Profil konzumenta alkoholu
Lidé, kteří potřebují alkohol, jsou nezvládnutelnější, nespolehlivější a vztahovačnější než průměrný občan. Pijani umějí hůř zacházet s penězi, v práci jsou častěji nespokojení a také mnohem méně pracují na svém dalším vzdělávání. Jsou typickými zastánci represivně-autokratického stylu výchovy. Mají tendence chovat se svéhlavě a jen těžko snášejí kritiku na svou osobu. Také ve vztazích je s nimi těžké vyjít. Ačkoliv mají sami tendence k manželské nevěře a nemluví vždy pravdu, jsou občas extrémně žárliví a nedůvěřiví.

Alkohol – dobrý sluha, špatný pán
Mnoho lidí, kteří jsou na alkoholu závislí, jej používají k potlačení pocitu strachu. Nestřídmou konzumací alkoholu vzniklé poruchy spánku pak řeší uspávacími a uklidňujícími prostředky, které však mohou taktéž vést k závislosti. Požívání alkoholu se v naší společnosti stalo natolik samozřejmostí, že si už jen málokdo uvědomuje nebezpečnost tohoto původce dobré nálady. V případě alkoholu se totiž jedná o nebezpečnou, závislost způsobující drogu, jejíž chronické zneužívání vede k těžké újmě na těle i na duchu.

Klíčem je výchova
Díky alkoholu člověk ztrácí zbytečné zábrany, pomáhá zlepšit náladu a uvolňuje napětí – v určitých případech rozhodně přináší úlevu. A právě proto jsou alkoholem ohroženy nejvíce ty osoby, které se s pomocí alkoholu snaží vyrovnat sociální a psychický deficit. Většinou jde o nepřívětivé, nejisté, úzkostlivé a depresivní jedince. Nejprve se jim alkohol zdá jako zaručený všelék, který je schopen rychle a navíc i příjemně odstranit stavy napětí. Následkem toho však nelze rozpoznat pravé důvody těchto psychických omezení a následně je odstranit. Příčiny vzniku alkoholismu jsou rozmanité a často sahají až do dětství. Psychické strádání, neláska ale také přehnaná péče a rozmazlenost působí podobně – děti jsou bržděny ve svém vývoji v samostatnou osobnost se silnou vůlí a připravuje se tak půda pro pozdější závislost na alkoholu.

Sebekontrola
Občas neuškodí pozorovat, při jakých příležitostech roste chuť na „skleničku“. Je alkohol spíše prostředek k uvolnění nebo povzbuzení? Posiluje sebevědomí? Podporuje nenucenost a tlumí strach? Pokud se vaše myšlenky točí kolem alkoholu, lze to považovat za varovný signál.

Jestliže si někdo dá skleničku vína, protože mu chutná, není to ještě důvod ke znepokojení
(za předpokladu, že dotyčný nemá problémy s pitím). Jestliže však někdo zjistí, že nepije pouze z požitku, ale že alkohol potřebuje pro svůj dobrý stav, měl by se mít na pozoru. Také ten, kdo už není schopen kontrolovat množství požívaného alkoholu, se může snadno stát alkoholikem se všemi negativními důsledky pro tělesné a duševní zdraví. V tomto případě je skutečně lepší konzumaci alkoholu omezit nebo dokonce zcela zastavit.

„Kdo pil, umřel, kdo ne, tak taky,“ říká se v jednom lidovém rčení. Do jisté míry má pravdu. Záleží však na tom, v jakém stavu se člověk s tímto světem loučí. Roztřepaný alkoholik v deliriu není zrovna lákavá představa.

Zpracovala Iva Hédlová

Komentáře