Na to se nemusíš nijak soustředit, ani se v životě omezovat. Chceš-li předávat REIKI, stačí přiložit ruce nebo mít s příjemcem kontakt přes auru, aby REIKI začala proudit.

    Tento seminář je jednodenní a dozvíte se na něm o energetické jednotě lidského bytí a vědomí. Dozvíte se také, jak energie lidské tělo prostupuje, utváří a vyživuje, jaký vliv na její průchod mají psychické bloky a také o energetických centrech na lidském těle, tzv. čakrách.

    Dále je náplní semináře iniciace ( zasvěcení ). Při tomto aktu dojde k pročištění vašich energetických drah a center, abyste mohli reiki energii více nabírat a směřovat ji na místa na těle, která ji potřebují, a nebo ji předávat jiným lidem.

    Součástí semináře jsou praktická cvičení, na kterých si frekventanti vyzkouší předávání energie jeden druhému, i předávání na dálku jiným osobám k léčení psychických i fyzických potíží.

    Dalším bodem semináře je výuka uvolňování a relaxace ve stavu alfa. Pod pojmem REIKI si můžeme představit něco jako záření, či paprsky, jejichž vlastností je přenos energie či síly. REIKI je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám. REIKI lze užít kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. Úspěšně ji používají lidé různých profesí, mnoha vyznání a filozofií. Nejde o žádné náboženství nebo sektu.

    S REIKI nemusíte energii ani vidět ani se na ni koncentrovat. Nedochází k přejímání energie od někoho ani k úbytku Vaší energie. Často se stává, že energie v těle není v rovnováze. Může jí být příliš hodně, nebo málo, což je mnohdy příčinou zablokované energie a následného onemocnění. REIKI ošetřením dojde k vyrovnání energie v těle a pak má již každý šanci se uzdravit.

    Rovnováhy lze snadno dosáhnout pokládáním rukou na sebe sama nebo na druhého. S REIKI se diagnóza neprovádí, lze však s ní zjistit, zda je tělo v rovnováze či nikoliv. Čím déle a častěji budeme s REIKI pracovat, tím budou naše ruce citlivější a to nám umožní najít disharmonická místa na těle a tím nastolit rovnováhu u sebe i druhých. REIKI si sama nachází cestu do míst, kde je jí nejvíce potřeba. K práci s REIKI není třeba žádného lékařského nebo diagnostického vzdělání. REIKI pracuje na mnoha úrovních a to jak na úrovni fyzické, duševní, emocionální tak i na duchovní. Denně na tuto energii reagujeme, aniž jsme si toho vědomi. Kolem našeho těla se rozprostírá aura. Aura má více úrovní a to éterickou, emoční, mentální a duchovní.

    Ve vesmíru je více druhů energií a jedna z těch energií se jmenuje REIKI. Jste-li věřící a věříte v existenci Boha stvořitele, tak Reiki je „neomezená láska Boží“. Má schopnost a sílu nás vrátit do klidu a harmonie. Tento stav lze popsat i procítit jako celistvost. Pro mnoho lidí je dávání i přijímání REIKI velkým duchovním zážitkem. Celistvost je pak pocit jednoty se všemi živými tvory i s celým Vesmírem. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny se obvykle nacházejí v emocionálních, duševních i duchovních úrovních. REIKI na všech těchto úrovních ovlivňuje jak důsledek nemoci, tak i příčinu. Lidé předávající REIKI jsou jen nástrojem této energie, přes který tato vesmírná, všepronikající energie proudí. Člověk, který REIKI dostává je harmonizován a tím se tělo může samo přirozeně léčit.

    Mezi REIKI nástrojem (kanálem) a příjemcem nastává rovnocenný vztah, ale léčitelem je vždy příjemce. Při předávání Vás REIKI vyrovnává, to rovněž platí i pro příjemce. Čím více REIKI používáte, tím jste vyrovnanější a tím Vámi předávaná energie získává na kvalitě i síle. REIKI je příjemcem nasávána a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Když je jí dostatek, tak přestane proudit a po zabudování do energetického systému člověka navodí stav harmonie a o to nám jde.

Sdílet
Předchozí článekZTRÁTA SLUCHU
Další článekII. USUIHI STUPEŇ