Páter František FerdaPáter František Ferda patří mezi legendární postavy českého léčitelství. Od roku 1980 žil a působil v Sušici, kam za ním dojížděli pacienti od nás i ze zahraničí. Výjimkou nebyli ani tehdejší vládní a straničtí činitelé…Všichni využívali jeho neobyčejných vloh, daru jasnovidné diagnostiky a schopnosti doporučit vhodný léčebný prostředek.


František Ferda se narodil se 31. března 1915 v Dražkovicích nedaleko Spáleného Poříčí. Od dětství se zajímal o přírodu a byl i aktivním hudebníkem. Vystudoval v Praze arcibiskupské gymnázium a bohosloveckou fakultu a 29. června 1939 – na počátku fašistické okupace – byl vysvěcen na kněze.

Jako kaplan pak působil v Nechvalicích u Sedlčan a podle slova Kristova se pokoušel uzdravovat i tělesné neduhy. Dokonalá znalost léčivých rostlin a jejich působení na lidský organismus i metody přírodní léčby (podle pražského lékaře Hofmana) sloužily pak Ferdovi po celou dobu jeho léčitelské praxe.

Po nástupu komunistů – v roce1951 – byl zatčen a v procesu s dalšími faráři odsouzen. Ve vězení v Ostravě, Opavě, Mírově, Jáchymově, Leopoldově, Valdicích a na Borech strávil devět let. V té době se u něj již začaly projevovat jasnovidné vlohy a mimořádné schopnosti – které on sám považoval za zděděné – a jež mu umožnily pomáhat i politickým spoluvězňům.

Po propuštění v roce 1960 pracoval jako dělník v plzeňských pivovarech. Po osmnácti letech mu byla opět povolena pastorační činnost a tak mohl v Domově důchodců v Újezdci u Klatov působit jako duchovní správce u řeholních sester. Tehdy se už však plně věnoval i svému druhému poslání – léčitelství.

"Náhle jsem ucítil, že se se mnou točí svět, zdálo se mi, jako bych se kamsi propadal, už jsem ani tělo necítil, ale mysl byla jasná. Pojednou jsem přesně věděl, že pacientka trpí ledvinovými kameny a rozpoznal jsem jejich počet i umístění" – tak měl páter Ferda popsat svůj první jasnovidný zážitek, kterého se mu dostalo v roce 1964. Od tohoto okamžiku, prakticky až do posledních dnů jeho života, nastala pro něho neúnavná služba trpícím a nemocným.

"Kolik diagnos jsem určil na dálku bych ani nespočítal."
Diagnózu dokázal určit podle očí, podle fotografie, či dokonce jen tak – pouhým soustředěním. "Mám pocit jako bych ze sebe vyslal paprsek zelené barvy, který se rychle klikatě pohybuje, a pak se naráz zastaví. Tak dojde k mému spojení s tím člověkem", popsal před lety Ferda svoji specifickou diagnostickou metodu.

"První odvětví medicíny, v němž jsem zjistil, že mám dílčí schopností, byla iridoskopie, metoda, která se snaží zjistit pomocí zkoušek sídlo a druh narušení organizmu, nacházejících se v rozličných částech lidského těla. Vypracoval jsem svou osobní metodu, jejíž pomocí se mi podařilo dosáhnout nejlepších výsledků. Kromě jiného jsem studoval bylinkářství, shromažďoval jsem recepty ze starých knih a rozvíjel je podle hledisek vlastních."

"Stanovil jsem tisíce diagnos na dálku a nevěřím, že jsem se spletl, byť v jednom případě. Jsem římskokatolický kněz."

Podle pátera Ferdy vše, co škodilo zevnitř, by se mělo "vytáhnout" zvenčí. Jeho pokyny se často zaměřovaly na vyčištění trávicího traktu a úpravu funkce jater. Velmi důležitou úlohu pro něj hrála při nemoci dědičnost, protože byl schopen jasnovidně určovat i nemoci předků a jejich vliv. Za zlomový považoval věk mezi 40 a 45 lety, kdy se podle něho dědičné choroby začínají projevovat výrazně.

Je nějaké vysvětlení těchto výsledků?
"Páteru Ferdovi se podařilo podřídit si i částečně využít svou mysl. Náš mozek má nesmírnou kapacitu, kterou nevyužíváme. Lidský mozek může dosáhnout 1 miliardu bitů za sekundu. Celý zbytek bitů spí, je to nevyužitá energie. Páter Ferda byl člověk, který toto uměl využít."

Jméno léčitele a duchovního Františka Ferdy se stalo v Čechách legendou jež udivovala i vědecký svět. Byť se pesimističtí lékaři, absolventi materialisticky pojaté medicíny, snažili zpochybňovat páterovy diagnózy, museli je uznat. Zdlouhavější a vědecky ověřené medicínské metody je totiž potvrdily.

