Tedy na velmi energeticky deficitní situace a události vzpomínáte s přiměřeně nelibým pocitem, odpovídajícím právě probíhající aktuální ztrátě bioenergie, vkládáním této po dobu času v intenzitě věnované zabývání se danou vzpomínkou. A vzpomínat budete tak často a tak dlouho, až se dluh vykryje. Potom si samovolně nevzpomenete a když, tak jen na ty zlaté dobré časy, jejichž je tato vzpomínka jen nevyhledávanou ilustrací doby.

Ostatně staré dluhy jsou již také nahrazeny novými bioenergetickými deficity mladších událostí, protože člověk si na toto úvěrování navyká a žije velmi často až neustále na bioenergetický dluh. Tím se ale vystavuje nebezpečí, že těmito dluhy bude zatěžovat i své bližní v jakémsi směnném obchodě s bioenergiemi s ostatními bližními. Stane se bioenergetickým upírem či vysavačem a bude do určité míry vysávat bioenergii z bližních. Tím se jim stane protivným až nežádoucím.

Setkal jsem se s uznávaným léčitelem, který byl v klidu protivným vysavačem, ale po dobu styku s klientem se bioenergotok až neuvěřitelně otočil a ta diference byla opravdu značná až divadelně šokující. Proto byl uznávaný.

Znal jsem i léčitele, který vyzařoval neustále velké množství bioenergie, takže klient si to ani neuvědomil, měl pocit přirozené pohody a domníval se, že na něj nebylo působeno. Nebylo dostatečně ostentativně, protože lidé potřebují a vyžadují jakékoliv hmotněduchovní divadlo, jako pomůcku na cestě k sobě. Za divadlo jsou ochotni herci platit. A čím hmotnější kus, tím více. Duchovnímu člověku ne.

Bioenergie na leasing

Sem v podstatě patří také služba transvitálního působení – předávání bioenergie potřebným, přestože to je vázáno adekvátní vzájemnou výměnnou, protináhradou, reciprocitou. Neproběhne-li ale reciprocita, úspěšně bioenergie dodaná transvitalitou ke klientovi s postupným vymizením efektu zmizí kamsi v čase a vznikne až obavu vzbuzující bioenergetický a duchovní dluh, který bývá splacen v systému automatického Božího soudu. Bioenergie se podle mých vlastních zkušeností při provozu této duchovní služby na pokraji poslání od spotřebitele k producentu nevrátí a je zřejmě použita k podpoře Řádu bioenergotoků jinak.

Když jsem se zkusil ve své praxi pídit kam, tak mi to bralo bioenergii až tak moc (viz hledání výsledku Božího soudu), že jsem to raději kompletně odevzdal a nechtěl znát pokračování. Při tom jsem měl pocit hluboké neřešitelné lítosti nad cestou, kterou si klient vybral a asi i za klienta, který mi v tu chvíli mi připadá jako trucovité nepoučitelné dítě, trvající na vlastním nedobrém řešení svého problému, které si musí sáhnout na žhavá kamna, aby pochopilo, že jsou žhavá. Potom se sice nejdříve na krátký nešťastný čas stane opět uplakaným dítětem, ale obvykle vzápětí zanevře na svého učitele, protože on to věděl!
Je-li to vlastní příliš demokraticky vychovávané dítě, spotřebuje obrovskou dávku bioenergie i ze své budoucnosti. A ta se bude dlouho odzapomínávat… Dítě samo bude časem vývojově harmonizováno automatickým Božím soudem.

Boží hospodář

Do této kategorie řízení toků bioenergie spadá i působení hospodáře, který převzal řídící odpovědnost za dění svým Řádem a staví se nad vztahy predátorů a obětí.

