Problematika karmického těla

Aby se mohla provést procedura očištění karmického těla, je nutné poznat, jak negativní událost se vlastně přihodila v některých z minulých životů. Je možné se to dozvědět cestou meditace, ve snu, požádat o pomoc vlastní podvědomí nebo za pomoci jasnovidce.

„Ježeček“ událostí – pracujeme v předstihu

 1. Pro změnu našeho nespokojeného života je nutné přiznat si, že ať se děje cokoli, vždy v životě vlastně žijeme v ráji na Zemi.
 2. Abychom se vyhnuli zhoršení stavu v procesu maření našich idealizací, je třeba provést vhodnou prevenci. Proto zkusme myšlenkově prožít všechny varianty horších situací u vzniklého problémy. A na konci myšlenkově připusťme, že jsme připraveni přijmout i horší situace bez pocitu nespokojenosti nebo trápení. Požádejme ale o prosbu, že pokud to jde, rády bychom zlepšili svou současnou situaci.
 3. Cvičení které využívá myšlenkových prožitků daleko horšího stavu, než ve skutečnosti je, se nazývá „Ježeček události“. Každá bodlinka označuje situaci, z niž část se již uskutečňuje, a část se bude realizovat podle hladiny naši „karmicky nádoby“

Cvičení: „Ježeček událostí“

 • Opět klidné místo.
 • Zaujmout vhodnou polohu, zavřít oči, uvolnit tělo a zklidnit chod svých myšlenek.
 • Představit si svůj život z pohledu mnoha variant vývoje jedné události. Například, z pohledu vybraných jehliček, vycházejících z jednoho místa. Získá se něco, co se podobá bodlinkám „ježeček událostí“,
 • Ze všech variant nejrůznějšího vývoje událostí bychom chtěli uvidět jen tu jednu, která se týká nás (jedna bodlinka). V reálu nám život v pořadí tak, jak se ruší naše idealizace, důsledně předvedené série stále horšího vývoje události (druhá bodlinka a další následující)
 • Představme si, jak se bude náš život dál vyvíjet, zdali budou pokračovat „výchovné“ procesy, tj. zda-li se budou realizovat horší varianty ve vývoji (další bodlinky „ježečka událostí“).
 • Prožijme myšlenkově každou z variant zhoršování událostí cca 10 – 15 minut. Představ me si, co budeme dělat, jak budou naše vztahy k lidem a ke světu a jaké myšlenky nás budou napadat.
 • Na konci každé varianty si v myšlenkách říkejme: “Bože! Pokud si budeš přát, aby byl můj život takový, přijmu jej bez reptání a pocitu křivd. Jen Ty víš, proč musím plnit tento úkol. Je-li mi ho třeba vykonat, přijmu jej s poděkováním. Jestliže však mohu poprosit, rád bych, aby………(a sdělit naše úplně první a pro nás nejvhodnější variantu vývoje události).
 • Takto si myšlenkově prožijeme ještě několik variant zhoršení vývoje našich událostí podle nárůstu „výchovných“ vlivů (ostatní bodlinky ježečka událostí). Na závěr každé varianty potvrdíme, že ji přijmeme jako úkol bez hněvu a odsuzování, aby nebyl použit proti nám.
 • Nakonec ještě jednou myšlenkově potvrdit to, že nynější situace nebudeme odsuzovat a že je přijmeme jako úkol, který jsme si vysloužili díky svým myšlenkám nebo činům. Jsme za ně vděční, přijímáme je jako věc dobou a prosíme jen o to, zda-li je možné ji zlepšit způsobem, který rádi přijmeme.

Afirmace: Čistíme vlastní chybné postoje k životu

 1. V mentálním poli člověka se mohou nacházet negativní programy, který nemají dobrý vliv na jeho život.
 2. Zdrojem negativních programů mohou být projevy rodičů a blízkých osob v dětství, výroky významných autorit a osobní negativní zkušenosti.
 3. Pro vytěsnění takových negativních programů je nutné sestavit si tvrzení ve smyslu jejich přesného opaku, která co nejčastěji opakujeme.
 4. Výsledkem těchto často opakovaných pozitivních výroků je vytěsnění negativních programů a jejich záměna za programy pozitivní. Výsledkem toho zase je, že život člověka se obrátí k lepšímu.

