Meditační techniky jsou nejúčinnější skupinou nástrojů vaší vůle k řízení a oživování hmoty dle vašeho záměru. Meditačními technikami se stáváte velitelem hmoty vám Univerzem nebo jakýmsi Bohem svěřené. Energii k velení vám dává Řád bytí a hospodaření s touto energií vaše pudy, které v čase měníte v moudrost. Neměníte-li, přicházíte o čas a duchovní smysl bytí.

Životní období moudrosti přichází po zkušenostech s dětmi a nelehkým životem obvykle se začátkem druhé poloviny života a trvá do poloviny jeho zbytku. Někdy u meditačně trénovaných mozků s duchovní, fyzickou a bioenergetickou sebekázní i déle.

Tento článek je základním kamenem vaší autoškoly k životu (ve všech třech smyslech). Opakovaným předáváním informací z různých pohledů se budete seznamovat s tím, co děláte automaticky až tak, že ani nevíte, že to děláte. Když pochopíte, že to děláte, můžete hledat způsob, jak to dělat lépe a efektivněji. K obojímu je určen soubor meditačních technik.

Jestli tento článek hodláte číst povrchně jako noviny, je to zbytečné a těžké až nepochopitelné čtení a jenom mrháte časem své bujné vegetace.

Každá vaše aktivita oživuje hmotu vložením bioenergie

Snad úplně všechno, co děláte, v sobě nese nějaký podíl vašeho záměru to dělat, času vašeho života, který jste do toho vložili, a úsilí, se kterým jste tuto hru na život a veškerou vaši činnost (proces) oživování hmoty prováděli. Množství energie, které jste do záměru vložili, se tedy skládá z intenzity přání řízené vaším Řádem bytí, přidané momentální důležitosti, schopnosti a možnosti tak činit. Vaší aktivitou pozměněná hmota, i dokonce v podobě toliko informačního média, akustického nebo fotonového toku, obsahuje informaci o vás, o vašem úsilí a schopnosti ji pozměnit, vložit jakýsi svůj Řád a tím ji oživit. Tím podílem energie do dané změny jste do hmoty vložili otisk vašeho bytí, času sebe a tak jste se za ni směnili, protože ona je do dalšího přetvoření vaší jmenovkou a adresou v časoprostoru pro všechny ty, kteří jsou schopni váš vklad rozeznat a pochopit. To vše lze chápat jako bioenergii a lze se domnívat, že bioenergotoky vzájemných výměn v určitém společenství mohou být podstatou vyšší živé struktury, podobně jako je člověk tvořen komplikovanou směsí spolupracujících specializovaných tkání organizovaných buněk i neorganizovanými buněčnými strukturami.

Bioenergie proudí všude kolem a tvoří vyšší živé struktury mimo naše chápání

Bioenergie procesu oživování hmoty je kolem nás chápavých zřetelná téměř všude, kde je jakákoliv živá bytost na každém stupni vývoje. Ano, takto chápáno má každá buňka schopnost přetvářením hmoty produkovat bioenergii. A žije-li, probíhá její bioenergetická interakce s hmotou a směna jejího Řádu, intenzity a času bytí za oživení hmoty, tedy její specifickou přeměnu a zanechává tak v ní svůj otisk. I člověk má své buňky a primitivní fragmenty, z nichž je poskládán a tvořen, a chápe se na vyšší úrovni odděleně a ke svým fragmentům nadřazeně.

Připomíná mi to hejno mořských rybek, které se chová jako jediný organizmus (s nímž jsme se dosud nenaučili nejen komunikovat, ale ani pochopit jeho existenci), nebo termitiště a neuvěřitelnou a složitou organizaci těchto mravenců, společenství včel, či jiného hmyzu, o níž každý zúčastněný jedinec ani nemá čím tušit. Jejich společná bioenergie, vůle, záměr, Řád z nich dělá vyšší bytost, až se člověk ve své neomylnosti zabojí, kde to končí, zda i my lidé nejsme součástí vyššího hejna, o němž nemáme ani tuchy (a ono hejno hejnokupu až galaxii hejn… a logicky se zdá, že se jedná o všechny živé bytosti, buňkami a mikroby počínaje). A potom otázka kdo a co jsem nabývá na otaznících.

Bioenergie plyne i mimo čas

Bioenergie a oživování hmoty zuří všude kolem nás i v nás bez ohledu na náš rádobyodborný postoj, tituly, politickou orientaci či víru. S bioenergií a bioenergotoky žijeme a jejich řízení a používání je pro nás natolik běžnou činností, že si to vůbec neuvědomujeme. Jako lidé umíme řídit jejich směr a to dokonce i nadčasově. Nevěříte-li, podívejte se na neznámé tvůrce třeba pyramid, kolik dali bioenergie do budoucnosti, že jí inspirovali miliardy lidí, nebo kolik disponovaných talentovaných malířů si bralo bioenergii k nuznému přežívání z potěšení budoucích obdivovatelů, nebo kolik lidí vám v čase zpět ublížilo tak, že pociťujete neodpuštěnou nevoli ze ztráty bioenergie, i když si na to vzpomenete až po mnoha letech.

Někteří lidé jsou prostě lépe disponovaní a podle využití schopností manipulace s bioenergií jsou označovaní za černé či bílé mágy, kouzelníky, čarodějnice, čaroděje, šamany, biotroniky, reikisty, léčitele, hypnotizéry, podomní obchodníky, dealery, vysavače a bioenergoupíry, nabíječe, milé lidi a tak různě. Reklamní věda za účelem vymývání mozků tvorbou umělé potřeby spotřeby dokonce založila na tomto odborný učební obor.

