Na této stránce najdete výčet některých nemocí a možné postoje z vašeho života, které způsobily, že se nemoc v této podobě projevila na fyzickém těle. A jak se říká: "Uzdravte svou Duši, uzdravíte své tělo". Cílem tohoto článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale přes poznání potlačovaného problému zkusili najít cestu ze svých trápení ven… Pokud jste něco nenašli, napište nám, heslo doplníme.

– ANDREA MAYA

LARYNGITIDA

Příčina: Člověk je tak rozzlobený, že ani nemůže mluvit. Strach vyjádřit své myšlenky. Naštvanost. Odpor k autoritám.

Co dělat: Nemusím se bát, když chci o něco požádat, mohu se otevřeně vyjádřit. Umím vyjádřit druhému i to, že mě něčím naštval a říct, jak jsem to chtěl/a či očekával/a já.

 

LEDVINOVÉ KAMENY

Příčina: Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek.

Co dělat: Opouštím minulost. Nebojím se ji oplakat, nepláču jen uvnitř.

 

LEDVINY, PROBLÉMY, ZÁNĚT

Příčina: Pocit nadměrné kritiky, nespokojenosti, neúspěchu, bezmocnosti, hanby, odstrčení, neschopnosti… Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek. U dospělého jedince jde čistě o "reakce malého dítěte".

Co dělat: Opouštím minulost. Říct, co mě trápí těm, kterých se to týká, najít něco, co mi bude dělat dobře, získat zpátky svou jistotu. Nebojím se minulost oplakat, nepláču jen uvnitř. To, že na mne někdo křičí neznamená, že jsem špatný já, problém má ten druhý, protože nezvládá své emoce.

 

LEUKÉMIE 

Příčina: Tvrdé potlačování jakékoliv inspirace, duševní chudoba, strach, hluboký vnitřní smutek, nejistota.

Co dělat: Snaha překonat své limity, přijmout svobodu, najít vnitřní jistotu, sebedůvěru.

 

LIPOM, TUKY, NADVÁHA, TUKOVÉ BULKY

Příčina: Po duševní stránce je možné, že člověk je více přecitlivělý, neumí se bránit, touží po ochraně a strachem maskuje skrytou zlobu a neochotu odpouštět.

Co dělat: Snaha rozvíjet se a přijmout zodpovědnost za svůj život, přiznat si naštvanost a odpustit sobě i druhým, najít místo a prostředí, kde se budu cítit jistě a bezpečně, nebát se bránit a ochránit tak sám sebe. 

 

LUPUS, LIŠEJ, ERYTHEMATOSUS

Příčina: Pasivita. Člověk má pocit, že snad je lepší zemřít, než si stát za svým. Potlačené já. Potlačená vůle. Zlost a touha po trestu. Absolutní bezmocnost. Strach. Zloba.

Co dělat: Dokáži se vyjádřit svobodně a s lehkostí, umím projevit svou sílu, své tužby, miluji sám sebe a přijímám se. Jsem svobodný/á. Mé sebevědomí roste.

 

LUPÉNKA

Příčina: Je možné, že člověk v sobě skrývá pocity ublížení, potačeně vnímá své vlastní já, může odmítat odpovědnost za své vlastní pocity

Co dělat: Člověk by měl začít přijímat sám sebe a přát si pro sebe to nejlepší v životě a přijímat to s radostí.

 

MASTITIDA, ZÁNĚT PRSNÍ ŽLÁZY, PROBLÉM PRSA, CYSTA, BULKA

Příčina: Odmítání výživy, upřednostňování druhých, mateřský komplex.

Co dělat: Znám svou cenu, lidé se mnou počítají. Pečuji nejen o druhé, ale i o sebe s láskou a radostí. Dopřávám ostatní volnost, aby mohli být tím, kým jsou. Všichni jsme svobodní a to je v pořádku. Hledám pro sebe "duševní potravu".

 

MASTOIDITIDA, ZÁNĚT VÝBĚŽKU SPÁNKOVÉ KOSTI

Příčina: Zlost a frustrace, touha neslyšet, co se děje. Většinou u dětí. Strach ochromující vnímání.

