Pokud se do plic dostane slaná voda, červené krvinky mají snahu slanost ředit a vypouští do plic další vodu, dochází tak k otoku plic.

Tonutí suché: Do plic se žádná voda nedostane, dochází k reflexivnímu stažení (křeči) svalů hrtanu s následkem zástavy dýchání. Toto se může stát např. při ponoření hlavy pod vodu.

V obojích případech je znemožněno plicím správně pracovat, tělo se ocitá bez kyslíku a tonoucí upadá do bezvědomí.

Co se děje zvenčí

Tonutí ve vodě je jedno z nevětších nebezpečích při letních radovánkách. Příčinou může být podcenění sil nebo náhlá křeč svalu. Většinou se tonoucí na sebe snaží upozornit (voláním nebo máváním). Při vytahování tonoucího z vody, ale musíme být opatrní a tuto činnost raději přenechat zkušenému plavčíkovi nebo vodnímu záchranáři. Postižený se totiž instinktivně snaží po čemkoliv z vody vylézt a lehce by nezkušeného zachránce stáhnul ke dnu. Pokud není v blízkosti žádný profesionál, doporučuje se laikům počkat v blízkosti tonoucího až padne do bezvědomí a po té ho vytáhnout na břeh. Po vytažení z vody může být postižený již značně promodralý, může se objevit zduřelost rtů a ušních boltců.

První pomoc

Ihned voláme ZZS, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. Na břehu je nejdůležitější okamžitá resuscitace, zvýšenou pozornost věnujeme revizi ústní dutiny, odkud musíme odstranit všechny překážky bránící umělému dýchání (u tonutí je to zejména listí či bláto). Vodu se z dýchacích cest nepokoušíme vylévat, velmi rychle se vstřebává sama. Nezapomínáme ani na podchlazení (vysvlečeme postiženého z mokrých šatů a přikryjeme např. suchou dekou). Pokud se postižený po resuscitaci probere již na místě, zajistíme mu přesto převoz do nemocnice.

Zajímavosti

Tonutí (suché) může být vyvoláno také onemocněním (např. infarktem myokardu, mozkovou mrtvicí, při epileptickém záchvatu apod.).
Vlhké tonutí se může přihodit také při plavání v dešti či za silného větru, kdy postižený vdechuje drobné kapičky tvořící se nad hladinou.
Při tonutí ve studené vodě se výrazně zpomalí metabolismus buněk, jsou zaznamenány případy, kdy se podařilo tonoucího zachránit i po více než 50-ti minutách bez kyslíku.

Shrnutí

Příznaky

Promodrání, zduřelé rty a ušní boltce

První pomoc

  • vytažení z vody – přenecháme profesionálům
  • v případě potřeby resuscitace
  • zabránění podchlazení
  • polohování: při bezvědomí (jsou-li zachovány nebo obnoveny základní životní funkce a je-li vyčištěna ústní dutina) zavádíme stabilizovanou polohu

Komentáře