Anatomové rozdělují lebku na tři hlavní části:

mozkovou část (lebeční klenba, v níž je uložen mozek) – lebeční klenba se skládá z osmi tenkých plochých kostí, které tvoří hladkou, pevnou schránku mozku.

obličejovou část – obsahuje devět kostí . V některých je malý otvor, který se nazývá foramen a slouží k průchodu nervů nebo cév. Uvnitř ucha jsou tři další kůstky, kterým se říká sluchové.

dolní část – je zavěšena na lebce z obou stran v úrovni uší, což umožňuje otevírání a zavírání úst.

Komentáře