Některé fyzicky méně krásné ženy dohánějí svůj zevnějšek svým příjemným chováním, které pokud je upřímné a bez komplexů, určitě funguje. Mnohdy však nedostanou šanci o své duševní kráse ostatní informovat. Nejhorší varianta nastává, když u takovéto ženy zvítězí její komplexy. Pak na povrch vystoupí frustrace, deprese a zlo.

Vám méně fyzicky krásným pravím:
Pečujte o svou fyzickou krásu. Zdůrazněte své fyzické přednosti a potlačte své nedostatky. Přesvědčte samy sebe o vaší fyzické kráse pomocí zdravého sebevědomí a ostatní pak vaší fyzickou krásu uvidí. Nenechte vyhrát své mindráky.

Ty fyzicky krásnější ženy mají svou krásu propůjčenou mnohdy jen na pár let. Po tuto dobu často ničí svou duševní stránku a výsledkem bývá obrovské zklamání ze svého života po odeznění jejich fyzické krásy.
Pokud během svého života nepěstovaly krásu duševní, nezbývá jim nakonec vůbec nic.

Proto vám fyzicky krásnějším pravím:
Buďte hodnější, milejší a veselejší. Pěstujte svou duševní krásu více než tu fyzickou. Té máte od Boha dost.

Všem ženám pravím:
Buďte šťastné a učiňte šťastnými i nás muže. Své partnery si vybírejte nejen podle jejich zevnějšku, ale pečlivě zkoumejte i jejich duševní stránku.

Slova o kráse analogicky platí i pro muže.

Plňte svou ženskou roli v životě a hledejte si partnery, kteří znají tu svou mužskou. Dle mého názoru je pár tvořený mužem a ženou složen ze dvou doplňků, kdy dohromady ženský a mužský faktor tvoří harmonický celek.

Nejlépe je tato harmonie vyjádřitelná známým symbolem Jing-Jang:

Osobně nesouhlasím se současným trendem unisexu či dokonce s přesouváním rolí, kdy současní mladí muži jsou více zženštělí a ženy více emancipované.

Vychovávejte své dcery k ženské roli – manželka, matka, opatrovatelka ohně (domácnost).

Vychovávejte své syny k mužské roli – manžel, otec, lovec (sběrač peněz), ochránce.

Ubude tak nešťastných žen i nešťastných mužů.

Buďte šťastné. Buďte šťastní. Buďme šťastní.

Autor článku:  ceb73d68-fccd-102c-a76b-00e0814daf34