Trest závisí na míře naplnění karmické nádoby.
Když je karmická nádoba naplněna do jedné třetiny nebo o trochu víc, strážce člověka příliš nekárá. Ba co víc, takový člověk Bohu vyhovuje a může realizovat své potřeby i s přispěním Vyšších sil. Jeho život je proto komfortní (přiměřeně jeho potřebám), má jen drobnější nepříjemnosti – napomenutí od strážce.

Karmická nádoba je naplněna přes 60%
Sotva člověk začne něco idealizovat, příslušná záklopka se otevře a nádoba se začne plnit. Když se naplní asi na šedesát a víc procent, strážce začne uplatňovat svá výchovná opatření.
Vysílá upozornění typu:
„Člověče, zapomněl jsi, že jsi na tomto světě jenom na návštěvě. Proč si myslíš, že ti všechno patří? Co jsi vzal, vrať na své místo.“
To už jsou dost silné signály. Pokud je někdo nepochopí, jeho situace se výrazně zhorší.
Karmické signály jste v podstatě dostávali pro maličkosti již dřív, nyní však jich je víc a přicházejí nepřetržitě.

Podle toho, čeho se idealizace týká, objevují se drobné nepříjemnosti v práci, problémy ve vztazích s blízkým člověkem, rodinné skandály, ukradnou vám peníze, stane se vám menší nehoda atd. Když to nevnímáte jako osobní výstrahu a připisujete to jen náhodě a nezměníte své jednání, dostanete ráznější upozornění. Náhody neexistují, z tohoto hlediska je svět přísně determinovaný. Všechno, co se s vámi stane, organizuje váš vlastní strážce, a je to upozornění, že váš postoj ke světu není správný.
Jestliže se vám stane nepříjemnost, je to proto, že se váš strážce dohodl třeba se strážcem podvodníka, aby vás obral o peníze. Nebo se strážcem zlodějů, že vám ukradnou auto.
Takovýmto způsobem dostáváte upozornění, že něco neděláte správně a porušujete určité zákony a pravidla. Člověk to však nepochopí a pokračuje v předešlém způsobu života.

Ukradnou mu auto – koupí si nové. Koupí si jiné auto, má nehodu, zraní se. A to už je nejvyšší čas, aby se zamyslel nad životem. Mnohem snadnější je připsat všechno náhodě nebo na vrub někoho jiného. Člověk má nehodu – zavinil to ten druhý. Nepřipisujme však vinu jinému.
Nejspíš to zařídil nebo udělal náš vlastní strážce. Pokud neporušujete na tomto světě platná pravidla chování, nemusíte se bát žádné kletby.

Karmická nádoba je naplněna přes 80%
V tomto případě začne strážce vysílat dost silné signály.
Mohou to být nehody, rozpad rodiny, velké nepříjemnosti v práci. Pokud se vám předtím – třeba s vynaložením velkého úsilí – dařilo dosáhnout toho, co jste si předsevzali, nyní přichází období blokování všech vašich snah. Nic se vám nedaří!
Člověk ztrácí jako první to, čemu připisuje velký význam. Když tyto signály nepochopí, může těžce onemocnět. V podobě nemocí dostáváme signály neustále, a protože náš způsob života je nesprávný, prakticky neexistuje zdravý člověk. S neduhy fyzického těla si dost dobře poradí medicína, a proto je strážci někdy dost obtížné vnutit někomu nemoc.

Když to nejde se zdravím, přestane se vám dařit – objeví se spousta všelijakých problémů.
Např. sportovec dosáhne vrcholného úspěchu a začne idealizovat své schopnosti, které dostal od Boha. Na ostatní lidi se dívá zvysoka, s opovržením. Jednoznačně jde o porušení pravidel chování turisty na výletě. Příslušná záklopka se otevře, karmická nádoba se přeplní a úspěšnému sportovci se přestane dařit. Spadne z piedestalu slávy, nikdo ho nezaměstná a lidi se od něj odvrátí. Myslí si, že jeho život je zmařen. Ve skutečnosti se podrobuje karmické výchově, je potrestán za opovrhování lidmi, za pýchu. Dostává se do postavení těch, nad které se vypínal. Když si to uvědomí a požádá Boha o odpuštění, jeho situace se rychle zlepší. Člověk však obvykle nechápe, co se s ním děje, neuvědomí si, že to byly Vyšší síly, které mu umožnily, aby se účastnil pozemských her zvaných sport a vystoupil na piedestal slávy. A ony to byly, jež ho uvrhly na dno života, aby pochopil, že na tomto světě je stejným cestovatelem jako lidé, nad něž se povyšoval.

Nádoba je naplněna přes 90%
V tomto případě člověka postihnou velmi vážné nepříjemnosti, jako je nevyléčitelná nemoc nebo vězení. Jestliže si člověk dokáže uvědomit, že se na tomto světě nechová dobře a výrazně změní své myšlení a jednání, příslušná záklopka se zavře a hladina v karmické nádobě trochu klesne. Nemoc pomine – je nemálo případů samovolného vyléčení rakoviny nebo AIDS. Když se však psychika člověka ani jeho jednání nezmění, je zbaven života – umírá.

Autor: A. Svijaš – Karma

Komentáře