Každý muž by si měl především uvědomit, že není třeba stydět se za mužské potíže.
S určitými potížemi se během svého života setká každý muž. Někdo s menšími a přechodnými, někdo s většími, dlouhodobějšími. Někdo dříve, někdo později.

O jaké problémy jde?

I. Potíže, které muži bezprostředně vadí, proto je chce co nejdříve řešit.

Sexuální potíže

Poruchy erekce – penis je měkčí, doba erekce je krátká, nejde opakovat styk během jednoho večera.
Snížení vzrušivosti, snížení pocitu vnímání zrakových a dotekových sexuálních podnětů, snížení chuti k pohlavnímu styku.
Poruchy ejakulace (výronu semene). Většinou se ejakulace dostavuje příliš brzy, často v kombinaci s potížemi s erekcí. Někdy bývá problém s dosažením vyvrcholení a výronu spermatu.
Neúplný, nedostatečný pocit orgasmu. Častější bývá u žen, objevuje se ale i u mužů. Chybí pocit uvolnění, pocit příjemného uspokojení, muž má jenom pocit “že už to má za sebou”.
Všechny tyto potíže mohou nepříznivě ovlivnit partnerské vztahy.

Celkové potíže

Pocit únavy, podrážděnosti, mrzutosti ovlivňuje negativně vztahy mezi nejbližšími lidmi, v rodině i v profesionálním životě. Zvýšená únavnost bývá někdy provázena pocity smutku, zbytečnosti, deprese. Společenské (komunikační) problémy mohou být následkem výše uvedených potíží, ale může se k nim přidat i snížená odolnost k psychické i tělesné zátěži, snížená schopnost učit se něčemu novému a komunikovat (spolupracovat) s ostatními lidmi.

II. Problémy, které se vyvíjejí skrytě.

Zpočátku muži bezprostředně nemusí vadit, protože o nich neví. Pokud se projeví, tak ale obvykle nepříjemně a závažně. Jdou často v nepříjemném “tandemu” v kombinaci se sexuálními a celkovými potížemi.

Jmenujme následující:
Arteriosklerózu – kornatění cév. V podobě postihující srdeční cévy je nejčastější příčinou úmrtí mužů. Cévní postižení se ale týká celého organismu včetně mozku a pohlavních orgánů.
Osteoporózu – řídnutí kostí, s následky nejčastěji v podobě zlomenin krčku stehenní kosti, páteře či žeber i po nevelkých pádech, které tak mohou skončit invaliditou.
Snížení funkcí nervové soustavy s poklesem schopnosti učení, tvořivého myšlení, paměti.
Snížení tvorby bílkovin v játrech, včetně protilátek proti mikrobům (imunoglobulinů).
Snížení tvorby červených krvinek při nedostatku hormonu, který reguluje jejich tvorbu (erytropoetinu).
Pokles tvorby spermií a hormonů ve varlatech s poruchami plodnosti, sexuálními i celkovými potížemi. Porucha tvorby hormonů může být v pozadí všech zmíněných problémů.
Potíže s prostatou vůbec nejsou omezené jen na starší věk.

Obecně se má za to, že potíže s erekcí, s prostatou a sexuální problémy vůbec se týkají jen starších mužů, potíže s plodností jen mladších mužů. Jako by starší muž už neměl právo na uspokojivý sexuální život, má ovšem “právo” mít potíže. Toto “právo mít potíže” je zase často odpíráno mladším mužům, jako kdyby mladší věk byl automaticky spojen se stoprocentním zdravím.

• Muž je mužem celý život, i když má právě potíže.
• Mužské potíže se mohou objevit v jakémkoli věku.

Při léčbě potíží je nutno znát jejich příčiny. Může jich být několik najednou (například hormonální a cévní), často jsou dovršeny nejistotou, nepříjemnými
psychickými pocity a ostychem.

• Příčiny potíží je možné zjistit a léčit.

Toto je důležitá, povzbudivá informace, úkol pro lékařskou vědu.
Vyšetření u odborného lékaře se dnes není nutné obávat. Cílem vyšetření je zjistit příčinu potíží u konkrétního muže, a podle výsledků pak zahájit léčbu. Jak vyšetřovací, tak léčebné postupy se řídí pravidly minimální invazivnosti, tj. co nejmenšího zatížení a co největšího přínosu pro pacienta. Léčba má být pacientovi “ušitá na míru”. Vyšetření a léčbě je třeba v zájmu dobrého výsledku věnovat dostatek času a trpělivosti.

Porucha erekce, sexuální potíže nebo impotence?

Impotence je slovo, které zní všem mužům hrozivě. Znamená ve svém základním latinském významu neschopnost. Neschopnost zplodit potomka (impotentia generandi) či neschopnost pohlavního styku (impotentia coeundi). Patří sem i neschopnost orgasmu (anorgasmia) a pocitu uspokojení z pohlavního života (impotentia satisfactionis). Přesněji a česky tyto “pánské problémy” vystihují termíny mužská neplodnost, porucha ztopoření a chybějící prožitek vyvrcholení. Velmi častý je předčasný výron spermatu – eiaculatio praecox a malá chuť k sexuálnímu styku – snížené libido.
Každý muž, bez ohledu na věk, je někdy nepříjemně překvapen problémem s erekcí. Neexistuje muž, kterému by tyto problémy nevryly vrásku do čela, zejména pokud se objevují častěji a s rostoucí intenzitou. Určité problémy s erekcí má podle rozsáhlých průzkumů ve věku kolem 40 let 30 až 40 % mužů. S věkem procento stoupá, kolem 70. roku života má potíže již asi 67 % mužů. Tyto údaje jsou statistické, u konkrétního muže se potíže mohou objevit v jakémkoli věku.
Asi jen 10 % mužů s potížemi se dostaví k lékaři. Téměř vždy se sebezapřením, zaťatými zuby, někdy proto, že je k návštěvě přiměla partnerka, nebo proto, že potíže překročily únosnou mez. Správných informací o těchto potížích bylo donedávna jako šafránu. Informace jsou však to hlavní, co při rozhodování člověk potřebuje.
Potíže s erekcí nejsou někdy vůbec považovány za onemocnění, a když už, tak ne za onemocnění závažné. Hlavně těmi, kteří je nemají. Dokáží výrazně ztrpčovat život, snížit jeho kvalitu.

Ukázka z knihy Penis – rádce nejen pro muže, Vladimír Kubíček Právě vychází v nakladatelství Smart Press, s.r.o.
K dostání u dobrých knihkupců (distribuje Grada Publishing, a.s.) Objednávky a ukázky z knihy možné také přes: www.smartpress.cz
Telefonické objednávky na tel: 608 265 336


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015