Na základě jakých podkladů vlastně numerologie funguje?

V numerologii můžeme rozebírat jednak datum narození, ze kterého se dozvíme své číslo psychiky a osudu (to jsou dva faktory, které jsou po celý život neměnné, určují naše chování a jednání). Dále si můžeme podle data narození sestavit tzv. numerologickou mřížku, která nám odhalí spoustu dalších, pro náš život důležitých informací, jež si sami možná ani neuvědomujeme a důsledkem toho bývá, že nás lidé špatně chápou, nejsou schopni porozumět našemu jednání, a samožřejmě to může být i příčina různých dalších problémů. Takže numerologie není v žádném případě zdytečná.

To samé platí pro numerologický rozbor jména, neboť jméno je prvkem, který je v numerologii nepostradatelný. Ze jména můžeme zjistit číslo jména, které je pro vaši osobu vlastní. U mužů i u žen je to rozdílné. Zatímco muž má své rodné jméno zpravidla po celý život, ženě se po svatbě změní. A právě tato změna je mnohdy velmi výrazná a podstatná. Mění se tak povahové vlastnosti a schopnosti a to buď v její prospěch a nebo naopak.

Pokud chceme získat kompletní numerologický rozbor a dosáhnout tak přesnějších informací o dané osobě, je nutné zkombinovat rozbor jména a data narození, což je poměrně časově náročné a mnohdy velmi vyčerpávající, zejména jedná-li se o osoby, u nichž jsou důležité faktory zastoupeny v poměru 1:1.

Numerologický rozbor slova magie – z numerologického hlediska je to věc především talentu a také věc pronikání do jiných dimenzí tohoto světa. Jsou to vlastně jakési magické schopnosti, které má člověk buď vrozené, nebo je nemá a nikdy mít nebude. Z hlediska čistě numerologického závisí magické schopnosti a umění je využívat, také na schopnosti vnímání, hluboké koncentrace a také na schopnosti zařadit je do praktického života. Velmi důležité je zde uvědomění si těchto schopností, a pokud si je člověk neuvědomuje, nemůže jich ani využívat.

Numerologický rozbor slova láska – z numerologického hlediska znamená láska pro člověka jako takového především uvědomění si vlastního osobního potenciálu. Člověk si v tomto stavu plně uvědomuje sám sebe a svou osobu. Toto uvědomění si vlastní osoby dává potom najevo ve formě citu na vědomé, nebo nevědomé úrovni. Láska zahrnuje v podstatě směs citů, pocitů včetně starostlivosti a strachu o druhého. V tomto stavu se člověk snaží ať už vědomě nebo nevědomě dělat všechno možné ne jen pro sebe, ale i pro svého partnera. A vynakládá na to spoustu energie. Takže láska obecně, z hlediska numerologie, by měla být nesobeckou záležitostí, kdy jeden dělá všechno pro to, aby se s ním tomu druhému žilo co nejlépe.

Numerologický rozbor slova sex – z numerologického hlediska je sex jako takový, záležitostí pouze smyslnou. Při sexu obecně jsou hlavními znaky – egoismus, člověk při sexu jako takovém myslí hlavně na sebe a na to aby uspokojil své smyslové potřeby. Sex je pro člověka jednak odreagováním, jednak uspokojením základních potřeb a jednak impulsem, který v něm vyvolává představivost a u někoho i tvořivé myšlenky. Z toho můžeme vyvodit, že sex je pro člověka základem spokojeného a tvořivého žití, a kdo dovede tuto sexuální energii správně vybít, ten dovede i dobře pracovat a být se svou prací spokojený.

Komentáře