Pro těhotnou ženu je nejbezpečnější cestovat během druhého trimestru těhotenství (18. až 24. týden), kdy se cítí dobře a je malé riziko potratu, nebo předčasného porodu. V posledním trimestru (25. až 36. týden) se doporučuje zdržovat v relativní blízkosti vašeho ošetřujícího lékaře či pracoviště, na kterém plánujete porodit.

Konečné rozhodnutí, zda cestovat nebo necestovat by mělo padnout po konzultaci s pojišťovnou, u které sjednáváte pojištění léčebných výloh. Zdaleka ne všechny programy budou krýt náklady spojené s komplikacemi v těhotenství, s porodem a péčí o novorozence! Je třeba počítat i s vyšším pojistným.

Všeobecná doporučení

Pokud se těhotná žena rozhodne cestovat, je třeba před odjezdem vyřešit všechny zdravotní problémy, které by mohly znamenat potenciální komplikace (viz tabulka č. 1). Těhotná žena by měla cestovat s doprovodem, bude vyžadovat i větší komfort než v normální situaci. V tabulce č. 2 najdete rady pro plánování cesty s přihlédnutím k lékařským doporučením. 

Nejčastější příčinou úrazů a úmrtí na cestách jsou dopravní nehody. Pokud to bude možné, používejte bezpečnostní pásy vedené přes oblast pánve (jako v letadle). Ideální jsou pásy vedoucí přes klín k ramenům. Ve většině případů nezanechá tlak pásů dítěti následky.

Přesto při každém tupém poranění (i zdánlivě nezávažném) vyhledejte lékaře. Nejběžnějšími problémy těhotných cestovatelek jsou tytéž příznaky, které pociťují i doma: nevolnost, pálení žáhy, poruchy trávení, zácpa, vaginální dyskomfort, křeče v nohou, častější močení a hemeroidy. Vyhledat okamžitou lékařskou pomoc je nutné při krvácení, odchodu částí tkáně, nebo krevních sraženin, bolestí a křečí v břiše, stahů, prasknutí plodových obalů, velkém otoku nohou, bolestech hlavy nebo poruchách zraku.

Tabulka 1: Relativní kontraindikace zahraničních cest během těhotenství

Rizikové faktory z hlediska porodnictví

 • Spontánní potrat v anamnéze
 • Vysoké cervix skóre, nedostatečná funkce děložního krčku
 • Mimoděložní těhotenství v anamnéze (vždy je třeba vyloučit možnost mimoděložního těhotenství už před cestou)
 • Předčasný porod nebo předčasné prasknutí plodových obalů v anamnéze
 • Abnormální placenta v minulosti nebo při právě probíhajícím těhotenství
 • Hrozící potrat nebo vaginální krvácení během nynějšího těhotenství
 • Vícečetné těhotenství
 • Anamnéza těhotenské toxémie, hypertenze, nebo diabetu
 • Předchozí léčba neplodnosti nebo problémy s otěhotněním
 • Pokud je žena poprvé těhotná a je starší než 35 let, nebo mladší než 15 let

Pacientky s všeobecnými zdravotními riziky

 • Onemocnění srdečních chlopní nebo městnavé srdeční selhání
 • Trombembolie v anamnéze
 • Vážnější anémie
 • Závažná chronická onemocnění, která vyžadují časté lékařské zásahy

Pacientky by měly uvážit cestu do míst, která mohou být nebezpečná

 • Velké nadmořské výšky
 • Oblasti s výskytem život ohrožujících infekcí
 • Oblasti, kde se vyskytuje proti chlorochinu odolné Plasmodium falciparum
 • V těhotenství není možno podávat živé virové vakcíny – je proto třeba vyvarovat se cest do oblastí, kam se tato očkování vyžadují

Tabulka 2: Doporučení pro těhotné cestovatelky

 • Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.
 • Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, toxémii, provést císařský řez.
 • Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.
 • Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.
 • Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny a nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.

Komentáře