Polyneuropatie tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jde většinou o vícečetné systémové postižení, které vzniká působením různých vnitřních i zevních vlivů (zánětlivé, metabolické, imunopatogenní, toxické, vitamínové a nutriční nedostatečnosti, degenerativní aj.).

Základní projevy polyneuropatie jsou brnění, pálení, bolesti, snížená citlivost, nejistota při chůzi, svalová slabost, bolesti a křeče svalů a řada dalších příznaků.

Nejčastější polyneuropatie jsou:

  • akutní a chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (zde je podávána specifická léčba imunoglobulinem, kortikoidy),
  • polyneuropatie při revmatoidní artritidě,
  • diabetická neuropatie(u cukrovkářů s poruchami cévního systému),
  • alkoholová polyneuropatie (způsobená hlavně nedostatkem thiaminu a vitamínu B12 plus toxickými vlivy),
  • polyneuropatie u Lymské boreliózy s bolestivými projevy v hybném aparátu,
  • toxické polyneuropatie – např. po intoxikaci benzenem, sirouhlíkem, olovem, rtutí aj.,
  • polyneuropatie po neurotoxických lécích (Nidrazid, některá cytostatika aj.), a další.

U všech je podávána symptomatická a podpůrná léčba k ovlivnění dílčích projevů onemocnění a to hlavně léčba: protibolestivá, protizánětlivá, vasodilatační, protisrážlivá a další.