Úvod do pochopení bioenergie

Bioenergotoky jsou součástí života, život bez nich nejde a tak je lepší o tomto fenoménu vědět a manipulovat s ním cíleně dle vašeho životního Řádu a vědomě je využívat v potřebách přežití. Znalostí a řízením bioenergie můžete výrazně zvýšit kvalitu vašeho života i života obecně.

Jak to funguje a co s tím souvisí, si probereme z různých úhlů pohledu, aby mohlo nastat alespoň u některých lidí pochopení. Tyto informace jsou natolik základní a blízké Pravdě holé, že jsou téměř nesdělitelné a k pochopení tedy velmi náročné na úvodní vklad bioenergie elévů moudrosti s připraveným chápadlem. Ovšem následný zisk statutu žáka vědomého řízení bioenergetických toků je výrazným povýšením dle pravidel vývoje od hmoty k Duchu, tedy jakousi duchovní odměnou a zároveň zatížením vyšší odpovědností za svěřené fragmenty života hmoty vkladem a údržbou svého programu bytí, Řádu. Člověk se tak stává méně závislý na hmotě a více pilířem obecného Řádu bytí, protože mnohem víc chápe bioenergotoky vzájemnosti.

Lidé zjistili, že v doteku je jakási oživující síla a dotek některých lidí je neobyčejně příjemný až uzdravující, jak je dokumentováno na příkladu Ježíše v Bibli. Vztažení rukou nebo jakási gesta dokáží touto silou, kterou označuji jako bioenergii, manipulovat a její oživující potenciál směřovat, koncentrovat i rozptylovat, zvyšovat nebo snižovat.

Každému člověku je to více či méně dáno, jen si toho není obvykle vědom a tím ani své duchovní odpovědnosti vůči životu. Jestli jste toto pochopili, tak jste nejpozději nyní nevratně pozměněni do první úrovně moudrosti a byla vám nastartována vyšší duchovní odpovědnost za kontrolu a řízení bioenergotoků ve vašem okolí.

Boží soud

Vaším případným trestem za poruchu odpovědnosti a zneužití velení hmotě je automatické zvýšení pocitu závislosti a vazby na hmotu za následně (čím později, tím hůře) značně bolestivého procesu odpoutávání se od ní. Tento proces označuji jako Boží soud.

Vaše vazba na hmotu i vlastnický vztah se v životě normálně optimálně lineárně snižují od úplného až k nule a zároveň vazba na Ducha a Řád se od nuly blíží k absolutnu.

Hmota může být oživovaná jen bioenergií a záměrem v podobě konkrétního projevu vůle nějakého Řádu v čase bytí jakékoliv živé bytosti, počínaje jednobuněčným autonomním organizmem, rostlinou, živočichem, vámi a kdo ví kde konče hejnem hejn hejn (toto vám bude jasnější až při opakovaném čtení celého textu, protože zprvu si nepřipustíte, že máte vědomí termita o termitišti, a připustíte jen sounáležitost například své žijící buňky vaší slinivky k vaší aktuální slinivce).

Odchylky od normálního vývoje od hmoty k Duchu v čase se vaše hejno bytostí (jak se zatím chápete jako jediné vy (týmové Já)) snaží bioenergeticky optimalizovat k přiměřené vlastní existenci. Tedy v případě přebytku bioenergie zvyšuje množství oživované hmoty nebo Duchovní kvalitu oživování stávající. A naopak v případě nedostatku bioenergie snižuje množství oživované a spravované hmoty nebo Duchovní kvalitu stávajících životních procesů (cesta do primitivnosti až demence, třebas časem chronickou metabolickou intoxikací i stařecké = zrovna můj případ…).

Člověk, který se připoutá ke hmotě víc, než je vývojově přiměřené, a svojí závislostí na ní se zároveň vzdálí od Ducha, tak vytváří jakési napětí odchylkou ve svém vývoji, které iniciuje pohyb bioenergie vůči němu samému (automatický Boží soud) k nápravě stavu. To proběhne obvykle ztrátou či poškozením vlastněné hmoty na psychicky nejcitlivějším místě. Omezením možnosti oživování hmoty je potom člověk postaven (častěji položen) do silnější Duchovní vazby ztrátou intenzity žití.

Například: Někdo krade a tím hmotní až tak moc, až mu dle přísloví ruka upadne (lupne mu v zádech nebo ho zavřou) a dál může meditovat o Boží spravedlnosti na úplně jiné úrovni v nemocniční či vězeňské ztrátě intenzity bytí z nepřiměřeného vlastnění.

Prostě není-li schopen úbytku vlastnického vztahu, bude mu ubyto hmoty. Ale není to vždy jen hmota vlastního organizmu, může to být vlastněná milovaná hmota cizího organizmu, nebo neživá či imaginární jako například image neboli imič (nebo kombinace všeho: automobil obtažený hřebíkem (vtipný příměr), vyhoření (nepříjemný příměr), mrtvice (velmi časté) nebo šikana a ponížení mocnějším a ztráta chuti (bioenergie) na cokoliv (nejčastější případ)).  

Autor: B. Nový

Sdílet
Předchozí článekKVĚTINOVÉ ZÁŘIČE
Další článekHOROSKOP 2009

Komentáře