Co dělat: V mém nitru i kolem mne je božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. Vše je v mém světě v pořádku.

 

MENOPAUZA, KLIMAKTÉRIUM, PROBLÉMY

Příčina: Strach z nezájmu druhých. Strach ze stárnutí. Odmítání sebe sama. Pocity méněcennosti.

Co dělat: Rozvážně a klidně přijímám všechny změny životních cyklů a láskyplně žehnám svému tělu.

 

MENSTRUACE PROBLÉMY, MENSTRUAČNÍ PROBLÉMY

Příčina: Neochota být ženou. Popírání vlastního já. Ublížení. Pocit méněcennosti.

Co dělat: Raduji se z toho, kým jsem. Jsem krásný projev plynoucího života. Hledám duševní potravu místo sžírání se pocity ublížení.

 

MDLOBY, ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY

Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.

Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

 

MIGRÉNA

Příčina: Neochota podléhat vedení. Člověk se snaží odolávat proudu živata. Strach ze sexu, ze sexuálního života. Sexuální napětí. Naštvanost, nevyřčená slova, nadávky. Potlačený vztek. Odpor k autoritě. Vnitřní touha se vzepřít. Agrese vůči autoritě. Vysoký krevní tlak u matky v těhotenství.

Co dělat: Podvoluji se proudu života a umožňuji mu, aby mi dal vše, co potřebuji. Život tu je pro mne. Vím, co mě štve a umím se s tím vypořádat. Dokážu se vzepřít a vyjádřit svá přání a názory. Nebojím se, žádný člověk není "mým pánem".

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ, CYSTITIDA, URINÁLNÍ INFEKCE

Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství).

Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu.

 

MOZEK

Příčina: Mozek představuje centrálu, "počítač".

Co dělat: Láskyplně řídím svou mysl.

– nádor na mozku

Příčina: Nesprávně "nainstalované" postoje. Tvrdohlavost. Absolutní neochota změnit stará schémata a programy. Lpění na maličkostech jakoby byly to nejdůležitější na světě. Neústupnost.

Co dělat: Není pro mne problém přeprogramovat ve svém počítači moji své mysl, život je změna a má mysl je pružná a dokáže přijmout nové. Dokáži najít kompromisy a o problému diskutovat. Nelpím jen na svém názoru, přemýšlím i o jiném.

 

MYOM

Příčina: Žena má nějaká přání, tužby, může toužit i po miminku, ale vše se neděje v realitě, nýbrž pouze uvnitř. Jde tedy především o nenaplněné a nezrealizované touhy. Může jít také o problém ve vztahu, o pocit bezmoci vůči druhému pohlaví, pokoření, zradu, o nevěru ve vztahu, utajovaný smutek apod.

Co dělat: Oprostit se od minulosti a přiznat si svá přání. Pochopit svou roli ve vztahu a přezkoumat svou ženskost či mateřkost.

 

NADVÁHA/TUK

Příčina: Strach, potřeba ochrany, člověk utíká před vlastními pocity. Touha po naplnění. Pocit nejistoty, odmítání sebe sama.

Co dělat: Dostat se do souladu se svými pocity, být v bezpečí právě tam, kde jsem. Vytvářet si vlastní jistoty. Milovat a přijímat sebe sama.

– boky:

Příčina: Zatvrzelý hněv ze strany rodičů, omezení rodičovskými limity, stará vzpoura, lpění na minulosti.

Co dělat: Odpustit minulost, přenést a překonat limity a omezení rodičů.

– břicho:

Příčina: Zlost vyvolaná nedostatečnu či nevhodnou výživou.

Co dělat: Naplnit své hladové potřeby duševní "potravou", prožít spokojenost a volnost.

– paže:

Příčina: Zlost vyvolaná nedostatkem Lásky, pocity odmítání, nenaplnění, nedůvěra.

Co dělat: Rozdávat Lásku všude, kde ji bude třeba a kde může růst a pomáhat.

– stehna:

Příčina: Nahromaděný vztek z dětství, většinou se jedná o vztek a zlost na otce a jeho přístup.

