O domácí zdravotní péči už jste s největší pravděpodobností slyšeli. Stále více a více lidí se obrací na agentury domácí zdravotní péče a využívají nejrůznější zdravotnické služby. A to v případech, kdy ošetřující lékař neshledává důvody pro setrvání pacienta v nemocničním zařízení. Nejedná se výhradně o seniory, jak se spousta lidí mylně domnívá. Domácí zdravotní péče je určena pro každého pacienta, jehož stav nevyžaduje hospitalizaci. Pokud ošetřující lékař domácí zdravotní péči předepíše, je navíc plně hrazena v rámci zdravotního pojištění.

Domácí péče má řadu výhod. Předně je pacient ve svém domácím prostředí, což napomáhá jeho psychické pohodě a urychluje se tak proces uzdravování. Pacient není vystaven nemocničním nákazám, které se přes všechno úsilí zdravotníků stále nedaří úplně vymýtit. Domácí zdravotní péče je tak vhodná v řadě poúrazových a pooperačních stavech, zejména v rekonvalescenčním období.

V rámci domácí zdravotní péče se sestřičky postarají o převazy ran, ošetření dekubitů, aplikaci injekcí a podobné služby. Jsou ale i specializované agentury, které splňují náročnější požadavky a poskytují například domácí parenterální výživu nebo dokonce domácí umělou plicní ventilaci. Sem patří i pražská agentura ProCare Medical. Píšeme sice pražská, ale má pobočky i v Hradci Králové, Liberci a Brandýse nad Labem. Tato agentura se aktivně účastnila pilotního projektu na DUPV a nyní s pojišťovnami upřesňují podmínky dalšího provozu.

TIP: Pojištění majetku 

Doma tak může stonat zase o něco více pacientů. V pohodlí a s veškerou potřebnou zdravotnickou péčí. To vše je možné i v rámci zdravotního pojištění pacienta.

Komentáře