Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu – kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli – což je prostě pohyb – a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, až budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, byli to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou DNA Původním plánovatelům a tato DNA se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou „pevné".

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu – aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

Přinášíme vám velkou novinu ! Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodi, které fungují doslova jako převaděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovaly po celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout, převést je, uchovat je a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loďmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a kdykoli chcete se těšit z bohatství informací.

Jde o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, průmyslovým věkem, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setím, sázením, pěstováním a obecně vštěpováním potencialit života do trojrozměrného světa.

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velice vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

Odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vašich myslí, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

Úryvky z "kultovní transformační knihy" autorky Barbary Marciniak: Poslové úsvitu

Komentáře