… a jediné co musíte pro své efektivní hubnutí udělat je – jíst chutná a pestrá jídla, přitom měsíčně zhubnete 5-7 kg.

Žena a půvab, je pojem odvěké spojitosti od samého počátku lidstva, a touha po kráse náleží k ženě stejně tak, jako ke studni voda. Symbolem ženské přitažlivostí bývá tvar její postavy, která možností různých polohových proměn má schopnost vyjadřovat rozličnost podob, výrazů i emocí a je výrazným sdělením toho, co bývá vnímáno pod pojmem kouzlo ženy.

Vším tím, čím je postava ženě předností, může však být stejnou měrou i jejím záporem.
Pomineme-li pomíjivé mateřství, bývá to nejčastěji způsob životosprávy a též i věk, které jsou častým činitelem změny vizáže velké přednosti dámského půvabu. A přesto je v moci každé ženy s tímto  nepřítelem jejího symbolu ženství se velmi rázně vypořádat. A jak vyplyne z dalšího děje příběhu, může mít ona nejenom ve své moci rozhodnutí o své podobě, ale i výrazně přispět k tomu co u člověka náleží k jeho největšímu bohatství, kterým je zdraví.
Nebudeme vám předkládat příběh 18-ti leté dívky, se kterou příroda počítá k předurčeným úkolům a je jí v nich mocně nápomocna přízní k udržení půvabu, ale ženy, jejíž datum zrodu je 8.7. 1958, tedy v brzkém završení rovné padesátky.
Tou ženou je moje manželka Marie, jejíž pracovní vytíženost je od 6 do 21 hodin každého dne v cukrárně Větrník v Brně – Řečkovicích.
Maruška měla svatební váhu 59 kg při výšce 172 cm. Je matkou dvou synů, z nichž starší Roman zemřel na nemoc před 5 léty.
Pracovat jako podnikatelka ve své malé firmě je enormní zátěž, kterou nemůže dělat zdaleka každý a tento způsob povolání klade značné nároky jak na fyzickou, tak i, a to především, psychickou kondici, kdy posledně jmenovaný činitel občas donutí k odbourání stressového pocitu tu a tam uždibnout průběžné sousto nad normu běžné stravovací dávky. V cukrárně je potřeba také občas něco ochutnat, a závěrečné resumé postoje na váze mělo po loňských Vánocích hodnotu 84 kg! Pokud člověk průběžně nabírá hmotnost, přestože o tom ví, stále tuto proměnu považuje za cosi dočasného, co se zakrátko spraví. Jenomže nadváha má schopnost klíštěcího přisání se, a nehodlá se sama o sobě v žádném případě pustit.
Člověk sám sebe tak nikdy nevidí, jak ho v přesné podobě spatřuje jeho okolí.
I Marušce se dostalo tohoto pohledu prostřednictvím nového fotoaparátu, jehož objektiv byl prvně zaměřen na ni. Přednost digitálního přístroje je v tom, že snímek je přes počítačový monitor bezprostředně k vidění. Napříč mírnosti mé ženy a vzácně vyrovnané  hladině její povahy, jsem neomylně poznal, že pohled na svoji skutečnost jí rozčeřil kouzlo vánočního večera.
Maruška se rozhodla využít dovážených nízkokalorických jídel od firmy abcDieta. Záměru jsem nepřikládal příliš velkou váhu, protože jsem z vyprávění znal mnoho takových pokusů, z kterých jejich uživatelé po krátké době vystupovali s velkým zklamáním. Nicméně pro naši mámu, to bylo v dané chvíli již tzv. „prašť jako uhoď“.