Co dělat: Přijmout fakt, že otec mohl být nemilované dítě a odpustit mu. Oba se uvolníte.

 

NADMĚRNÉ POCENÍ, POCENÍ, NOČNÍ POCENÍ

Příčina: Strach, člověk se potí strachem, něco skrývá, něčeho se obává, nedá najevo své strachy, hraje hru, maskuje, noční pocení ukazuje, že člověku něco doslova nedá spát, skrytá hrůza…

Co dělat: Přiznat vlastní strach a slabost, najít ústupové cesty, které nás ochrání, najít vědomé způsoby, jak svůj strach vyjádřit, konfrontovat se se svým strachem a vejít do něj, otevřít se kontaktu a komunikaci, nebát se promluvit o tom s někým. Může jít také o nevědomé přijetí některých strachů z filmy, knih a podobně. Tyto strachy je nutno vynést na povrch a vědomě se jim postavit, překonat je třeba za pomoci druhého člověka, kterému důvěřujeme.

 

NADÝMÁNÍ

Příčina: Lpění na všem, co nám brání žít volně a svobodně, strach, který nás ovládá a brzdí, nepřijaté představy.

Co dělat: Nechat život volně proudit, nelpět úplně na všem, ale "pustit to, ať se stane, co stát se má", poznat svůj strach, a tím ho oslabit, uvolnit se.

 

NACHLAZENÍ

Příčina: Stahování se do sebe, touha uniknout, duševní křeče, pocit a touha "nechte mě všichni být!"

Co dělat: Uvědomit si, že Láska mě může ochránit, uvolnit se a otevřít se ostatním, přiznat své slabosti a touhy, hledat pocit jistoty.

 

NEHODY

Příčina: Člověk se neumí ozvat, bojí a vzpouzí se autoritám, věří v násilí a bolest, neschopnost odporovat, vyříkat si věci a získat svá práva.

Co dělat: Najít svou vlastní hodnotu, zaměřit se na vlastní sebeúctu, nebát se říci věci na rovinu a vyjádřit své pocity, uvěřit v Lásku.

 

NEHTY

Příčina: Ochrana vlastního já.

Co dělat: Naučit se bránit sám sebe, bezpečně se dál rozvíjet, pracovat na sobě a duševní rovině.

 

NERVOVÉ ZHROUCENÍ

Příčina: Člověk se zaměřuje jen sám na sebe, nedokáže komunikovat s druhými, strach, potlačené obavy, uvíznutí v sebelítosti, vidění jen vlastních problémů.

Co dělat: Podat pomocnou ruku tam, kde je to třeba, naučit se komunikovat láskyplně, chápat i problémy druhých a soucítit s nimi, věřit, že vše bude v pořádku.

 

NERVOZITA

Příčina: Člověk se uzavřel do strachu, úzkosti, spěchu. Marná úsilí. Nedůvěra v život a v to, co život přináší.

Co dělat: Přijmout a pochopit své strachy a úzkosti, snažit se dosáhnout určitých změn, ale nevnímat pouze daný cíl jako jediné východisko, ale cestu k němu jako možnost, jak více pochopit sebe sama, objevit víru.

 

NESPAVOST

Příčina: Trápení se díky pocitům viny, nedůvěra, strach.

Co dělat: Přestat se bát opustit den a ponořit se do spánku s vědomím, že zítra o mne bude dobře postaráno. Najít to, co mi nedá spát. Téma odpuštění.

 

NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY

Příčina: Dostupné prostředky nedokáží nemoc vyléčit, ale víra umí dělat zázraky. Je třeba hledat "uvnitř" nemoci.

Co dělat: Změnit své tvrdé srdce na měkké. Polevit v zatvrzelých názorech. Hledat Boha.

 

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ

Příčina: Strach z rodičů, většinou jde o strach z otce nebo z nějaké většinou mužské autority. Vnitřní pláč. Neschopnost bránit se. Nemožnost ozvat se. Marný boj.

Co dělat: Přijmout dítě, které se počůrává s Láskou a péčí. Soucítit s ním a pochopit jej. Dát mu pocit jistoty, že vše bude v pořádku. Zajistit mu pocit, že je v bezpečí a v láskyplném prostředí.

