Neboť je velice důležité aby tato osoba poznala skutečné hranice a schopnosti jednotlivých stupňů, aby došla k vlastnímu hlubšímu poznání působení a možností reiki energie.

    Tento stupeň je velice osobní záležitost, mezi mistrem a žadatelem. Je to magický moment, který dá se říci obrací život reiki mistra tak trochu vzhůru nohama. Jde o předání postupu zasvěcení do jednotlivých stupňů, včetně mistrovského. Změny, které následují jsou velice hluboké a zasahující veškeré energetické struktury člověka.

    Reiki mistr v reiki energii neustále žije a každou myšlenkou tuto energii realizuje.Je velice důležité , aby takový člověk byl duchovně a lidsky na výši. Reiki energie se dostává do hlubších energetických úrovní jednotlivce. Jestli v prvním a druhém stupni přicházelo reiki na požádání, dá se říci že po zasvěcení do třetího stupně již praktikant v proudu reiki energie trvale přebývá.

    Všechny schopnosti se zesilují.

    Život dostává hluboký smysl a praktikant vesměs dochází k hlubokým poznáním. Nicméně vždy je vše vyváženo osobní prací a hlubokým zájmem o pochopení smyslu osobní existence a bytí. Žák získává zasvěcením do třetího stupně reiki – schopnosti mistra, neboť je zasvěcen mistrovským symbolem. Bude mu předán další symbol pro hlubokou ochranu osobnosti a čištění prostoru a situací. Může předávat své zkušenosti svým žákům a zasvěcovat je do všech tří stupňů včetně mistrovského.

Komentáře