Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se posouvá 10/10/2017 po roce působení ve Vahách do znamení Štíra a zde pobude rok. Přinese šťastné změny všem Štírům a štířím energiím.

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2017 na jednotlivá znamení

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017 ve 20,40 hod.
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Berana. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před jsou velmi kritické dny. Berani by si měli dát pozor na svou osobu. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s prací a pracovní aktivitou.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se posouvá 10/10/2017 po roce působení ve Vahách do znameníŠtíra a zde pobude rok. Přinese šťastné změny všem Štírům a štířím energiím.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017 ve znamení Váhy ve 21,12hod.

Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Vah. Pro ostatní znamení otevírá novou cestu v tématu vztahů, smluvních ujednání a veškerých dohod.  

Planetka Ceres se 23/9/2017 přesouvá do Lva. Lvi dostanou zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky kterým se posunou vpřed.
 

BERAN

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Toto je nejdůležitější část roku 2017. Úplněk ukončí a uzavře důležité životní téma ve vztahových oblastech. Nastaví se nová pravidla ve vztazích a všech dohodách. Co se má ukončit se uzavře, aby mohly vzniknout dohody nové. Slunce spolu s Merkurem přinese aktivitu spojenou s komunikací a cestováním ve spojení s dohodami. Berani budou podepisovat, psát a hovořit na téma vztahů.

Marsse přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. V tomto období se budou řešit neustále vztahy pracovní, partnerské, rodinné. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy. Berani jsou bojovníci, a tak neustále bojují ve vztazích. Bojují o vztah a ve vztazích.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Beranům planety přejí v dohodách ve spojení s penězi.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti společných financích jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Beranům bude přáno v oblasti sexuality a majetku.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu dětí, plodů a výtvorů, partnerů a pracovní spolupráce.


BÝK

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk bude mít vliv na rekapitulaci života Býků. Budou přemýšlet, co ve svém životě ukončit a uzavřít. Jak dál ve vztazích. Pomalu se budou připravovat na svůj úplněk, který přijde příští měsíc. Je potřeba si dát do pořádku své zdraví, udělat něco pro své zdraví. Býci se budou věnovat dětem a partnerům.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá novou spolupráci, mohou řešit vztahové pracovní záležitosti. Pracovně budou vytíženi.

Marsse přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Měli by se věnovat tématu kolem svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť se  zasadit  o změny v práci. 

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti vztahů, smluv, dohod a nastolení nových pravidel ve vztahové oblasti. Přichází noví pracovní nebo životní partneři.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu zdraví, domova, žen v rodině a pracovního zázemí.


BLÍŽENCI

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk ukončí přátelství, uzavře působení v nějaké skupině, společenství lidí. Vnese jasno do osob, se kterými jsou Blíženci v úzkém kontaktu. Planety ovlivní touhu po hezkém a útulném domově.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017.Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá nové příležitosti v oblasti partnerství, které podtrhne planeta Mars. Zejména pracovní spojení. Blíženci budou komunikovat a cestovat v souvislosti s dětmi a partnery.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars zde aktivoval téma dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu budete vytvářet, prezentovat, vrhnete se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor.

Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti nové spolupráce a zdraví.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu komunikace, učení a vzdělávání, cestování.


RAK

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk přináší uzavření pracovních aktivit. Vnese jasno do oblasti kariéry. Raci neustále komunikují, píší, hovoří, řeší automobil a sourozence. Kdo touží vylepšit nebo si koupit nový dopravní prostředek, je toto ideální doba.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017.Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá novou životní cestu do oblasti bydlení, pracovního zázemí a také do tématu zdraví.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Budete aktivně řešit ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Také můžete podnikat cokoli pro zabezpečení rodiny. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému.

Budete řešit vše pro zvýšení Vaší životní stability, situace související s bydlením a obydlím. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti partnerského a pracovního spojení, dětí a výtvorů. Rakům se bude dařit v tvorbě, která konečně přinese plody.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat ve financích a majetku.


LEV

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk ukončí téma vzdělávání a učení. Uzavře oblast spojenou se zahraničím. Vnese jasno do soudních a úředních záležitostí. Venuše s Martem přináší peníze a zvýšení prestiže.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017.Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání, cestování spojené se zdravím a bydlením. Úřední jednání. Lvi začnou přemýšlet o změně či rekonstrukci domova.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Lvi budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat, zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti bydlení, pracovního zázemí a zdraví.

Planetka Ceres se 23/9/2017 přesouvá do Lva. Lvi dostanou zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky kterým se posunou vpřed.


PANNA

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk uzavře téma majetku a peněz spojených s další osobou nebo bankou. Vnese jasno do této problematiky. Mars s Venuší zvyšuje prestiž a zlepšuje finanční zázemí. Panny si zkvalitní život. Venuše působí v Panně do poloviny měsíce. Vše se bude točit kolem nich. Panny budou neodolatelné, budeme o nich slyšet.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevře novou cestu ke zvýšení výdělků, Panny se společensky posunou.