 

NOHY

Příčina: Nohy nesou člověka kupředu životem…

Co dělat: Každý den je důležitý, každý den mohu nově vykročit.

 

NOS

– krvácení z nosu

Příčina: Člověk touží po uznání, má pocit nedocenění a vnímá nezájem okolí. Volá po Lásce.

Co dělat: Poznávám svou pravou hodnotu, pracuji na své sebeúctě. Věřím v Lásku.

– rýma

Příčina: Vnitřní pláč, volání o pomoc.

Co dělat: Pečuji o sebe, udělám si čas také sám na sebe.

– ucpaný nos

Příčina: Člověk nevnímá svou vlastní hodnostu, chybí sebeúcta.

Co dělat: Pracuji sám na sobě, abych si mohl vážit sám sebe. Dávám věci a svůj život do pořádku. Obracím se.

 

OBRNA

Příčina: Neschopnost se pohnout, paralyzující myšlenky, které člověka drží a svazují. Strach.

Co dělat: Vyjádřit se, změnit směr svého života, uvolnit se.

 

OČI, PROBLÉMY

Příčina: Oči symbolizují naši schopnost jasně vidět, dá se doslova říci "podívat se na věc" a také naši budoucnost.

Co dělat: Nebát se podívat kolem sebe, přijmout hotová fakta, nenamlouvat si bludy, nenechat se "vodit za nos", neomlouvat to, co je neomluvitelné, nebát se budoucnosti, přijmout přítomnost.
 

astigmatismus, nepravidelné zakřivení oční rohovky

Příčina: člověk se bojí podívat sám na sebe a raději se stará o jiné, problémy s vlastním já

Co dělat: nemohu posuzovat jiné, pokud jsem "nežil v jejich kůži", zjišťuji toho více o sobě, vím, co mě trápí, vím, co mám rád, vím, co chci změnit, poznávám sám sebe
 

barvoslepost

člověk vidí vše v ponurých barvách, těžko hledá radost, je pro něj problém si uvědomit rozdíl mezi stimulací a uklidněním

Co dělat: Uvědomit si, že život je pestrý a rozmanitý, poznat nebezpečí jednostranného vnímání, vědomě projít problémy, poznat, co mi chybí, co by mi udělalo radost
 

dalekozrakost

člověk potlačuje strach z přítomnosti, nechce vidět, co se děje, není spokojený, ale snaží se raději dívat "někam dál"

Co dělat: Poznat a připustit si vlastní trápení, nepotlačovat bolest, ale raději ji vytáhnout "na světlo", tedy problém pojmenovat a vypustit, poznat své výchozí body, poznat, jak si stojím
 

krátkozrakost

člověk potlačuje strach z budoucnosti, bojí se podívat na důsledky svých kroků, bojí se, co bude, odmítá převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, je mu jasné, že to "co se děje teď nic dobrého nepřinese"

Co dělat: Rozhodnout se, jestli chci takovou budoucnost, jakou si právě "tvořím". Není něco, co bych mohl/a změnit? Neměl/a bych se do něčeho aktivně zapojit, než jen přihlížet? Přijmout budoucnost jako něco nevyhnutelného, ale více se emočně a prožitkově zaměřit na to, co je teď a tady
 

odchlípnutá sítnice

Oči symbolizují vhled, průhled, zrcadlo duše. Je pravděpodobné, že s vnímáním světa z mé strany něco není v pořádku. Nevnímám celou skutečnost.

Co dělat: Snažím se získat vhled, hlubší porozumění, zaměřuji se na hlavní a důležité věci, učím se hledět do nitra, vnitřně se orientuji, vnitřní obrazy stavím vedle obrazů vnějších
 

oteklé oči

neochota se dívat, neochota otevřít oči a podívat se, člověk nechce vidět svět a vlastní situaci, nemožnost dále přihlížet a "jenom" se dívat, tíhá na víčkách, strach dívat se dopředu

Co dělat: Zavřít oči a odpočinout si, občas je dobré oči přimhouřit a poznat vlastní přetížení, nad některými věcmi se dá oko přimhouřit, poznat, kdo nebo co mi ztěžuje život
 

slepota

Člověk nemůže vidět vnější podněty a obrazy, obrazně řečeno jde o "slepotu vědomí", člověk je nucen hledět jen do svého nitra, protože mu jsou odňaty vnější obrazy

Co dělat: Je dobré se zorientovat ve vnitřním světě a poté se učit otevřít se i vidění vnějšímu
 

slzení

Jedná se o nevědomý pláč, člověk se něčím trápí, ale nechce si to přiznat. Duševní pláč. Staré křivdy. Pocity ublížení, nepochopení, sebelítost.

