Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou. (Dalajláma)

A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti. (František Drtikol)

Co je to intuice?
Intuice je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování. Funguje mimo čas i prostor a spojuje nás s vyšším já. Pracuje s vědomím, že minulost, přítomnost i budoucnost existují současně. Vezme touhy naší vědomé mysli, jde do budoucnosti a najde cesty, jak nám je splnit. Mluví k nám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Nepřikazuje jako intelekt: "Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové." Místo toho nám říká: "Nebylo by to zábavné? Nebyla by to radost? Tohle chci dnes udělat." Intuice je často pociťována jako hravé dítě, které se nás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her. V tomto světě můžeme překvapivě nalézt všechny odpovědi, jejichž hledání nám jinak zabere celé měsíce práce.

Intuice dokáže bleskově dávat dohromady myšlenky. Géniové jako Edison nebo Einstein pracovali s velice zušlechtěnou a rozvinutou intuicí. Přinášeli své odpovědi zpoza času a prostoru.

Intuice jde skrze známého do neznáma. Může nám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka.

Rozvíjení intuice
Jak můžeme rozvíjet svou intuici? Musíme se nejdříve naučit jí důvěřovat. Všichni slyšíme ve své mysli šepot, myšlenky o tom, co chceme dělat nebo čím být. Mnoho z nás má vizi plnějšího života, ale mnozí si nedovolíme snít o ní častěji, a ještě méně z nás jí důvěřuje natolik, abychom ji převedli do své každodenní zkušenosti.

Všichni máme schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení. Když někomu zvoní telefon, někdy ví, kdo volá. To je intuice. Máme také vizi, kým chceme být. Výzvou je věnovat ji pozornost a mluvit, jednat a chovat se podle ní. Uzpůsobit své názory a přístupy. Budeme-li jednat podle své intuice, ucítíme svou opravdovou sílu.

Žijeme-li však příliš ve světě intuice, můžeme se dostat do různých pastí. Jednou z nich je, že intuice pracuje s budoucností a my můžeme být tak oslněni budoucími myšlenkami, že se nám bude přítomnost zdát v porovnání s nimi všední a nudná. Mezi fyzickou a mentální realitou je rozdíl. Fyzický svět je složen z mnohem pomalejší energie než svět intuice nebo svět myšlenek. Pomoci intuice a své mysli můžeme v jednom okamžiku dostat nápad, nechat ho dozrát a hned jej také prožít. Zrealizovat ho ve hmotě trvá mnohem déle, protože svět fyzické reality zahrnuje formy a čas. Promýšlet nápady může být mnohem zábavnější, než je pak skutečně vytvářet. Chceme-li položit svou intuici do hmotné reality, musíme si rozvíjet trpělivost, důvěru, sebevědomí, soustředěnost a koncentraci.

Rychlejší dosahování svých cílů
Existujeme-li zejména na intelektuální úrovni, máme pravděpodobně neustále sepsány seznamy věcí, které bychom měli udělat. (Zaposlouchejte se do slůvka "měli"). Mnoho z nás má svůj den, týden a měsíc pěkně naplánovaný, a přece si říkají, proč nemají z ničeho radost a necítí se volní. Tito z nás možná žijí příliš ve světě intelektu.

Nestačí však žít ani jen ve světě intuice, protože takový člověk nedělá nic jiného, než sní a fantazíruje. Přenést intuici do fyzické reality vyžaduje značné soustředění, trpělivost, vůli a záměr. V momentě, kdy nás napadne myšlenka, je ve fyzickém světě už stará. Proto si máme vážit toho, na čem jsme pracovali v minulosti, milovat to, jací jsme byli. Vše je v okamžiku minulostí, jakmile to přejde z intuice do vědomí, jakmile to uslyšíme.

Mnoho z nás má tendenci podhodnocovat to, kým jsme byli. Píše-li například někdo knihu, možná se mu nelíbí, co napsal před rokem. Postupujeme-li v kariéře, může nás napadnout: "Před třemi lety jsem byl(a) jen…" Čím více si dokážeme vážit své minulosti, tím dříve uslyšíme hlas své intuice a posuneme se do další fáze svého života. Je těžké slyšet intuici, nemilujeme-li to, kým jsme byli, protože intuice se otevírá do té míry, do jaké milujeme formy, které jsme vytvořili. Čím více milujeme, co jsme vyvolali v život, na tím vyšší úrovni můžeme operovat.