Cvičeni: Poprat se s dětskými prožitky”

 • Vzít si čistý arch papíru. Rozdělit jej vertikálně na polovinu. Na levou polovinu listu napsat „Co o mě říkali. Moje přezdívky“, a na pravou polovinu listu – „Klady“
 • Teď si vzpomenout, jaké přezdívky nebo negativní tvrzení pro nás používali rodiče v dětství, když se pokoušeli zkrotit naši energii a udělat z nás poslušné a disciplinované dítko (je možné, že ještě dnes s námi jednají stejně, potom nebudeme mít žádný problém s vybavováním těchto výrazů). Většinou jsou to výrazy typu: Nešiko, Darebáku!Nic neumíš. Podívej se na sebe. Ani ryba ani rak – apod.
 • Všechny tyto výroky napsat do levého sloupce. Je docela možné, že si najednou nevzpomeneme na všechny přezdívky a zlá slova, kterými jsme byli častováni. Nevadí. Pokud se vynoří další vzpomínky, budeme je doplňovat do levého sloupce.
 • Potom si do pravého sloupce napíšeme kladná tvrzení – opak j negacím z levé strany.
 • Př. Proti výrazu blbec napíšeme – jsem člověk šikovný, mám talent a snadno si udělám všechno, co chci!. Proti výroku – „Máš obě ruce levé“ napsat – „Vše na co sáhnu se mi daří“ proti výrazu darebáku – jsem hezký člověk, všichni mě mají rádi a důvěřují mi. Proti „Ani ryba ani rak“ – „Jsem energický, umím dobře hospodařit se svým životem a vždycky dokáži splnit své cíle“. A tak dále.
 • Formulace daných tvrzení mohou být jakákoli. Jen je důležité, aby neobsahovaly částici NE a odpovídaly opaku negativních výroků, kterými nás častovali rodiče.
 • Po skončení této práce musíme nějakou dobu pracovat s těmito tvrzeními a výroky z pravého sloupce. Existuje několik variant.
 • První – přepíšeme vlastnoručně více než stokrát všechna tvrzení a výroky z pravého sloupce, přepisovat lze maximálně 5 x za 24 hodin, takže to trvá téměř měsíc.
 • Druhá varianta – naučit se zpaměti dané výrazy a výroky (nebo je přepsat na maličký papírek a nosit jej s sebou) a v myšlenkách si je opakovat – jako mantru nebo modlitbu. Obecně platí čas pro opakování 3 – 5 hodin celkem.

Cvičení ke „Zrušení negativního programu“

 • Vzít si čistý arch papíru. Vzpomenout si, jak znělo tvrzení autoritativní osobnosti, které nám uvízlo v paměti a teď nám znepříjemňuje život. (např. Všechny ženské ve Vaší rodině jsou stejné”).
 • Popřemýšlet o tvrzení, které by bylo nejvhodnější jako protipól k danému negativnímu výroku (např. „každá žena v naší rodině může mít dobrou rodinu a mnoho dětí“.)
 • Zapsat si je na arch papíru. Opakovat tento výrok minimálně stokrát.
 • Naučit se jej zpaměti, zvládnout to v čase kratším, než pět hodin.

Pryč s negativními emocemi

 1. Veškeré námi procvičené negativní prožitky se ukládají v našem emočním těle jako myšlenkové formy (směsice myšlenek a emocí) temné barvy.
 2. Negativní myšlenkové formy se neodstraňují ihned při změně našeho vztahu ke světu a při odpuštění naším dřívějším nepřátelům.
 3. Pro urychlení očisty emočního těla se předkládá návrh na provádění meditace odpuštění, jejímž výsledkem, při mnohoznačném opakování určité formulace, se negativní myšlenkové formy stírají.
 4. Meditaci odpuštění je provádět ve vztahu ke všem lidem, se kterými jsme měli v životě jakoukoli vazbu, počítaje v to všechny příbuzné a známé, sebe i život sám.

Cvičení: Meditace odpuštění

 • Vybrat si konkrétního člověka, který nám ublížil a v nás zůstala křivda. Dejme tomu, že se jedná o našeho otce.
 • V myšlenkách začněme mnohokrát za sebou opakovat frázi „S láskou a vděčností odpouštím svému otci a přijímám jej takového, jak jej stvořil Bůh (nebo přijímám jej takového, jaký opravdu je). Stejně tak prosím svého otce za odpuštění mých myšlenek, emocí a skutků, namířených proti němu“. Tato formule je nejúčinnější pro všechny žijící lidi.
 • Pokud si nejsme jisti, kde se daný člověk vyskytuje, tak to můžeme formulovat: „S láskou a vděčností odpouštím (jméno člověka). Stejně tak prosím o odpuštění (jméno člověka) za mé myšlenky, emoce a skutky, proti němu namířené.“
 • Pokud člověk zemřel tak: “S láskou a vděčností odpouštím (jméno člověka) za své myšlenky, emoce a skutky, proti němu namířené.
 • Vybraný meditační text je třeba v myšlenkách opakovat dostatečně dlouhou dobu – několik hodin., nebo do té doby, pokud na hrudi neucítíme teplo.
 • Po očištění myšlenkových křivd na svého otce přejdeme myšlenkově na opakování následující fráze: – „S láskou a vděčností mi odpouští můj otec“. Stejným způsobem setřeme s¨ve svém emočním těle ty negativní myšlenky, které na nás „navěsil“ náš otec tím, že používal negativní prožitky proti nám. Opět tak dlouho opakovat, dokud neucítíme teplo v oblasti hrudníku.

Meditace můžeme používat vůči všem lidem s kterými se setkáváme. Odpuštění není nikdy dost.
Éterické tělo = základ fyzického zdraví