Co dělat: Umožnit duši plakat, vědomě plakat, umýt okna své duše, najít vnitřní zdroj mých slz a věnovat se mu. Dovolit svým citům, aby se volně projevovaly.
 

slzní váčky

Neprojevené a zadržované emoce, strach, že člověk něco ztratí, nevyplakané slzy, rezignace

Co dělat: Poznat svůj nahromaděný smutek a dovolit mu se projevit, dát nevyplakaným slzám šanci, vyplakat se, vědomá rezignace a svěření se proudu života – přijmout fakt, že některé věci tak prostě jsou a byly, ale život jde dál…
 

suché oči

Oči jsou suché a zatrpklé, bez slz, člověk se dívá kolem sebe bez emocí, chladně, člověk nedokáže vyjádřit emoce (radost, bolest, smutek), ustrnutí

Co dělat: Jsem v nadhledu, znám své emoce, ale nejsem v nich zapletený/á, umím je vyjádřit a vypustit, důsledně a soustředěně se na vše dívám, žiju, nejsem chladný/á, raduji se
 

šedý zákal

strach a neschopnost podívat se do budoucnosti, strach z temné budoucnosti, raději člověk uhýbá a uniká od toho, co by bylo třeba řešit, nespokojenost, strach

Co dělat: Bojím se udělat rozhodnutí, ale udělám, a i když bude chybné, je to lepší než se takto trápit a utápět v nerozhodnosti. Temná budoucnost mě nemůže zaskočit, "řídím" si svůj život sám/a, dělám "dobrá" rozhodnutí, a když se něco nepovede, tak to tak prostě mělo být a příště to zkusím jinak… Však se svět nezboří…
 

šeroslepost

Člověk se již nedokáže orientovat v "tom tmavém prostoru", cítí se ohrožený, zvláště večer, bezmocný v říši stínů, potíže s ženskou stránkou

Co dělat: Přijmout fakt, že v noci si má člověk v klidu odpočinout, protože není vidět, poznat svoji ženskou stránku a přijmout ji, smířit se s ženskou stránkou v okolí, naučit se najít i na tom "špatném něco dobrého", najít "světlo ve tmě"
 

šilhání

rozpory, jednostranný pohled (při šilhání jedním okem), skrytá potřeba pomoci, člověk již nedokáže snášet obě strany skutečnosti, rozpory jsou nesnesitelné, problém dát životu směr, rozpor v pohledech na věc, okolí mi předkládá úplně rozdílné pohledy, nemohu se v tom vyznat, nevím, kam se mám podívat, komu důvěřovat, strach ukázat se, jaký jsem, strach přiznat svůj názor, schovávání se, přijmutí dogmatu přes vnitřní rozpor

Co dělat: Přiznat, že potřebujeme pomoct, ukázat, že nám ještě něco k dokonalosti chybí, ověřit si v kruhu přátel a rodiny, který pohled je ten "správný", zbavit se rozporu a ujasnit si názory, nebát se projevit se, vím, že se umím i bránit, ne vše si nechám líbit, postavím se
 

tiky

pocity strachu, že člověka někdo sleduje

Co dělat: Oprostit se od falešných strachů a prozkoumat opravdu dobře svou situaci, poradit se s přáteli, nežít v bludech, získat nadhled, pokud člověk žije dlouhodobě v nějakém stresu či "problému", je třeba se mu otevřeně postavit a nějakým způsobem dořešit nebo uzavřít
 

zánět duhovky

Člověk má chuť zavřít oči, aby už nic neviděl, útěk a únik před tím, co se děje, člověk neslyší a nevidí, dívání se na určité situace nebo běh života mi přináší bolest

