V obou případech se jedná buď o hluchotu mechanického původu, kterou lze většinou léčit, nebo o hluchotu původu nervového, která je nevyléčitelná.

    Hluchota mechanického původu vzniká, když něco brání přenosu zvukových vln k hlemýždi, orgánu vnímání sluchu ve vnitřním uchu. Způsobuje ji řada příčin, mj. infekce, ušní maz, náhlý hlasitý zvuk, cizí předměty, např. kulička, která se může dostat do ucha dítěte, a otoskleróz – srůstání malých kostí ve středním uchu, které postihuje hlavně ženy mezi dvacátým a čtyřicátým rokem.

    Hluchota nervového původu vzniká při poškození sluchového nervu, který přenáší vzruchy z ucha do mozku. Příčinou jsou obvykle virové infekce, spalničky, příušnice a zarděnky.

    Zarděnky mohou způsobit hluchotu dětí, jejich matky se nakazily v průběhu prvních tří měsíců těhotenství.

   Nikdy se nepokoušejte hluchotu léčit sami. Pokusy o odstranění nahromaděného ušního mazu či cizích předmětů mohou vést k perforaci bubínku a dokonce i k trvalé ztrátě sluchu.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest