Pochopení

Když se na vás lidé zlobí, držte se zpátky. Pochopte, že nevědí, jak jinak se zbavit své bolesti, než se z ní vykřičet. Říkají-li vám, že jste něco pokazili, že jste špatní nebo že jste je ranili a způsobili jim smutek, nepřipoutávejte se k jejich slovům.

Uvědomte si, že obviňování druhých je jejich osobitý způsob, jak se zbavit svého vlastního vnitřního pnutí. Nepřebírejte za to zodpovědnost. Za svou zlobu nebo smutek jsou zodpovědní jenom oni sami. Možná jste zapůsobili jako katalyzátor, ale oni už měli předtím svou bolest ve svém nitru. Takže když dají průchod svému hněvu, nezačněte hned argumentovat nebo se bránit.

Prostě mlčte, mějte srdce otevřené a soustřeďte na ně svou lásku.

Až ze sebe všechno vymluví, nenechte se strhnout a nevysvětlujte jim, jak se mýlí, že jste neudělali to, z čeho vás viní. Zadržte svá slova a uvidíte, že si za to budete nakonec vděční…

(z knihy S. Roman Osobní síla skrze uvědomění)