Posílání láskyplné energie do své minulosti
Je důležité vracet se a pročistit si obsah své paměti, protože jinak nám ego bude přinášet nechtěné negativní vzpomínky, které nás budou brzdit. Všimněme si kvalit duše, které jsme si v bolestných obdobích rozvíjeli, a uvědomme si, že jsme dělali to nejlepší, co jsme uměli. Vhledy, dovednosti a názory, které dnes máme, jsme si utvořili právě v té době.

Chceme-li zrealizovat vize ze své intuice, musíme zachytit jejich obrazy, zpomalit je, držet si je v mysli a pak být dost trpěliví, abychom je mohli postupně převádět v činy. Ve chvíli, kdy zachytíme svou intuici, její vize se stane vzpomínkou a tudíž minulostí. Je důležité si připomínat minulost pozitivními myšlenkami, protože obsahuje vize, které uskutečňujeme v hmotném světě dnes.

Pokud následujeme svůj plán příliš striktně, nezbude prostor pro zázraky a tvůrčí proud naší energie. Intuice často řekne: "Co kdybychom dnes nic nedělali? Pojďme na procházku, pojďme do lesa, pojďme se dát do něčeho zcela neproduktivního." A pak, věřte nevěřte, na konci dne budete mít vykonaný daleko větší krok směrem ke svým vyšším cílům, než kdybyste splnili všechny úkoly ze svého každodenního seznamu. Možná vás v lese napadne myšlenka, která vám ušetří půl roku cesty – protože intuice žije i v budoucnosti.

Naslouchání své intuici
Kolik z vás slyšelo tiché rady ve své mysli a ignorovali jste je? Kolik z vás například slyšelo vnitřní hlas napovídající, co byste rádi studovali a dělali za práci, ale neustále jste si vytvářeli důvody, proč to nejde? Nebylo by snazší vytvářet si důvody, proč to jde? Brzdit se vyžaduje mnohem více energie, než dovolit si postoupit dopředu. Uvědomte si, jak jste večer vyčerpaní, když se ponoříte do negativního, a jak nabití se cítíte – a jak lehce se věci hýbou – když se obracíte k pozitivnímu.

Intuice nás směruje do budoucnosti, k věcem, která nás přitahují a rádi je děláme. Budeme-li naslouchat svůj vnitřní hlas, budeme mít otevřené dveře, kamkoliv přijdeme. A pokud narazíme na dveře zavřené, je to zpráva vesmíru, že je nějaká lepší varianta, kudy jít. Nesnažte se je prorazit a rozhlédněte se raději po jiných, otevřených dveřích.

Náš intelekt může často s intuicí bojovat. Naše kultura, věda a akademický svět, to vše je orientováno na rozvoj racionální, logické mysli, vede nás to k uctívání intelektu. Přesto mnohé z našich velkých vynálezů jako rádio, elektrické světlo nebo televize, vzešly ze spolupráce intelektu a intuice. Intelekt bývá vysoce rozvinutý, chcete-li být pánem situace. Mnozí jsme přesvědčení, že jdou-li věci příliš lehce, je něco v nepořádku. Nebo když na něčem tvrdě nepracujeme, výsledky nemají takovou hodnotu. To je jeden ze způsobů, jak nás může intelekt kontrolovat.

Staňte se dítětem
Nenuťte se chodit do zaměstnání, které vás nebaví – poslouchejte své pocity. Začnete se otevírat novým možnostem, jak si vydělávat na živobytí. Jednat podle svých pocitů může vyžadovat velký skok v důvěře. Ohlédněte se za prožitkem, kdy jste následovali svá vnitřní hnutí, jednali podle nich a byli jste příjemně překvapeni svým úspěchem.

Dělejte to, co jste vždycky chtěli. Staňte se znovu dítětem. Najděte si v životě zábavu a vaše tvůrčí energie se probudí a bude tak živá, jako nikdy dřív.

Více o praktickém použití intuice si můžete přečíst zde: Meditace – Rozvíjení intuice

Václav Gerla
použitý zdroj: Sanaya Roman – Osobní síla skrze uvědomění

Komentáře