Láska je nejniternější potřebou muže i ženy. Lidský duch strádá nikoli hrozbou nemoci nebo chudoby, ale strachem, že není nikoho, kdo by o něj skutečně stál, nikdo, kdo by mu skutečně rozuměl. My všichni zoufale toužíme po lásce, bez ohledu na to, zda jsme zdraví, majetní či rozumní, neboť bez lásky zůstáváme osamoceni.

A je tedy láska hledána jak v nebi, tak i v pekle, jak svatými, tak i hříšníky, ať již je toto hledání zavede kamkoli … třeba i skrze bludiště sexuální revoluce do Věku Vodnáře. Bez ohledu na to, jakou cestou se ubírají na své pouti za štěstím, tou vnitřní potřebou, jež je na této pouti pohání, je vždy láska. Nejde o to ji dávat, nejde o to ji dostávat, jde o to sdílet ji. Milovat a být milován.

Proč je trvalá vzájemná láska tak nepochopitelná? Aby muž a žena dosáhli úplného a trvalého spojení se svou druhou polovinou (s duchovním blížencem), musejí se nejdříve naučit zákonitostem dvanácti slunečních znamení, musejí zvládnou moudrost těchto dvanácti tajemství lásky. Pak budou svými duševními, tělesnými, citovými a spirituálními podstatami schopni dosáhnout konečné, dokonalé harmonie.

Putujeme kolem svého astrologického či karmického kola života. Od svého zrození pod vlivem různých slunečních znamení pokračujeme v cestě rychle vpřed, i když občas otálíme nějakou dobu na místě a mnohokrát se vracíme k prožitkům jistého slunečního znamení, abychom si tak osvěžili již jednou poznané zákonitosti. Každý se však vyvíjí svou vlastní rychlostí. „Já“ našeho nadvědomí nás nutí k postupnému zdokonalování pozitivních vlastností všech dvanácti znamení a k tomu, abychom zbavili vlastní podstatu jejich negativních vlastností, takže každý z nás se stane nakonec kouskem ryzího zlata s vlastní, plně vyvinutou entitou, hodnou splynutí se svou druhou polovinou – duchovním blížencem. Za naší touhou po lásce – po duchovním blíženci – leží naše skrytá moudrost. Tajemství samého života. Esoterická pravda.

V každém z následujících prožitků jsou muž či žena plně schopni naučit ostatní první vlastnosti, ovšem učit se druhé vlastnosti je pro osobnost složité. Jakmile však porozumění této druhé vlastnosti dosáhne stupně porozumění vlastnosti první, potom muž či žena dané sluneční znamení plně ovládli. Duše musí skrze následujících prvních šest iniciací lásky projít vícekrát:

Beran
Kojenec „jsem“

učit, že láska je nevinnost
učit se, že láska je důvěra 

Býk
Batole „mám“

učit, že láska je trpělivost
učit se, že láska je odpuštění

Blíženci
Dítě „myslím“

učit, že láska je uvědomění
učit se, že láska je pocit

Rak
Pubescent „cítím“

učit, že láska je oddanost
učit se, že láska je svoboda

Lev
Dospívající „chci“

učit, že láska je extáze
učit se, že láska je pokora

Panna
Dospělý „analyzuji“

učit, že láska je čistota
učit se, že láska je naplnění

 
Poté, co muž a žena dosáhnou citové dospělosti v těchto prvních šesti vývojových fázích, je třeba, aby (více než jedenkrát) prošli skrze zbývajících šest iniciací lásky, a aby tak objevili její hlubší duchovní smysl:

Váhy
Manželství „srovnávám“

učit, že láska je krása
učit se, že láska je harmonie

Štír
Sex „toužím“

učit, že láska je vášeň
učit se, že láska je poddání se

Střelec
Vědění „vidím“

učit, že láska je upřímnost
učit se, že láska je věrnost

Kozoroh
Prožitek „užívám“

učit, že láska je moudrost
učit se, že láska je nesobectví

Vodnář
Idealismus „vím“

učit, že láska je tolerance
učit se, že láska je jednota

Ryby
Pokora „věřím“

učit, že láska je soucit
učit se, že láska je VŠE

A tím si nakonec uvědomit, že láska je věčná.

Autor:  Znamení lásky, Linda Goodmanová