Boží hospodář je člověk řídící dle smyslu a záměru svého Řádu a odpovědnosti oživování a osudy hmoty, životní procesy a toky bioenergie. K tomu je obdařen alikvótní schopností empatie a vnímání. Na rozdíl od Božího hospodáře je Boží posel člověk disponovaný nějakou okolností k ovlivnění jakéhokoliv procesu oživování hmoty, aniž by přejímal za tento proces odpovědnost. Je tedy jakýmsi vykonavatelem čísi vůle (i když on může tvrdit za účelem vašeho oblbnutí cokoliv, jako všichni falešní proroci).
S tím nic nelze dělat, jen vzniklé napětí odevzdat Božímu soudu a dobít si baterky meditacemi.

Boží posel špatných zpráv a utrpení

Takový jedinec si většinou hledá životní uplatnění jako kontrolor, exekutor či revizor (a mnoho dalších s mocí svěřenou jakýmsi zákonem či pravidlem umožňujícím šikanu) a vysávání bioenergie z bližních mu dává předpoklad dlouhého života a zdraví. Stává se Božím poslem špatných zpráv, zkoušek a trestů. Faktem je, že jen nemnozí jedinci dokážou tato povolání nebo činnosti provádět, aniž by klienta bioenergeticky vybíjeli. Většinou si na něm bezmocném ke své spokojenosti bioenergeticky až ďábelsky radostně smlsnou. Znám však několik laskavých bioenergetických vyjímek a mám k nim pocit hluboké úcty.

Každý se může dostat do role Božích poslů a brát druhým energii. Děláte-li to ale s rozmyslem a odpovědností vašeho duchovního Řádu, jste Božím hospodářem. Zdali jste posel nebo hospodář bude ve sporných případech automaticky posouzeno Božím soudem a neadekvátní hmotné vazby budou vyléčeny jejich odnětím.

Zajímá vás jak? Tak i tato otázka je chybou emotivní hmotné vazby a může být odpuštěna jen lidičkám na začátku duchovní cesty. Neptejte se a odevzdejte to Bohu (či komu).

Bioenergotoky rozhovoru

Zcela běžné až typické je komunikací s jinými osobami konzultovat bývalé i perspektivní kolizní události, situace, záměry a do určité míry si od nich vypůjčit bioenergii a čas (zdržovat je – podle vztahu a míry, kterou unesou), který mohli věnovat něčemu lepšímu či konstruktivnějšímu. Jejich laskavým vyposlechnutím vašich problémů, kterým vám vlastně věnují nějaký čas a intenzitu svého bytí jako bioenergii k oživování vašeho Řádu potvrzením vašeho dobrého úmyslu. Obvyklá je vzájemnost, kdy se role vymění.

Je to taková oboustranná výměna bioenergie, na kterou jsme dobře adaptováni, a je-li výměna symetrická v blízkém čase, dochází k vybití emočního potenciálu a dorovnání nějaké části bioenergetických dluhů. Není-li výměna bioenergií vyrovnaná, dochází ke zvýhodňování jedné strany a komunikace se stává obtěžováním, vybíjením a zátěží pro jednu stranu a určitým potěšením z bioenergetického nadlepšení pro druhou.

Lze říci, že když takto někoho naštvete, udělá vám to dobře. Existují ale i nabíjející jedinci, jejichž energetický potenciál není aktuálně tolik zatížen dluhy a oni v souladu se svým životním Řádem a plánem bioenergií jen přetékají a snadno svoji na jiného převádějí a jsou tak milými a žádanými společníky. Tak činí často děti ve prospěch osob, kterým věří a ke kterým mají důvěru – není-li jim ale bioenergie nějak vracena, jsou unavené, oslabené, přidušené a intoxikované svými vlastními metabolity, jsou zvadlé a snadno onemocní.

To se děje někdy učitelům a zvláště prarodičům, kteří nejsou dost fit a na bioenergií přeplněné děti se těší a za ni jim snesou modré z nebe. Bioenergotok směrem na těžko vyléčitelného z dítěte probíhá zvláště při společném spánku samovolně, i když při bdění tomu může být naopak. V tomto duchu je výhodná nabíjející přítomnost milující osoby u lůžka nemocného v nemocnici.

 

Autor: B. Nový

Sdílet
Předchozí článekSEX S PROSTITUTKOU
Další článekJOGA TERAPIE

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015