Otec Ferda se zúčastnil vědeckých kongresů v Moskvě a v italském Miláně, kde na přání odborníků diagnostikoval pacienty. Diagnózy se laboratorně prověřovaly. Přítomné páter ohromil přesnými údaji, které pak přístroje následně zjistily – např. počtem krvinek, stupněm krevního tlaku, lokalizací zánětů, apod. Ferdova schopnost sahala do minulosti, přítomnosti i budoucnosti a byla klasifikována jako nejpozoruhodnější fenomén v parapsychologii.

Neuvěřitelné, ale skutečné
Páter František Ferda prováděl maximálně třicet diagnóz denně. Fyzická přítomnost nebyla nutná a mnohdy stačila i rukou psaná kartička s osobními daty. Když se na dotyčného soustředil, během minuty se mu zobrazil jeho zdravotní stav a začal si zapisovat údaje a čísla. Diagnostikoval v přesných termínech, a pokud to s případem souviselo, přidával i hodnoty ukazatelů.

"Lepší než penicilin je na zápal plic křenová placka"

Při léčení však používal i prostředky daleko prozaičtější. Nezastupitelné místo v jeho lektvarech měly také česnek, cibule a množství nejrůznějších bylinek.

Dodnes jsou v přírodním léčitelství a některými osvícenými lékaři doporučovány bylinkářské recepty pátera Ferdy, který např. doporučoval denně kloktat při opakovaných angínách jednu lžíci soli nebo lžičku octa nebo lžičku citronu v šálku vody.

Páter Ferda varoval před přílišnou konzumací masa a mléčných výrobků. Veškeré produkty krav – mléko, smetana, máslo, sýry, tvaroh obsahují nevyloučenou močovinu. Sýry navíc obsahují kyselinu sírovou, která se při výrobě přidává kvůli potřebné srážlivosti sýrů. Kyselina sírová má za následek leptání srdeční přepážky.

Lze se bránit antioxidanty a bylinami takto působícími – petržel, kmín, přeslička, řebříček. Velmi cenné terapeutické rady, které kolovaly mezi lidmi v nesčetných opisech později vyšly knižně.

Zemřel v neděli 7. července 1991
Ze sušického kostela svatého Václava vykročil 16. července 1991 smuteční průvod, který doprovázel na poslední cestě věhlasného, ale nadmíru skromného pátera Františka Ferdu. Všichni vzpomínají s vděčností nejen na jeho umění a vlídnost, k níž jej předurčovalo kněžské povolání, ale i na osobitý humor, kterým oplýval.

Vzpomínky

Život bez smokingu– v této knize zapsal Bohumil Hrabal, jeden z jeho mnoha pacientů, své dojmy ze setkání s páterem Ferdou (1986). Popisuje v ní i údiv malíře Anderleho, který jej tehdy doprovázel, nad tím, jak mohl kněz vědět o naftových kamnech, která má pár měsíců doma a jež byla podle něj příčinou mistrových potíží. Spisovatel se o farářových jasnovidných schopnostech přesvědčil také: "Jak můžete nosit barvu, která vás zabíjí?" Tím Ferda narážel na jeho šatník, který sice nikdy na vlastní oči neviděl, ale věděl, že je plný hnědých obleků.

Páter František Ferda– jedním z jeho nejbližších spolupracovníků byl nestor české psychotroniky PhDr. Zdeněk Rejdák (1934 – 2004). Ve svých knihách připomíná životní osudy i experimenty slavného léčitele. Důležitou částí publikace jsou i vyhlášené Recepty, o jejichž účinnosti se tak můžete sami přesvědčit.

Receptář pátera F. Ferdy. Jak léčil František Ferda (1997) – kapesní formát knížky nabízí čtenáři lady léčitele pátera Františka Ferdy, které jsou stále po ruce, když je potřeba. Kniha seznamuje s recepty, postupy a principy, které k léčení používal. Z obsahu: Léčebný arzenál pátera Ferdy – Léčivé přípravky o Léčivé čaje – Léčivé obklady o Celkové bylinné koupele – Dílčí bylinné koupele – Vlhká inhalace – Čerpání bioenergie ze stromů – Životospráva podle p. F. Ferdy – Doporučené potraviny a poživatiny – Škodlivé potraviny o Nebezpečné potraviny – Komplexní léčebná kůra – Zásady terapie – Receptář od A až do Ž – Tajemství pátera Ferdy.

Léčitelská kuchařka– princip léčitele pátera Ferdy.
 

František FerdaReceptářFerda František