Co dělat: Vybrat si, které dojmy, chci pustit a které ne. Nezavírat oči nevědomě a přede vším. Střetnout se vědomě se svými problémy. V klidu zavřít oči a vklidu je zase otevřít.
 

zánět oční rohovky

člověk nechce vidět, co se děje "venku", zajímá se jen sám o sebe, "tupá" zahleděnost, řešení jen svých problémů, neochota pomoci

Co dělat: Svět se netočí jenom kolem mne, jsou tu také lidé, kteří mě potřebují. Jsou lidé, kterým mohu pomoci. Jsou lidé, kteří mi pomohou odpoutat se od mých "problémů" tím, že zjistím, že potřebují pomoci více než já. Překonat vlastní způsob vidění. Radost mě opět naplní. Vidím smysl života.
 

zánět sítnice

Jedná se o vnitřní konflikt vidění situací, špatné náhledy na některé věci, přemrštěné postoje, spálení se

Co dělat: Připustit do života více světla v duchovním životě, podporovat svou duševní rovinu a záblesky ducha a myšlenek, namísto záblesků fyzické energie, snažit se, aby se mi často "rozsvítilo, zabřesklo"
 

zánět spojivek

Člověk se snaží před konfliktem zavírat oči, je lepší "strčit hlavu do písku" (nic neuvidím a nikdo neuvidí mě) a nedívat se problému do očí

Co dělat: Pohlédnout pravdě do tváře, utkat se s problémy, kterým se vyhýbáme, odpočinout si, ale pak statečně pohlédnout skutečnosti do očí
 

zelený zákal

člověk není schopný odpustit, neochota odpustit, dlouhodobé sužování se pocity ukřivdění, bezmocnost, strach, užírání se

Co dělat: Odpustit sobě, druhým a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Vypsat si všechny pocity křivdy, bezmocnosti a strachu a rozloučit se s touto minulostí, papír zmuchlat a vyhodit… Oprostit se tak od minulosti, která nás tíží a bolí. Najít úlevu. Přijmout bolestivé situace z minulosti, ale nežít je už dále, nepitvat se v nich

 

OCHABLOST

Příčina: Zvláčnělé, ochablé myšlenky, odmítání života, rezignace.

Co dělat: Začínám vidět nový smysl života. Nacházím nový směr a víru.

 

OPAR

Příčina: Nevhodná, zlostná až sprostá slova, která nebyla vyslovena, touha vyslovit něco špatného, ale ze strachu či určitého pocitu, tomu tak není.

Co dělat: Oprostit se od zloby a naštvanosti, říci věci jasně, bez zbytečných urážek, vykřičet se o samotě.

 

OSLABENÁ IMUNITA

Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka…

Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.

 

OSTEOPORÓZA/ŘÍDNUTÍ KOSTNÍ TKÁNĚ

Příčina: Pocit nedostatečné opory v životě.

Co dělat: Nebát se stát si za svým, ale nikoli slepě za každou cenu.

 

OSTEOMYELITIDA/ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

Příčina: Člověka trápí pocit marnosti, je plný zlosti ze svého života, má pocit, že ho nikdo nechápe a nepodporuje.

Co dělat: Nebojím se stát za svými, přijímám koloběh života a to, co mi život přináší.

 

OTOKY

Příčina: Člověk má zatvrzelé a bolestné představy, nepružné myšlení. Strach, že člověk něco ztratí.

Co dělat: Nechat věci volně plynout, přijmout nové názory s lehkostí. Uvolnit se. O co se bojím, že to ztratím?

 

PÁLENÍ ŽÁHY, PÁLENÍ JAZYKA

Příčina: Veliký strach, svíravé pocity strachu a bezmoci. Strach něco říct, ozvat se, sjednat si ve svém životě pořádek. Hořkost na jazyku. Vyřknuté kletby, zlá slova, ublížení slovem. Ublížit někomu "zlým jazykem."

