Indigové děti

Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
Mají potíže s disciplínou a autoritami.
Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.
Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.
Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.
Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.
Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.
Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.
Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie).
Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.
Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.
Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.
Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".
Mají silnou intuici
Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.
Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.
Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.
Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.
Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

Komentáře