ZÁMĚR

Řekněme, že se vám podařilo určit cíl a jste plni odhodlání jej dosáhnout. Hoříte netrpělivostí, abyste mohli co nejdříve začít jednat. Nyní uvolněte stisk. Odhoďte důležitost cíle, zřekněte se přání jej dosáhnout a nechejte si pouze odhodlání mít. Od této chvíle již jednejte pouze v rámci očištěného záměru neboli plňte vše, co se po vás chce, aniž byste si přáli, a bez naléhání.

Jediné, co může celé dílo na cestě k cíli pokazit, je nadbytečná odpovědnost, přičinění, horlivost a donucení. V rámci obvyklého světonázoru to zní podivně a nezvykle. Osobně však doufám, že zde již nenajdete nic hloupého. Pojďme vše postavit z hlavy opět na nohy.

 

Jak se dostat k cíli?
Jestliže se k cíli pohybujete svými dveřmi, není třeba, abyste vynakládali nadbytečné úsilí, ani se do ničeho nemusíte nutit. Není-li tomu tak, vyplývá z toho, že bud cíl, nebo dveře jsou cizí. Rozum si bohužel zvykl na to, že se musí prát a překonávat překážky. Všechny problémy si tedy rozum vytváří vlastně sám, jakmile začíná věcem přikládat nadbytečný význam a bojovat s prouděním variant. Pokud se vaše dráha života neopírá o důležitost, obsahuje minimum překážek.

Musíte za svým cílem směřovat, jako byste si šli do schránky pro poštu. Co zůstane ze záměru, jestliže jej očistíte od důležitosti a od přání dosáhnout cíle? Pouze odhodlání mít a přerovnat nohy. Přestaňte přemýšlet o poště ve schránce jako o problému a zkrátka začněte nohy klást ve směru k ní. Nepřemýšlejte o problému – jednejte, jak vás v tu chvíli napadne, a problém se vyřeší v procesu pohybu.

Vnitřní záměr rozumu vás nabádá, abyste rukama plácali do vody. „Trvám na tom, aby…“ Vnější záměr jedná docela jinak: „Je to tak, že…“ Dokud na něco naléháte, nenecháváte vnější záměr, aby zrealizoval cíl podle proudění variant. Odkud by mohl váš rozum přesně vědět, jak musí být cíl realizován?

Pohyb k opravdovému cíli vede vašimi dveřmi jako po uježděné cestě. Nikdo a nic vám v něm nebrání, pokud se vaše důležitost udržuje na minimální úrovni a vy nebojujete s prouděním variant. Protože jdete vlastní cestou, není se čím znepokojovat, dokonce ani když se vyskytnou dočasné potíže. Dovolte si život osladit a přijímejte vše jako dárky. Jakmile se svátek začne něčím kazit, vynasnažte se určit, kde jste přesáhli hranici maximální důležitosti. Proč vás něco rozčiluje? Na tuto otázku existuje standardní odpověď: buď se v něčem nadbytečně angažujete, nebo příliš hoříte po tom, abyste dosáhli cíle, nebo něčemu přikládáte nadbytečný význam. Uvolněte stisk.

Dusivé myšlenky a pocity se mohou objevit jakožto výsledek nedostatečné šíře zóny komfortu. Řekněme, že nakonec musíte při dosažení cíle získat slušnou sumičku peněz. Náhle se vyrojí celá skrumáž úzkostlivých myšlenek: kam mám ten paklík schovat, kam jej nejvýhodněji vložit, a co když jej ztratím, a jak jej mám nejrozumněji utratit, a co když mi jej vezmou? Jestli se něco podobného děje, znamená to, že ještě nejste připraveni mít. Pokud uskutečnění snu doprovázejí problémy obdobného typu, nutně se musí rozvinout duševní strnulost a následně podvědomé úsilí o to, abyste se těchto potíží zbavili. V takovém případě bude vnější záměr účinkovat proti vám.
 

Přemlouvání nefunguje

Přitom se vůbec nemusíte nutit, abyste si v myšlenkách přehrávali cílový diapozitiv. Je pro vás přece příjemné, když o žádoucím cíli přemýšlíte. Pouze byste se neměli přemlouvat a přesvědčovat. Přemlouvat se můžete dlouho a bezvýsledně. Záměr na rozdíl od autosugesce označuje, že rozhodnutí bylo přijato a nepodléhá diskuzi a posuzování. Dosažení cíle je zřejmé. Jestliže budete usilovat o rozšíření své zóny komfortu, veškeré pochyby odpadnou samy.

Dále vás chci varovat před jinou hrubou chybou. Existuje ještě jeden falešný stereotyp, který vás vyzývá k tomu, abyste přemýšleli pouze o úspěšném rozvoji událostí. Ať si myslíte cokoli, opravdu jde o falešný stereotyp. Vidíte, kolik se jich najde! Co si myslíte, podaří se vám myslet pouze na úspěch? Sotva. Jestliže budete usilovat o to, abyste ze svého scénáře vyloučili negativní varianty, nic se nepovede. Nepodaří se vám přesvědčit rozum o tom, že vše půjde hladce. Rozum se sice může přetvařovat, že takovému prohlášení uvěřil, to on umí. Avšak v hloubi duše beztak budete pochybovat, protože pochybuje rozum. Duše určitě najde onu negativní variantu v komoře, kam ji rozum zahodil.

Do cílového diapozitivu nemusíte včleňovat vůbec žádné scénáře o dosažení cíle. Uvedený diapozitiv musí obsahovat pouze konečný obrázek dovršeného cíle. Ten už máte. Z vaší strany je nyní pouze potřeba, abyste se jím kochali a pomocí očištěného vnitřního záměru jste si hodili nohu přes nohu. Vizualizace procesu již představuje práci na scénáři, ovšem podle zcela jiného klíče. Přesvědčujete rozum o tom, že vše neprojde, nýbrž proběhne hladce. Vizualizace probíhajícího článku přenosového řetězce drží krok s tím, co provádíte v aktuální chvíli, a ještě se pohybuje o krok před vámi. Pokud se tedy přesvědčujete o blahodárném dovršení díla, usilujete o udržení kontroly pomocí již mrtvého stisku. Uvolněte sevření, nepřemýšlejte o problémech, jež prozatím nenastaly, a klidně se pohybujte v harmonii s prouděním variant.

Iva Hédlová z knihy: Vadim Zeland: Ovlivňování reality

Komentáře