Přemýšlíte, jak se po těžkém úrazu nebo vážném onemocnění se co nejrychleji dostat zpět do formy a alespoň částečně se vrátit k původnímu stylu života? Pokud je váš stav stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou nemocniční péči, může být řešením domácí zdravotní péče. Možná si jako spousta lidí stále myslíte, že domácí zdravotní péče je spíše péčí sociální a v domácím prostředí vám tak maximálně převážou ránu, ošetří dekubity nebo aplikují injekci. Tak už tomu ale dávno není. Doba pokročila, zdravotní pojišťovny spolu se specializovanými agenturami realizují nové a nové pilotní projekty. V rámci těchto projektů jsou do praxe uváděny nové zdravotnické úkony, a to i intenzivní péče.

Co všechno zahrnuje domácí zdravotní péče?

V pohodlí domova může být pacientům poskytována domácí fyzioterapie, domácí parenterální výživa,  domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza.  Samozřejmě tyto služby neposkytuje každá agentura domácí zdravotní péče. Musí splnit přísné požadavky nejen co se týče vybavení, ale také co se týče specializace zdravotních sester a lékařů v týmu.

Špičkovým poskytovatelem v oblasti domácí zdravotní péče je agentura ProCare Medical. Nejen, že zajišťují všechny výše uvedené služby, ale neustále sami iniciují a aktivně se podílí na pilotních projektech pro zavádění nových služeb v rámci domácí zdravotní péče. Jejich mottem a cílem je, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. V příjemném prostředí, obklopeni svými blízkými. Zároveň si moc dobře uvědomují, jak moc je domácí zdravotní péče náročná pro všechny zúčastněné. Proto také nabízejí převozy sanitou, a to plně vybavenými vozidly. Ať už pacient potřebuje na vyšetření, na rentgen nebo na rehabilitaci, zdravotní jej převezou, doprovodí a zase odvezou zpět domů. Všechny podrobné informace naleznete přehledně na www.procare.cz.