Co dělat: Začít zase volně a naplno dýchat. Přijmout pocit, že jsem v bezpečí. Důvěřovat procesu života. Nebát se říci věci, které v sobě dusím. Vyplivnout hořká sousta a najít něco "sladkého". Omluvit se za zlá slova. Poprosit o odpuštění.

 

PÁTEŘ

Příčina: Páteř symbolizuje oporu života.

Co dělat: Věřit, že život sám mne podporuje.

 

PLÁČ

Příčina: Slzy symbolizují řeku života, tečou jak z radosti, tak ze smutku nebo strachu.

Co dělat: Přijmout všechny své emoce s klidem, nebát se své emoce vyjádřit. Poznat hluboce ukrytou bolest. Oplakat minulost.

 

PLEŠATOST

Příčina: Život v napětí a strachu, snaha a touha ovládat druhé, pocity nedůvěry, zklamání.

Co dělat: Přestat se snažit řídit druhým život, důvěřovat druhým a důvěřovat i jiným názorům. Nebát se zklamání za každou cenu.

 

PLÍCE, PNEUMONIE

Příčina: Člověk se utápí v depresi, smutku, má strach ze života, ví, že nedokáže žít naplno, pocity neschopnosti, nezvládání situací.  Beznaděj, únava životem. Emocionální rány, které nebyly vyléčeny.

Co dělat: Dát svému životu "šťávu", zbavit se upjatosti a obav, co zase udělám špatně. Odpustit.

 

PLÍSNĚ

Příčina: Převládají ustrnulé názory, neochota zbavit se minulosti a navyklých postojů, minulost je natolik "důležitá", že zcela ovládá přítomnost a zasahuje do ní.

Co dělat: Pustit minulost a staré upjaté myšlení, vyzkoušet nové životní postoje a názory.

 

POHLAVNÍ NEMOCI

Příčina: Člověk se trápí pocity viny, které souvisí s intimní oblastí. Může dokonce toužit po potrestání, být přesvědčený, že je zkažený, nečistý hříšník, který musí být potrestán. Zneužívání druhých.

Co dělat: Urovnat si názory a postoje v intimní oblasti, dělat jen to, s čím jsem opravdu v souladu, vyznat své hříchy a poprosit o odpuštění, aby došlo k osvobození.

 

POPÁLENINY

Příčina: Časté naštvaní, unáhlená vzplanutí, impulsivita, popudlivost, zlost.

Co dělat: Láska a harmonie v mém srdce je důležitější a prospěšnější mne i mému okolí.

 

POTRAT, SAMOVOLNÝ

Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, nejasná budoucnost, otázky a myšlenky typu: Co bude dál, jak to zvládnu? Teď raději ne, až později… Všechno je tak nevhodně načasované…

Co dělat: Přijmout, že vše je perfektně načasované přesně tak, jak to má být.

 

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

Příčina: Odmítání ženství, procesu ženského těla, ženských principů. V životě je přítomný zmatek.

Co dělat: Přijmout svou ženskou roli, zaměřit se na ženské činnosti, nebát se být ženou, hledat a přijímat čistě ženské principy. Užívat si to, že jsem žena. Rozdávat svou "ženskost" ostatním.

 

PROSTATA

Příčina: Symbolizuje mužnost, která je oslabena duševním strachem. Pocity rezignace, bezmoci. Strach ze stárnutí. Pocity viny, tlak a naléhání v intimní oblasti.

Co dělat: Hledat skutečné duchovní hodnoty, které převýší každou malichernost tohoto světa. Přijmout, že vše je zde pouze dočasné, oddat se životu.

 

PRSA

Nemoci prsou obecně vyjadřují problémy spojené s mateřstvím, výchovou dětí, v partnerském soužití. Reprezentují výživu, mateřství, a oporu.

– cysta, bulka v prsu

Příčina: Žena se podle svého příliš obětovala svému dítěti či okolí, strádá v Duševní rovině, a nosí si hluboce v sobě zakořeněné pocity ublížení, svázanosti a nedoceněnosti, co vše ona narozdíl od ostatních dělá. Nespokojenost. Smutek. Vnitřní pláč. Volání o pomoc.