Distribuce pokrmů abcDieta k zákazníkovi se provádí 6 x v týdnu na domluvené místo (zaměstnání, domov a jiné) ve sjednaném čase, kdy se v  zásilce nalézá 5 vakuovaných krabiček (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře s popisem obsahu a jeho kalorickou hodnotou).
7. den v týdnu je vyhrazen dietnímu odpočinku, aby si konzument mohl na tento den obměnit dietní způsob stravy dle svého gusta, s doporučením kalorické opatrnosti.
Napříč tomu, že Maruška je velmi milé stvoření, tak se i vyznačuje  silnou vůlí, s kterou se zavázala dodržování všech pokynů. První tři dny se trávicí organismus ozýval v podobě pocitu hladu. Do týdne poznal svoji marnost a přizpůsobil se novým kalorickým poměrům. Úměrně tomuto času se organismus oprostil i pocitu hladu.
Hrozny  úspěchu měly lahodnou příchuť. Digitální váhový display ukazoval týdenní úbytek 3 kg. Když člověk pozná, že směr jeho cesty je přesně nasměrován do prostoru cíle, s chutí přidá do kroku. Další týden to byly 2 kg a už i mně bylo k vidění, že má láska doznává pozoruhodných proměn. Za rovné 2 měsíce se dostala na váhovou úroveň 70 kg!
Opět tedy mám doma pěknou kočenku, jak jsem ji znával z jejího mladšího věku. O měsíc později ještě snížila váhu o 2 kg pro případnou rezervu, kdy ji ale nabádám, že více už ne, že by to dál nebylo tak zajímavé, s vyznáním toho, že u ženské má být za co chytit.


Paní Marie Řezáčová, Brno, 50 let
Za 3 měsíce s abcDietou úbytek váhy 16 kg

Prvotní manželčiny úspěchy byly popudem i pro mne, nezapírám skeptiku v úspěchu tohoto novátorského způsobu diety. Mých vánočních 97 kg při výšce 179 cm mě otevíralo dveře do kategorie již zaručené obezity.
Můj otec byl opravdový tlouštík, který při stejné výšce jako já vážil 125 kg a zemřel v 58 letech na infarkt.
Začal jsem asi o deset dní později oproti manželce, a k dnešnímu dni jsem se dostal na hranici 82 kg, tzn. za necelé tři měsíce jsem dokázal tělesnou schránku odlehčit o 15 kg. V mém věku již nejde o nějaký estetický efekt, ale lehkost pohybu a  rychlé vyběhnutí jakéhokoliv kopce či počtu schodů je pro mne lehounkým úkolem a celková lepší dýchatelnost a zvětšený elán do života je pro mě dietový výsledek velkou odměnou za tříměsíční snahu.
Ovšem ten největší přínos se dostavil asi po měsíci diety u manželky, trpí již 4 roky cukrovkou, která je  poděděná po jejím otci, kdy hladina cukru v krvi  dosahovala 7.3 stupňů. Po užívání abcDiety, kdy již vážila 72 kg, šla na cukrovkový test  a výsledkek 4.1 vyrazil dech všem přítomným.

Na základě stoprocentního účinku diety na snížení tělesné hmotnosti, včetně jejího odzkoušeného zdravotního aspektu, jsme se oba s manželkou rozhodli pro vyřazení dřívější stravy z našeho jídelníčku a naší pokrmovou náplní se stalo trvalé užívání abcDiety, kterou průběžně doplníme přídavkem odlišné stravy.

www.abcDieta.cz

Průběh režimu abcDiety

Klient si dohodne dobu, po kterou chce abcDietu užívat, následně se zvolí vhodná kalorická hladina, na kterou budou jídla kalkulována, vyberou se potraviny, které do režimu nechce klient zařazovat z důvodu alergie, nebo jednoduše proto, že některé potraviny nejí, nakonec čas a místo doručení pokrmů. Následně klient obdrží každý den čerstvě připravený set pěti jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře), který mu bude doručen v  jednorázových vzduchotěsně uzavřených obalech. U každé doručené tašky s jídlem je přiložen jídelníček s názvy jídel, kalorickou hodnotou a poznámkou, která jídla jsou určena pro ohřev. Jednotlivé pokrmy jsou označeny nálepkou, na které je napsán orientační čas, kdy by měl být konzumován.

Klient má možnost se během režimu na abcDietu obrátit a opravit si seznam vynechávaných potravin, čas a místo doručení, nebo kdykoliv režim přerušit z důvodu dovolené, nemoci, služební cesty atd. Režim bude po danou dobu zastaven a až klient bude chtít pokračovat, tak si zbytek jídel dočerpá, tedy nestane se, že by o některé jídlo přišel.

Komentáře