Marsse přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto období se aktivně zabýváme svými penězi nebo majetkem. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti komunikace, cestování a vzdělávání.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu ukončení a uzavření všeho starého a nefunkčního. Pomluvy a lži od nepřejících a závistivců.


VÁHA

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Úplněk ukončí vztahové téma. Uzavřou se veškeré dohody a smlouvy. Vnese jasno do problematiky partnerství. Váhy ukončí nevyhovující situace. Slunce a Merkur se pohybují Váhami a aktivují komunikaci a cestování. Venuše působí od poloviny měsíce do začátku listopadu 2017. Vše se bude točit kolem nich. Váhy budou neodolatelné a budou vyčnívat z davu.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017 ve znamení Vah. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Toto je nejdůležitější období roku 2017. Novoluní přinese nové nasměrování, novou životní cestu, kdy si Váhy zvýší prestiž, zlepší se jim finanční situace.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří Váhy sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudete vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Veškeré situace se budou točit kolem Vah. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Přichází výzva, kterou by měly přijmout. Doporučuji využít plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti majetku a financí. Váhy zaznamenají životní posun.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v určité společnosti, společenství, a přátelství. Splnění snů.


ŠTÍR

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Úplněk uzavře oblast spolupráce, téma zdraví nebo péče o další osobu. Mars s Venuší aktivují lásky a přátelství.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní přináší rekapitulaci dosavadního života. Štíři budou přemýšlet jak dál v životě. Budou se připravovat na novoluní ve Štíru, které proběhne za měsíc a kdy se jim otevřou nové možnosti. Nová životní cesta.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde Štíři ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti ale také pomluvy, tajnosti a tajemství, která měla být ukryta.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se přesunul do znamení Štíra a zde bude rok působit. Díky Jupiteru zažijí Štíři zásadní životní změny, které povedou k jejich posunu. Zkvalitní se jim život.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu práce a kariéra.


STŘELEC

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017.Úplněk ukončí téma partnerů, dětí a tvorby. Do úplňku by měli započaté situace dořešit. Uzavře se problematika spojená s dětmi a partnerstvím. Mars aktivuje práci a téma kariéry.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017.Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá cestu ke splnění snů. Střelci se nasměrují do jiného společenství, mezi jinou společnost. Kam chtějí zapadnout a patřit.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars přináší aktivní pomoc od druhých. Podpora přátel bude hrát důležitou roli. Střelci mohou využít konexe a známosti pro své projekty. Také jim přijde do života důležitá osoba pro budoucnost. Budou se pohybovat ve společnosti.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti ukončení a uzavření minulosti. Vše co Střelci uzavřou ve svém životě přinese do budoucnosti možnosti otevřít se novému. Ukončení jedné životní kapitoly přináší novou životní cestu.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu ciziny a zahraničí, vzdělávání a úředních záležitostí.


KOZOROH

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Úplněk ukončí oblast zdraví, domova a zázemí. Úplněk vnese jasno do tématu bydlení a pracovního zázemí.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá nové pracovní možnosti. Posune v kariérní oblasti.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba reorganizací v souvislosti s pracovní aktivitou, která bude ku prospěchu Kozorohům.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti splnění přání. Přináší nová přátelství. Posun ve společnosti.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu společného majetku a peněz, které vlastní s další osobou nebo bankou.


VODNÁŘ

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Úplněk ukončí téma vzdělávání, úřední záležitosti. Uzavřou situace spojené s dopravním prostředkem. Vnesou jasno do oblasti sourozenců. Vodnáři řeší peníze, hypotéky, půjčky, dědictví.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní otevírá cestu ke studiu v souvislosti s prací a kariérou.

Mars se přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s  duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím a úřady. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí,  rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti práce a kariéry, životního posunu.

Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu vztahů a dohod.


RYBY

Úplněk v Beranu  nastane 5/10/2017. Úplněk ukončí finanční potíže či cokoliv, co je v řešení v tomto tématu. Vnese jasno do majetkových záležitostí. Mars působí na veškeré vztahové smlouvy a dohody.

Říjnové novoluní proběhne 19/10/2017. Při novoluní bude Slunce s Lunou a s Jupiterem a Merkurem. Novoluní přinese možnosti získat peníze a majetek s další osobou nebo bankou. Planety jsou nakloněné dědictví, hypotéce či půjčce.

Marsse přesune 22/10/2017 do Vah, kde bude působit do začátku prosince. V tomto období probíhá transformace, proměna duše. Mars otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu. V této době se řeší majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi.

Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká oblast sexu a vše co se sexuality týká.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti zahraničí, vzdělávání, úředních záležitostí.Planetka Ceres dlouhodobě dává zabrat v tématu spolupráce.