Každá květina a rostlina přenáší vlastní vibraci, slouží vždy specifickému účelu. Květiny jsou důležité pro "vybalancovaní energie" v dané oblasti, každá květina je dílem fraktálové geometrie patřící do technologie vyšší dimenze a je živou organickou mandalou. Tvorové, kteří přicházejí do těsného kontaktu s květinami – brouci, motýli, kolibříci – jsou rychle pozměněni skrze účinek morfické rezonance tak, že pak také vyzařují velmi vysokou vibraci do svého okolí a stávají se pro citlivé jedince např. z domorodých kultur "posvátnými".

Květiny jsou velice silné. Jejich estetická funkce je pouze zlomkem jejich síly, kterou působí na nás i na své okolí. Květiny nejsou rozmístěny v krajině náhodně – jsou VŽDY doslova "naaranžovány z vyšší dimenze", protože svojí přítomností jako jemné antény regulují proudění energie a vibračně energii vyrovnávají. Rozměry květin jsou přitom bezvýznamné, silně vyzařující fraktál květu má obrovskou "čarovnou moc" ve světě informace a základních energetických kvant. Umístění květin, s nimiž se setkáváme, je tedy dílem absolutní kosmické ikebany. Květiny jsou výtvorem dimenzí, v nichž neexistuje jakýkoliv rozdíl mezi uměním a vědou, poesií a matematikou a umělým a přirozeným. Květiny jsou malé planoucí pochodně, jimiž před námi neúnavně mávají archandělské inteligence, abychom se konečně probudili. Každá květina má mocný potenciál – nejen "uvařená" nás může vyléčit, či učinit    v našem životě jiné "kouzlo". Vůně, geometrie a umístění květiny jsou silnými magickými – rozuměj MORFICKÝMI prostředky. Barva a vůně květiny hodně napoví, co se týká jejího použití, všeobecně květy chladných nebeských barev silně stimulují vyšší čakry, fialové květy (šalvěj, svlačec atd…) stimulují 7. čakru, modré (zvonek, chrpa…) pak 3. oko, květy teplých barev stimulují dolní čakry, vitalitu, pohlavní orgány, krevní oběh… Bílé květy chrání, posilují obrannou složku aury, zlaté aklivizují solar a naši vůli, soustředují do nás energie hojnosti a blahobytu.
 

Orchidea                                                                                             

Jakéhokoliv druhu je "anténou andělské milosti", proto se jí říká květina naděje. Chcete-li změnit obtížnou situaci či realizovat přání, spojte se v duchu s energií květu orchideje – a tato energie vám pomůže realizovat "zázrak", vždyť květ této rostliny je sám o sobě materializovaným zázrakem…
Jinak napojování se na energii deštného pralesa vytváří ve vašem podvědomí a ve vašem energetickém poli stavy, které vám dopomohou k tomu, abyste se v daných místech co nejdříve také fyzicky ocitli, pokud si to přejete, protože "podobné přitahuje podobné".

Heliconia     

V amazonském pralese jsou stovky druhů těchto překrásných rostlin – je výjimečná, neboť některé její druhy, rostoucí v Peru, mají květy, na které kosmičtí vibrační umělci nanesli jako na jediné rostliny na této planetě vůbec VŠECHNY barvy. Heliconia má tedy obrovskou sílu, napojením na ni aktivizujeme VŠECHNA energetická centra a zvyšujeme takto CELKOVĚ rychlost své bytostné vibrace. Ideální je pozorovat v transu květ a postupně začít nadechovat z rudé barvy energii do podbrišku a pohlaví, pak ze žluté (zlaté) do solaru, z modré a fialové pak do 5.,6. a 7. čakry. Heliconie,  které nemají barvy vyšších čaker, mocně stimulují pohlavní orgány, imunitní systém, celkově posilují energii éterickeho (vitálního) těla.
Z Heliconie na fotografii čerpejte energii pomalými vdechy do podbřišku, jste-li ženského pohlaví, veďte ji spodní částí těla dovnitř a soustřeďujte v pánvi, dokud tam nepocítíte teplo, vibraci nebo pulsaci. Silně energetizuje během únavy.
Z orchideje na fotografii vdechujte energii do srdečního centra a myslete na vyřešení vztahu či problému, spojeného se vztahy,  pokud chcete něco "materializovat" ve svém životě, pak ještě nadechujte do 2. čakry do podbřišku a pak jestě do solaru,  stačí 20 minut celkově, ale vše záleží na vás, je možné pracovat takto denně.

Vstup do fotogalerie