Sázky všeho druhu jsou v naší společnosti zcela běžné. Lidé sázejí na výsledky dostihu, sportovních utkaní, ve sportce, kupují losy loterií. Výrobci nejrůznějšího zboží pořádají spotřebitelské hry. Losovaní často vysílá televize, výherci atraktivních cen, například zahraničních zájezdů či osobních automobilů, jsou zveřejňováni v tisku. Tyto hry nepřinášejí většinou žádná výrazná rizika pro ty, kteří se jich účastní.

Jiný typ her, které provází možnost výhry, jsou známé soutěže, kdy ovšem nese účastník „kůži na trh“. Musí projevit inteligenci, znalosti, schopnost rychlých reakcí a podobně. Kromě možnosti uříznout si ostudu před miliony televizních diváků z nich rovněž neplynou jiná rizika. Případné finanční ztráty spočívají pouze v částce, kterou člověk získal během hry. Nehrozí, že by do takovéto soutěže vložil peníze určené na byt nebo jídlo, ani nehrozí, že by při těchto soutěžích trávil tolik času, aby mu to působilo obtíže v normálním životě.

Tyto sázky, hry a soutěže jistě přinášejí účastníkům příjemný pocit napětí a vzrušení. Podobné pocity prožívá řada mladých, ale i dospělých lidí při různých počítačových hrách. V nich jde opět o souboj inteligence a postřehu s programem, který nedělá podrazy a lze nad ním vyhrát. V případě těchto her se nám může stát, že u nich budeme trávit mnoho času a začneme zanedbávat jiné druhy činností. Možná se i vám přihodilo, že jste pro touhu zvítězit nad programem počítačové hry nenapsali domácí úkol a měli jste pak problém ve škole.

Úplně jinou situaci představují výherní automaty. Jaký je rozdíl mezi výše popsanými činnostmi a hraním na těchto automatech?

Zde se už nejedná o souboj vaší chytrostí a bystrostí s programem, ale o marný boj o náhodnou výhru, která je naprogramována tak, aby byla co nejméně pravděpodobná a aby pro její získání bylo potřeba utratit co nejvíce peněz.

Přesto tento předem prohraný boj podstupují stovky mladých lidí v bláhové naději získání peněz a pro pocit dobrodružství a vzrušení. Opakované pokusy vedou k závislosti na této činnosti. Závislost už není hra a zábava svobodného člověka. Je to kolotoč proher, ze kterého se velmi těžko vystupuje. Závislost totiž nemusí vzniknout jen na užívání látek působících na duševní stav člověka, ale může vzniknout také na určitou činnost. O závislosti mluvíme tehdy, když pociťujeme touhu opakovaně a neustále činnost provádět, když neumíme tuto chuť ovládnout a kontrolovat, když máme pro tuto činnost potíže a přesto pokračujeme, když se bez této činnosti cítíme prázdní, protože ostatní životní hodnoty se vytrácejí.

V následujícím dotazníku si můžeš ověřit, jestli právě Ty nebo někdo z Tvých kamarádů nemáte problémy s hraním na výherních automatech.
1. Myslíš, že hraní na automatech je tím nejvíce vzrušujícím, co děláš?
2. Trávíš většinu svého volného času u herních automatů?
3. Snažíš se hraní zatajit před rodiči, kamarády?
4. Hrají tví kamarádi také na herních automatech?
5. Hraješ často během poledních přestávek nebo po škole?
6. Sníš často o hraní během dne?
7. Zameškáš školu či práci kvůli hraní na herních automatech?
8. Sníš často, že vyřešíš své finanční problémy „velkou výhrou“?
9. Lžeš o rozsahu svého hráčství a svých peněžních ztrátách?
10. Je hraní tím hlavním důvodem, že se cítíš dobře?
11. Hraješ v osamocení?
12. Vsázíš do hry peníze určené na něco jiného (na oběd, jízdenky apod.)?
13. Půjčuješ si někdy na hru peníze?
14. Ukradl jsi někdy peníze či nějaký majetek, abys mohla hrát nebo zaplatit dluhy z hraní?
15. Jsi podrážděný nebo rozčilený, když nemůžeš hrát?
16. Cítíš se často smutný nebo provinilý, protože jsi prohrál mnoho peněz?
17. Je pro tebe obtížné přestat hrát poté, co jsi prohrál mnoho peněz?
18. Hraješ často déle a prohráváš více peněz, než jsi zamýšlel?
19. Ztrácíš při hraní pojem o čase a nevnímáš, co se kolem děje?
20. Máš kvůli hraní problémy ve škole nebo v zaměstnání?

V případě, že jsi na více než polovinu otázek odpověděl(a) ANO, přerůstá Ti problém přes hlavu a potřebuješ odbornou pomoc. Najdeš ji v nejrůznějších typech zařízení. Mohou to být psychologická poradna, linka důvěry, poradna pro mezilidské vztahy, krizové centrum, zařízení zaměřená na práci se závislými na drogách jak nestátní, tak státní při psychiatrických odděleních. Neboj se na některé pracoviště zajít nebo alespoň zavolat. Není to ostuda. Ostuda je spíše nepokusit se něco udělat pro vlastní záchranu, dokud je čas.

Komentáře