Srdce je orgán, který není párový, a proto máme o jeho zdraví strach. Víme, že ho nelze ničím nahradit, ani za něj nenaskočí jiný nebo párový orgán. Může ho postihnout řada onemocnění a my se na některé běžné zaměříme. 

Vždy si při tom uvědomte, že zdraví našeho srdce, pokud se nejedná o nějakou vrozenou vadu, můžeme ve značné míře ovlivnit my sami.

Příznaky:

Bušení srdce, pocit, že některý stah vynechal a další nepříjemné vnímání tepu

 • Bolest na hrudi a dušnost
 •  
 • Únava, pocit na omdlení, nevolnost, případně mdloba
 •  

Riziková skupina:

Každý má tu a tam ojedinělý nepravidelný srdeční stah, taková nepravidelnost je celkem zanedbatelná. Na druhou stranu mnoho lidí umírá na závažnou poruchu systému zodpovědného za pravidelné stahy srdce. Příčinou bývá nejčastěji ischemická choroba srdeční ( hlavně akutní forma – srdeční infarkt ), dále chlopenní vady, nebo je příčina přímo v srdečním svalu, např. zánět nebo jizva po předchozím infarktu. Riziko stoupá s věkem. Dalšími faktory jsou vysoký krevní tlak a vrozené poruchy převodního systému, který je zodpovědný za vznik a šíření elektrického signálu v srdci.

Průběh onemocnění

Některé arytmie jsou neškodné, jiné vznikají pomalu během měsíců nebo let a zvyšují riziko mrtvice nebo infarktu, další přicházejí náhle a způsobí téměř okamžitou smrt. Nejznámějším příkladem je fibrilace srdečních komor, způsobující neúčelné míhání komory místo pravidelných stahů pumpujících krev do plic a celého těla. Pokud není do několika málo minut zahájena zevní masáž srdce kýmkoliv z přítomných anebo lékař neprovede defibrilaci elektrickým přístrojem , který obnoví normální srdeční rytmus, následuje nevyhnutelná smrt.

Některé arytmie se projevují bolestí na hrudi, podobně jako při angině pectoris. Bolest bývá vyvolávána tím, že srdce nestačí přečerpat dostatek okysličené krve pro vlastní potřebu. Nedostatek okysličené krve v mozku způsobuje u nemocného pocity na omdlení, únavu a mdlobu.

Svépomoc

Pokud pocítíte změnu srdečního rytmu ( tepu ) nebo bolest na hrudi, pocity na omdlení a další příznaky, ihned zavolejte rychlou zdravotnickou pomoc ( linku 155 ). Velmi rychlý tep je možné zpomalit promasírováním kůže nad tepnou krkavicí, kterou si nahmatáte vpředu na krku. Další možností je tzv. Valsalvův manévr: stiskněte si nos, zavřete ústa a silou proti tomuto uzávěru vydechujte vzduch, abyste zvýšili tlak v plících. Nelekněte se, pokud se vám nafouknou ušní bubínky.

Pokud u Vás byla zjištěna arytmie, řiďte se pokyny lékaře. Dodržujte preventivní opatření uvedená dále. Při výrazné změně dosavadního stavu nebo objevení nebezpečných příznaků uvedených výše – okamžitě volejte rychlou zdravotnickou pomoc. Záchrannou službu zavolejte také, jste-li svědky náhlého bezvědomí. Pokud zjistíte zástavu oběhu, ihned zahajte neodkladnou resuscitaci ( umělé dýchání z úst do úst a zevní masáž srdce ) a nečekejte až na příjezd záchranky.

Léčba

Léčba se lisí podle druhu a závažnosti arytmie.

Léky

 • Beta blokátory zpomalují srdeční akci vazbou na určité receptory.
 • Blokátory kalciových kanálů zpomalí srdeční akci změnou průniku kalcia ( vápníku ) z buněk a do buněk, čímž změní elektrické vlastnosti srdce.
 • Chinidin ( Kinidin ) zpomaluje vedení elektrického signálu a potlačuje vznik elektrických vzruchů mimo sinusový uzel. Podobně účinkují i další syntetické látky, jako prokainamid ( Prokainamid ), disopyramid ( Korapeis, Rythmodan ) a ajmalin a jeho deriváty ( Gilurytmal, Tachmalcor ).
 • Propafenon ( Rytmonorm ) působí obdobným mechanismem, zpomaluje vedení vzruchu.
 • Amiodaron ( Cordarone, Sedacoron ) a sotalol ( např. Sotalex ) patří do nejnovější třídy antiarytmik a postupně nahrazují některá starší antiarytmika.
 •  
 • Pacemakery 

Je-li příčinou arytmie pomalá srdeční akce, používají se k vyrovnávání činnosti srdce pacemakery ( lidově „ budíky „ ) Tato miniaturizovaná zařízení se zašívají pod kůži a fungují jako přirozené udavače rytmu. Vydávají slabé elektrické signály, které jsou přenášeny tenkými drátky zavedenými přes žilní systém do srdce, kde působí na jeho pravidelné stahy. Různé typy těchto přístrojů se nastavují vždy podle individuálních potřeb pacienta. Pacemakery musí být pravidelně kontrolovány, po několika letech při ambulantním zákroku provede lékař v pacemakeru výměnu baterií.

Radiofrekvenční ablace
Některé typy arytmií jsou způsobeny přítomností nenormálního centra vysílajícího elektrické signály. Tato centra je nutné odstranit. Zákrok se provádí tenkým katétrem zavedeným cévním systémem do srdce.

Prevence
Nekuřte a nepijte alkohol – nikotin a alkohol mohou vyvolat arytmie. Omezte nebo zcela vynechejte kofein a další stimulancia, místo toho pijte nápoje bez kofeinu. Poruchy rytmu mohou někdy vyvolat léky používané při rýmě na oplasknutí nosní sliznice. V neposlední řadě usilujte o vyrovnaný životní styl.

Alternativní terapie

Biofeedback
Tato metoda umožňuje nacvičit, jak alespoň dočasně zpomalit rychlou srdeční akci.

Meditace
Meditace i další relaxační postupy mohou v mírných případech pomoci zklidnit rychlou srdeční akci – např. když ji vyvolá stres.