Co dělat: Najít ve všech svých činnostech soulad, naučit své děti zodpovědnosti, neobětovat se ale dělat věci s láskou a pro druhé, najít si čas i na sebe a svůj duševní růst.

– malá prsa

Příčina: Pocity ublíženosti ze strany mužů, strach z mužů, hluboce zakořeněný pocit z minulosti, že nechci být ženou, snaha nepoutat na sebe zbytečně pozornost, strach  ze silnějšího pohlaví, tendence nechat se ovládat, strach vzepřít se. Hledání chyb na vlastním těle, strach být ženou. Snaha být silná jako muž. Nedávat na sobě znát bolest ani křivdy, hrát silnou za každou cenu.

Co dělat: Odvážit se být ženou, dělat ženské věci, projevit svou slabší stránku a stát se křehkou bytostí, která potřebuje ochránit.  Nebát se odevzdat se muži. Naučit se umět bránit a vyjádřit své obavy i svou slabost. Přestat si hrát na "chlapa". Radovat se, smát se, nesnažit se zaujmout svým tělem.

– ochablá prsa

Příčina: Uvadnutí po narození dítěte, žena žije bez radosti, nenašla trvalý pocit štěstí do Duše, žije ze dne na den z povinností do povinností, obklopená starostmi a tím se prohlubuje její smutek. Žena uvadá a s ní chřadnou i její symboly ženství.

Co dělat: Hledat radost v každodenních maličkostech, zažívat pocity štěstí se svou rodinou, říci o svých pocitech partnerovi, který může ženu vhodnými slovy, skutky a podporou pohladit po Duši a opět rozzářit štěstím.

– nadměrný růst prsů

Příčina: Hluboce zakořeněná touha zalíbit se mužům za každou cenu, mnohdy uložené v podvědomí z minulosti – snaha poutat pozornost svým tělem. Abnormální růst prsů, za která se žena nakonec stydí.

Co dělat: Srovnat si své hodnoty, vyrovnat myšlenkové pochody do rovnováhy, oprostit se od fyzické krásy a hledat duševní hodnoty.

– rakovina prsu

Příčina: Smutek, neschopnost radovat se ze svého ženství, problémy v partnerství, touha po jiném partnerovi, touha líbit se za každou cenu. Snaha brát si chyby druhých za své, především chyby svých dětí. Nadměrná touha pomoci druhým a vyřešit to za ně.

Co dělat: Nechat jít své děti jejich cestou, ač může být bolestná, aby se samy poučily z života, neřešit jejich problémy za ně. Dát dětem zodpovědnost za jejich činy. Radovat se ze svého ženství, ze svého partnera, z dětí, ze své rodiny. Najít svou duševní rovnováhu, zklidnit svůj "hlad" po nemožném. Obrátit se k Bohu.

 

PRŮJEM

Příčina: Problém je především v potlačeném strachu, člověk se snaží před něčím utéct, něco urputně odmítá.

Co dělat: Snažit se přijímat běh života se vším všudy, zpracovávat zážitky a emoce, a vylučovat vše, co je člověku nepříjemné. Zkusit se sladit s tím, co přináší život.

 

PŘEJÍDÁNÍ, BULIMIE

Příčina: Touha po ochraně, posuzování emocí, strach. Snaha zahnat nepříjemné pocity a situace, zapomenout, zajíst to, radši nic neřešit, nehledat řešení.

Co dělat: Vyhledávat místa a situace, kde se cítím bezpečně, přijmout pocit, že jsem v bezpečí. CítiT se opět "v normě" a příjemně díky změnám, které učiním.

 

PRŮDUŠKY

Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu. Děti se stahují do sebe, snaží se upoutat pozornost nemocí, žádají péči, Lásku a klid. Dopřát dítěti důvěru a vnitřní klid, porozumění, teplo domova.

Co dělat: Hledat harmonii, mír uvnitř sebe. Nebát se říct svůj názor. Podpořit u dětí, aby řekly, co je trápí, co je dusí.

 

PUPÍNKY/UHRY

Příčina: Poukazují na výbuchy hněvu.

Co dělat: Zklidnit tok svých myšlenek, najít odpuštění, přestat hledat chyby jen v druhých.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015