Jestliže se přivádí potravou nadbytek cukrů nebo bílkovin, probíhají v těle komplexní metabolické přeměny a úpravy, aby zvýšily ukládaní glykogenu ve svalu a aby zvýšily použití bílkovin nebo cukrů jako zdroje energie. Tělo také musí vynaložit množství energie na to, aby tyto živiny přeměnilo na tělesný tuk. Proto musíte sníst větší nadbytek cukrů a bílkovin, než kolik by bylo zapotřebí tuku ke stejnému zakulacení vašich hýždí. Jestliže sníte nadbytek tuků, nezatížíte tolik metabolické děje a veškerý nadbytek se rychle ukládá do všech těch nesprávných míst.

Teď víte, proč počítání kalorií nemůže fungovat. Četné nové studie ukázaly, že ukládáte mnohem více tělesného tuku, jíte-li tuky, než jíte-li totéž množství kalorií ve formě cukrů nebo bílkovin.

V takovém typickém případě Dr. Wayne Miller se spolupracovníky na Univerzitě v Illiois podávali jedné skupině krys dietu obsahující 42 % tuku. Druhé skupině podávali dietu nízkotukovou. Obě skupiny měly přístup k potravě podle libosti.

Po 60 týdnů přijímaly obě skupiny téměř přesně totéž množství kalorií (celkem 36 000 kalorií na krysu). Předpoklady rozšířené v zeštíhlovacím byznysu by předpovídaly, že obě skupiny budou stejně tučné. Jenomže tak tomu nebylo. Zvířata po vysokotukové dietě byla ztučnělá a obsahovala o 21 % více tuku než zvířata po nízkotukové dietě. Dnes existuje mnoho podobných studií, které ukazují, že kalorie z tuků přidají mnohem více tělesného tuku, než kalorie z jakékoli jiné živiny.

Komentáře