Gabriel

I KDYŽ BUDETE ZCELA ODTRŽENI OD REALITY, NAPROSTO ODDĚLENÍ A UMLČENI, PŘESTO VAŠE PROSBY BUDOU VYSLYŠENY

ODLOŽÍTE VŠECHNY SVÉ MASKY, PŘETVÁŘKY A ILUZE, KDYŽ BUDETE VNÍMAT POUZE TEMNO, NIC NEBUDE EXISTOVAT, PROTO NIKDO NIKAM NIC NESKRYJE

NIC V TUTO POSVÁTNOU CHVÍLI NEBUDE MÍT HODNOTU – POUZE LÁSKA A POKORA

NEBUDETE PŘITAHOVÁNI TÍM, CO JE KOLEM VÁS, ALE TÍM, CO JE UVNITŘ VAŠÍ DUŠE

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI DOKONALE VYTVOŘÍ VAŠÍ PROMĚNU

PROŽIJEŠ JEN TO, CO PŘITAHUJEŠ A CO SI PROŽÍT POTŘEBUJEŠ, ABY BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE TVÉ OSOBNOSTI

FYZICKOU BOLEST BUDEŠ PROŽÍVAT JEN TEHDY, POKUD NA NĚČEM LPÍŠ, NĚKOHO NENÁVIDÍŠ A POKUD NEUMÍŠ ODPOUŠTĚT.

POKUD JSI NA VYŠŠÍ ÚROVNI MYŠLENÍ – MÁŠ V SOBĚ SVĚTLO – VŠE SE ODEHRAJE V MENTÁLNÍM KLIDU A POKOJI S RADOSTÍ V SRDCI

NA KAŽDÉM MÍSTĚ PLANETY A V KAŽDÉM ČLOVĚKU BUDOU ZCELA JINÉ PROŽITKY, JINÉ UDÁLOSTI A VŠE BUDE VELMI INDIVIDUÁLNÍ

VAŠE SRDCE SE VYLIJE JAKO HORKÁ LÁVA NA POVRCH A Z TÉTO HMOTY SE ZAČNE TVOŘIT NOVÉ KRYSTALICKÉ TĚLO

POKUD NEVÍTE PŘESNĚ, O CO ŽÁDAT, ŽÁDEJTE O BOŽÍ SVĚTLO A POSÍLEJTE TOTO SVĚTLO VŠEM LIDEM, NA KTERÉ SI VZPOMENETE, NEPŘEMÝŠLEJTE O TOM, KOHO MILUJETE VÍC, NEBO KDO VÁM UBLÍŽIL. ČÍM VÍCE DUŠÍ OBDRŽÍ VAŠE SVĚTLO, TÍM VĚTŠÍ RYCHLOST PROMĚNY U VÁS NASTANE.

BŮH PŘISLÍBIL, ŽE V TUTO CHVÍLI DOSTANETE PŘESNĚ TO, O CO POŽÁDÁTE, PROTO VAŠE ÚSTA BUDOU NĚMÁ – HOVOŘIT BUDE DOVOLENO POUZE VAŠEMU SRDCI.

Lindush Aliana Povinská

 

Komentáře