Je jisté, že každý z nás už o andělech slyšel nebo četl, ale kdo nebo co ve skutečnosti jsou tyto nádherné světelné bytosti? Andělé jsou vznešené bytosti díky jejich dokonalé vyváženosti a harmonii mezi mužským a ženským aspektem a pocházejí z duchovní říše, která se nachází na mnohem vyšší a jemnější úrovní vesmírného projevu než je tato země na které žijeme. Jsme jimi neustále obklopeni, ale jejich velmi vysoké a jemné vibrace nám brání je vnímat a zřetelně pociťovat v každodenním životě.

Ačkoli podstata andělů odpovídá vysoké příčinné úrovni makrokosmického projevu, neznamená to, že se nemůžou projevovat i na nižších úrovních, například na hmotných planetách jako je tato naše, ba naopak existuje mnoho svědectví, která hovoří o jejich hmotném působení. A vlastně je to jejich úkol a naplnění smyslu jejich života, protože jsou tady, aby nám neustále pomáhali a s láskou sloužili, stačí jen je v srdci poprosit nebo požádat o pomoc kdykoli je potřebujeme a ta nenechá na sebe dlouho čekat.

Svobodná vůle andělů

Možná, že se někomu může zdát, že andělé jsou takovými pouhými nástroji Božské vůle, kterou musí plnit a tudíž nemají vlastní vůli. Takový názor je veliký omyl. Andělé mají svobodnou vůli stejně tak jako my a nejsou v tomto směru vůbec omezováni. To jejích nekonečná láska, moudrost a hloubka poznání je vede v jejich počínání. Oni dobře vědí, že Božská vůle je vždycky ta nejsprávnější a nejvyšší, všemu stvoření nejprospěšnější, a že kdyby působili proti ní, působili by proti sobě samým a celému vesmíru, a tak s největší radostí, potěšením a nezměrnou láskou a svobodnou vůlí plní tyto nádherné andělské bytosti Božské úkoly, které jsou jim s nejvyšší moudrostí přiděleni.

Rozdělení andělů

Kromě toho, že každý máme anděla "strážného", který se o nás stará po dobu celého našeho života, existuje i spousta dalších "druhů" andělů. Podobně tak jako v našem pozemském životě dělíme lidi podle ras, postavení ve společnosti atd., tak i v nebeské říši se andělé dělí podle sféry působnosti a druhů úkolů, které vykonávají, a podle toho můžeme rozlišovat např. anděly lásky, anděly moudrosti, anděly intuice, anděly harmonie, anděly duchovní evoluce, anděly svobody atd. Každý z nich působí právě ve zmíněné sféře a potřebujeme-li zrovna pomoc týkající se jedné z těchto oblastí nebo máme-li problém přímo související s působením sféry určitého anděla, můžeme ho poprosit nebo požádat o pomoc nebo o radu, a vězte, že jen na to andělé čekají a opravdu moc se těší, až jen budou moci uplatnit svoji nebeskou sílu, aby nám pomohli a plnili takto své poslání. Musíme je ale o to požádat nebo poprosit. Jsme svobodné bytosti a máme vlastní svobodnou vůli, které nemůže nic překážet a ani andělé nemohou a ani nechtějí proti ní působit. Proto je musíme požádat, aby se projevili a tímto vlastně vytvořit jakýsi most neboli spojení, kterým se umožní jejich projev. Stejně jako v obchodě s potravinami musíme o ně požádat prodejce abychom je dostaly, stejně tak i v tomto případě, chceme-li duchovní "jídlo" neboli andělskou pomoc, musíme o ni poprosit nebo požádat a tyto láskyplné bytosti nám velmi rády pomohou a poskytnou to, co žádáme, pokud je nám to skutečně prospěšné. Síla slova je obrovská a směřujeme-li ji k prosbě a žádosti andělských bytostí, otevíráme se tak ke spojení s jejich nebeskou blahodárnou a léčivou energií.

Technika pro navázání spojení s andělskými bytostmi

Následující technika nám právě umožňuje takové spojení s andělskými bytostmi, které nám takto můžou pomoct vyřešit naše problémy a potíže a působit blahodárně v jakémkoli směru.

 • Posaďte se na židli čelem k severu, páteř mějte rovnou, chodidla rovnoběžně na zemi tak, aby se vzájemně nedotýkala, dlaně jsou položené na kolenou. Zavřete oči, uvolněte se jak fyzicky, tak psychicky a navoďte si stav hlubokého klidu, zažeňte všechny rušivé myšlenky, snažte se co nejvíce uklidnit.
   
 • Sepněte ruce jako při modlitbě a nahlas třikrát s láskou a upřímně – láskyplným a upřímným tonem – proneste: "Náš Nebeský Otče". Až skončíte, poproste Boha, aby vám pomohl uzřít anděla, jehož obraz máte před očima.
   
 • Otevřete oči a pozorně si prohlédněte andělovu podobu. Soustřeďte se na každý detail a obdivujte jeho krásu. Snažte se vnímat proud pozitivní energie, který pomalu naplňuje vaši bytost. Vyslovte "myšlenku mentálního soustředění", specifickou pro každého anděla, a ta na vás přenese jeho andělskou milost.
   
 • Až začnete cítit přítomnost anděla, kterého se snažíte uzřít, můžete přistoupit k další fázi.
   
 • Opět zavřete oči a soustřeďte se na to, jak jste anděla vnímali. Poproste ho, aby vám pomohl v konkrétní situaci, ve které potřebujete pomoci. Pak si řekněte, že už jste získali to, o co jste žádali. Buďte šťastni, protože vše je tak, jak jste si to přáli.
   
 • Děkujte Bohu se srdcem plným vděku a děkujte andělu, kterého jste viděli. Pomalu otevřete oči a pokračujte v obvyklých aktivitách.
   
 • Vaše modlitby určí, jaké se objeví životní situace a jak budou vypadat a tím vám často pomůžou odpovědět na vaše otázky.
   
 • Pokud cítíte, že odpovědi přicházejí už při modlitbě, je dobré si je zapsat. Toto jednoduché cvičení musí být prováděno denně, dokud nedosáhnete toho, co jste chtěli. A navíc – kromě toho, že jste dosáhli tohoto cíle – můžete počítat s novým úžasným přítelem, který tu bude vždy pro vás…

Komentáře