Druhá čakra - odblokování

Cvičení:

Představte si, že se vpředu a vzadu v oblasti vaší pánve otevírá oranžový květ. Vizualizujte při otevírání své čakry vitality tuto oranžovou barvu a vnímejte oba kalichy. Vnímejte, jak oranžová barva proniká oblastí vašeho břicha a kyčlí a jak se aura kolem vaší pánve plní oranžovou barvou. Uzavřete ten kruh kolem sebe a vnímejte, jak daleko se chcete rozvinout.

Pokuste se rovnoměrně rozšířit kolem místa vzniku této čakry vitality. Ponořte se do své oranžové oblasti , nechte k sobě přicházet obrazy a pocity a přecházet je kolem sebe. Vnímejte jejich vlastnosti a vytušíte témata, která k tomuto centru náleží. Dopřejte si dost času. Pokud zbloudíte a sledujete běh svých myšlenek, vraťte se vždy prostře klidně opět a trpělivě ke svému vnímání oranžové oblasti podbřišku.

Sakrální čakra často koresponduje s tématy tepla, růstu a bezpečí. To je zvláště snadno pochopitelné, pokud si uvědomíte, že se v této oblasti nachází děloha, místo prvního růstu každého člověka. Také obrazy potravy nebo výživy, v konkrétním a přeneseném smyslu, se podle zkušeností často objevují.

Sledujte své obrazy. Vnímejte, co vás živí, co potřebujete pro své bezpečí a pocit blaženosti.

Nic není nesprávné. Pokud pociťujete hlad, chlad a nedostatek, jsou to také relativní aspekty individuálního zaopatřování. Vzpomeňte si na zákon polarity. S čím se člověk setkává jako s protikladem co se obsahu týče, je rubem mince, která je neoddělitelná od svého líce a nabízí prostě jen jiný náhled, zatímco je stejně jako předtím stejnou mincí s nezměněnou hodnotou.

Vnímejte všechno, co se vám nabízí. Pokoušejte se vycítit opět v jiné době znovu nezaujatě, jak se vám v příslušné době aktuálně ve vaší oranžové barvě daří.

Iva Hédlová podle Egy Rasch