BMI větší než 30 odpovídá relativní hmotnosti zhruba o 20% vyšší, než je žádoucí hladina.

Obezita je nemoc způsobující další nemoci.

Nadváha a obezita s BMI > 27 je spojena s 3 x vyšším rizikem vzniku diabetu, hypertenze, ICHS a mozkové cévní příhody.

Zjistěte si svůj BMI:

1. BMI 18,5 – 24.9 Vaše hodnoty jsou dobré – zdravotní riziko je minimální.

2. BMI 25.0 – 29.9 Vaše hodnoty BMI jsou zvýšené- máte zvýšené zdravotní riziko.

Sem patří nemoci spojené s obezitou:
Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva).
Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
Syndrom polycystických ovárií.
Poruchy plodnosti.
Bolesti zad následkem obezity.
Poškození plodu související s obezitou matky.

3. BMI 30.0 – 34.9 Vaše hodnoty jsou vysoké- máte vysoké zdravotní riziko!

Již musíme hovořit o obezitě! BMI 30.0- 34.9 obezita I. stupně

Sem patří nemoci spojené s obezitou:
Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva).
Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
Syndrom polycystických ovárií.
Poruchy plodnosti.
Bolesti zad následkem obezity.
Poškození plodu související s obezitou matky.
Koronární onemocnění.
Hypertenze.
Onemocnění kloubů- hlavně kolen a kyčlí.
Dna.
Obezita je chronické onemocnění,které vyžaduje dlouhodobou léčbu!

4. BMI 35.0 – 39.9 a více Vaše hodnoty jsou velmi vysoké – Máte značné zdravotní riziko!!
BMI 35.0- 39.9 obezita II. stupně

5BMI > 40 obezita III. stupně

Sem patří nemoci spojené s obezitou:
Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria
a tlustého střeva).
Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
Syndrom polycystických ovárií.
Poruchy plodnosti.
Bolesti zad následkem obezity.
Poškození plodu související s obezitou matky.
Koronární onemocnění.
Hypertenze.
Onemocnění kloubů- hlavně kolen a kyčlí.
Dna.
Diabetes mellitus II stupně.
Onemocnění žlučníku.
Hyperlipidémie (zvýšení tuku v krvi).
Dušnost.

Obezita je chronické onemocnění,které vyžaduje dlouhodobou léčbu!

Komentáře