Je pro vás držení diety bitvou? Začali jste někdy držet dietu s velkým optimismem a za krátkou dobu jste to vzdali, protože pokušení bylo příliš velké? Strádáte a máte pocit znechucení, když držíte dietu?

Máte pocit, že vám chybí vůle? Nejste sami. Skutečnost, že průmysl zabývající se redukcí hmotnosti je tak rozsáhlý, je sama o sobě důkazem o počtu lidí, kteří chtějí snížit svou váhu.

Proč tedy nezvládáme tento problém, jehož řešení – dieta a cvičení – je tak prostě jednoduché? Není to proto, že bychom o to neměli zájem nebo že bychom to nezkusili. Knihy o zdraví a dietách se prodávají více než všechny ostatní. Za programy snižování váhy, dietní pomůcky, léky na hubnutí, dietní potraviny a nápoje se utrácejí miliony dolarů. Necháváme si zadrátovat čelisti, zasvorkovat žaludek, chirurgicky odsát tuk. Zájem o váhu je posedlostí mnoha z nás.

Autohypnóza vám určitě pomůže zhubnout na cílovou váhu. Je to vědecká pomůcka, která je stále více přijímána a užívána lékaři. Protože mnoho lidí je sužováno pochybnostmi o široce propagovaných zázračných dietách, autosugesce získává větší uznání jako vhodnější prostředek k rozvoji nových celoživotních rozumných jídelních návyků a udržení kontroly nad váhou.

Protože víme, že "diety" nemají účinek, prostě zapomeňme na myšlenku držet dietu. Když "držíte" dietu, je v tom obsažen jemný náznak, že jednoho dne dietu "pustíte". Váš cíl musí obsahovat více než jen hubnutí. Místo toho myslete na dlouhodobé, dalekosáhlé cíle zdravého, šťastného, produktivního života.

Pokud již trošku ovládáte autohypnózu, můžete využít náš devítistupňový program snižování nadváhy:

  1. Úvodní sezení autohypnózy věnujte tomu, abyste učinili pevné rozhodnutí týkající se vašeho problému s váhou. Zcela se uvolněte, uveďte do hypnotického stavu a začněte tím, že si přiznáte, že máte problém (za předpokladu, že trpíte nadváhou) a že s tím potřebujete něco dělat a hned teď začnete. Poznámka: V mysli nesmíte mít nikdy žádnou pochybnost, že můžete zhubnout. Správný duševní postoj (nadšené odhodlání dosáhnout cíle) je dobrým začátkem. Nezapomeňte, že síla mysli je založena na vůli mít úspěch.

  2. Dejte si posthypnotickou sugesci, že nejlepší způsob, jak začít, je naplánovat si celkovou tělesnou prohlídku u lékaře.Ujistěte se, že budete začínat svůj program na snížení váhy s čistým lékařským nálezem.

  3. Prozkoumejte své důvody, proč chcete zhubnout– všechna fakta o rizicích nadváhy, o kterých víte, že jsou pravdivá.

  4. Zjistěte svou motivaci k hubnutí. Jak se zlepší váš život, když zhubnete? Opakujte si stále znovu všechny důvody, proč chcete zhubnout.

  5. Zjistěte své stravovací návyky. Zeptejte se sami sebe: "Jak často jím? Jaká jídla jím? Kolik toho sním? Odkud pochází většina mých nadbytečných kalorií?"

  6. Zjistěte důvod, proč se přejídáte, proč jíte nesprávné potraviny, proč si povolujete něco pojídat mezi hlavními jídly. To vyžaduje větší sebeanalýzu – více otázek pro sebe: "Jím nadměrně kvůli frustraci nějakého druhu?" "Jsem nešťastná?" "Trpím nedostatkem lásky (hladovím po lásce)?" "Je to emoční hlad?" "Snažím se jídlem nahradit něco jiného?" "Vracím se do dětství, když jsem jednou snědla velký kus dortu, velké množství zmrzliny a cukroví?" "Mám nadváhu kvůli tomu, že potlačuji pocit, že jsem nešťastná?" "Je moje obezita způsobená pocity nepřátelství?".

  7. Abyste mohli úspěšně držet dietu, musíte se vzdělat v oblasti výživy. Musíte vědět všechno o kaloriích a hodnotách potravin. Na konci každého dne byste měli vědět, zda jste nepřekročili svůj potřebný příjem kalorií pro daný den. S pomocí autohypnózy můžete svou mysl prostřednictvím autorelaxace a posthypnotické sugesce připravit na to, že nevhodné jednání je návyk a že návyky mohou být řízeny nebo přerušeny sílou autohypnotické sugesce.

  8. Naplánujte si, co budete každý den jíst. Každý den se važte. Stále mějte na mysli svůj cíl snížení váhy. Veďte si týdenní záznamy, jaké děláte pokroky. Sledujte, jak křivka vaší váhy klesá. Odměňte se novými šaty, návštěvou kina, novým CD nebo masáží. Buďte hrdí na svůj vzhled. Zjistíte, že když si vaši přátelé všimnou, jak dobře vypadáte, že vypadáte jinak, vaše já bude na místě, kde má být. Nebudete mít žádný důvod k tomu, abyste se cítili méněcenní nebo v rozpacích kvůli nadměrné tloušťce.

  9. Denně si opakujte, že se blížíte své ideální váze, že jste si nyní osvojili nové, rozumné jídelní návyky a že už snadno nepodlehnete pokušení, že vaše mysl má vždy nadvládu – že si však přesto můžete užívat dobrého jídla a dobře jíst a zároveň si svou váhu udržujete.

Ta síla je ve vás!

Můžete mít pocit, že když jste v minulosti v pokusech o dietu tolikrát neuspěli, jste odsouzeni k dalšímu neúspěchu. To není vůbec pravda. Jen se zamyslete: měli jste vůli a odhodlání zkusit stovky diet i přes stálé porážky. Přes to všechno jste se nevzdali. A díky stejné vůli a odhodlání chcete zkusit autohypnózu. A právě toto odhodlání vám zajistí úspěch. Popřejte si a vydejte se na cestu ke své ideální váze!

Zpracovala Iva Hédlová podle Franka Capria


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015