Někdy se dá číst z takové tváře rezignace na hledání smyslu a cíle, to, že realita vlastního osudu ji zbavila veškeré schopnosti radovat se ze života, dosahovat drobných výsledků, ze kterých tato radost pramení.

Tam, kde by zdravého člověka naplnil radostí sportovní výkon nebo to, že se cítím dobře takový jaký jsem, mám k sobě úctu, tam nemocného tlouštíka přepadá deprese z nemotorného těla, nedostatku vůle a trpělivosti, ošacení které spadá do kategorie XXXL, nenávist k sobě samému.

To, že statistiky ukázaly, že obezitou trpí především chudší vrstvy moderního světa, jde spíše ruku v ruce s informovaností, schopností řešit problémy a organizovat vlastní život, aktivně realizovat cíle a koníčky, mít pozitivnější náhled na svět v případě těch, kdo mají dostatek prostředků, než s výběrem nebo objemem konzumovaných potravin.

Holistická (alternativní, celostní) medicína často vidí v příznacích nemocí jen projev některých skrytých příčin – např. emocionálních a psychických problémů. Příčinou nemoci zvané obezita může být stress, časté odkládání nevyřešených problémů, nedostatek sebevědomí, nedostatek příjemných rodinných nebo přátelských vztahů, sociální fobie a jiné. Ale stěží hrají v tomto druhu nemoci roli výhradně peníze.
 

Komentáře