujete další skleničku na rozjetí?

Jedna otázka zodpovězená kladně je již hraniční stav, ale dvě již svědčí o tom, že problém je tady.

Pro potvrzení vyplňte ještě další test ( MAST, Michigan Alkoholism Screening Test ), dotazník vyvinuli Dr. Pokorný a Dr. Kaplan.

1. Domníváte se, že jste zcela normální vzhledem k alkoholu?
Ano 0, Ne 2

2. Myslí si vaši přátelé a příbuzní, že jste v pití alkoholu „normální“?
Ano 0, Ne 2

3. Účastnili jste se někdy schůze protialkoholické společnosti? Ano 5, Ne 0

4. Ztratili jste někdy přítele, dívku nebo chlapce kvůli pití alkoholu?
Ano 2, Ne 0

5. Měli jste někdy obtíže v práci kvůli pití ?
Ano 2, Ne 0

6. Zanedbali jste někdy své povinnosti, rodinu nebo zaměstnání na dva nebo tři dny kvůli alkoholu?
Ano 2, Ne 0

7. Měli jste někdy po těžkém pití delirium tremens nebo těžší třes, slyšeli hlasy nebo viděli věci, které nejsou?
Ano 2, Ne 0

8. Žádali jste již někdy někoho o pomoc při řešení problémů souvisejících s pitím?
Ano 5, Ne 0

9. Byli jste již někdy hospitalizováni v souvislosti s pitím?
Ano 5, Ne 0

10. Byli jste již někdy stíhání pro řízení auta s alkoholem v krvi?
Ano 2, Ne 0

Jestliže jste dosáhli skóre vyšší než 6, jste již pravděpodobně problémový piják.

    Všechny způsoby léčení musí vycházet z podpory okolí a probíhat za plného souhlasu léčeného, protože základem je motivace, na které úspěch léčení závisí.

   S ohledem na specifickou terapii jsou při léčení dvě hlavní zásady:

1. Přestat s pitím, což zmírní patologické příznaky
2. Usilovat o trvalou abstinenci

    Zatím neexistuje specifická terapie, která by vyléčila alkoholika. Někteří lékaři předepisují disulfiram ( + Antabus ), látku, která smíšená s alkoholem vyvolává tak silnou reakci, že se jí alkoholik již předem děsí. Doporučená dávka denně je 250 mg, která spojena s 0,2 cl tvrdého alkoholu nebo sklenicí piva nebo vína vyvolá těžké bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, zrychlení srdeční frekvence, vše v takové intenzitě, že na to do smrti nezapomenete. Zeptejte se někoho, kdo to již zkusil. Přes tuto drastickou léčbu není Antabus spolehlivým lékem, spíše platí:“ Kdo byl jednou bit, dvakrát se vyhne „.

   Ten kdo chce pít, si podruhé Antabus nevezme. Zkoušelo se dokonce i zašít tento lék pod kůži, ale i tak je možné se jej zbavit. Někteří alkoholici musí mít svou dávku, jinak trpí a může se u nich dokonce objevit i reakce v podobě nějakého vážnějšího onemocnění ( poruchy oběhového systému nebo nervového systému). Tato situace se však vyskytuje jen u některých alkoholiků. Jestliže odmítnete léčbu Antabusem a chcete jednat na vlastní pěst, nezapomeňte, že příznaky nastupujícího „ deliria tremens „ jsou: neklid, úzkost, panický strach před neznámým, nespavost a noční můry. Do obrazu záchvatu patří také zmatenost, halucinace, neklid, násilné pohyby apod.

    Tímto způsobem se stává jakákoliv návyková látka, třebaže má rekreačně společenský charakter jako alkohol, jedem. V tomto stadium patříte již do nemocnice, kde vám budou podávány nutné infúze s velkými dávkami vitamínu B, thiaminu, sedativa jako např. diazepam.

   Podle mého názoru je nejlepší cestou odvykání postupná detoxikace, kdy je alkohol nahrazován látkami s tzv. zkříženou tolerancí. To znamená, že při pobytu v nemocnici je podáván diazepam po 24 hodinách, aby se nevyvinulo delirium tremens. Jinak budete potřebovat minimálně 3 dny, abyste se dostali ze záchvatu deliria. Zůstat však dlouhodobě střízlivý znamená absolutně nepít po dobu min. jednoho mědíce. Asi jen jeden ze tří takto léčených zůstává po detoxikaci definitivně vyléčený. Existuje řada léčeben, kde se odvykací kúry provádějí. Jestliže se rozhodnete léčit, obraťte se buď na příslušnou protialkoholickou poradnu, nebo přímo na psychiatrickou kliniku nebo oddělení.

    Tento způsob pokládám za nejspolehlivější a maximálně podporuji a doporučuji společenskou aktivitu v různých zájmových sdruženích bývalých alkoholiků. Velkou měrou při podpoře léčení alkoholismu přispívá i kvalitní psychoterapie.

Iva Hédlová podle Dr. Isadore Rosenfelda

Komentáře