Mnoho lidí má přímo dětinskou víru v léky. Užívají je vždy, kdy se k tomu naskytne příležitost. Mnohokrát zbytečně užívají silné léky na choroby, které lze vyléčit docela jednoduchou změnou životního stylu nebo přírodní léčbou. Užívejte léky pouze v případech, kdy je to opravdu nezbytné.

Bolestivá varování

Mnozí užívají léky proti bolesti při sebemenším bolestivém projevu. Přitom si neuvědomují, že bolest je varovným signálem, kterým chce organismus naznačit, že něco není v pořádku. Mnohdy se stane, že to přeženeme v jídle, pití, s povinnostmi.

Pak se snažíme zbavit bolestí, místo abychom odstranili příčinu, která bolest vyvolala. Takto pak vzniká mnoho chronických onemocnění.

Jak užívat léky rozumně

Dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, zjistěte si několik věcí:

Je opravdu nezbytné tento lék užívat?

Je možné, že tento lék nepříznivě ovlivní účinky jiných léků, které již užíváte?

Jak dlouho budete muset léky užívat?

Kdy tedy užívat léky

Pokud určitý lék užíváte, je důležité vzít v úvahu několik věcí:

Jaké jsou případné vedlejší účinky tohoto léku? ( Neexistuje lék, který by byl zcela bezpečný. I Acylpyrin má vedlejší účinky).

Existuje i jiné řešení tohoto problému, a to bez léků? ( S mnoha zdravotními problémy si lze poradit např. změnou životního stylu, přírodní léčbou, vodoléčbou apod. )

Mohu si vypěstovat závislost na tento lék? ( Mezi takové léky patří léky proti bolesti, proti úzkosti a nespavosti ).

Neužívejte léky na každou malou bolest. Vyhraďte si je skutečně pro situace, kdy jsou nezbytné. Pokud vám lékař předepíše lék, zkuste mu položit výše uvedené otázky.

Nikdy nepřerušujte užívání léku bez vědomí lékaře.

Mnoho léků je potřebné užívat po určitou dobu. Kdybyste nespotřebovali předepsanou dávku, pak může být celá léčba zbytečná.

Nikdy neužívejte větší dávku, než jaká vám byla předepsaná. V případě léků neplatí – „ Čím více, tím lépe „. Mohli byste se i otrávit. Užívejte léky tak, jak vám byly předepsány.

Promluvte si s vaším lékařem a vysvětlete mu, že pokud je to možné, raději byste žádné léky neužívali.

Iva Hédlová podle Hanse Diehla

Foto: www.wmmagazin.cz

Komentáře